czwartek, 5 grudnia 2013

Plan Rowerowy Kraków 2014

Na swojej stronie ZIKiT umieścił informację o planie inwestycyjno-rozwojowym w trakcji rowerowej na rok 2014. Nic dodać, nic ująć, zamieszczam go w pełnym brzmieniu:

Zadania zrealizowane w 2013 r.

• ścieżka w Strefie Aktywności Gospodarczej Kraków - Pychowice o długości 200 m,
• Ul. Bora-Komorowskiego - strona południowa - 2.032 mb
• Ul. Andersa - od ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego - 700 mb
• Ul. Wielicka - od ul. Wodnej w kierunku ul. Limanowskiego - 527 mb
• Ul. Jasnogórska – 410 mb
• Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Jasnogórskiej – 75 mb
Łączna długość ścieżek rowerowych na koniec 2013 r.: 136,1 km

 

Zadania planowane na 2014 r.

• Zadanie III-1.2 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta 750.000 zł
o Budowa ścieżki rowerowej w al. Andersa od Dunikowskiego do Okulickiego (dokończenie zadania)
o Budowa połączenia ul. Wielickiej z ul. Wapienną (połączenie Wielickiej z kładką nad Powstańców Śląskich)
o Kolejne zależnie od środków
• Zadanie III-1.84 Rozbudowa Systemu Miejskiego Roweru KMK Bike 250.000 zł
o Budowa nowych stacji (około 5)
o Zakres może być poszerzony o stacje zlecone przez Rady Dzielnic lub sponsorów
• Program 100 rozwiązań (zadania bieżące) 500.000 zł
• Rozbudowa infrastruktury rowerowej w ramach inwestycji
o Mogilska – pl. Centralny 3,5 km ścieżki rowerowej i 0,3km ciągu pieszo rowerowego ok 2.000.000 zł
o al. Pokoju między Lema a M1 0,45 km ok 500.000 zł
Łącznie wydatki planowane na politykę rowerową w 2014 r.: 4 mln zł
Ponadto w ramach koncesji na wiaty przystankowe powstanie:
• 10 stacji KMK Bike w 2014 r. o wartości około 500 tys zł
• 500 stojaków rowerowych w 2014 r.; 300 stojaków w 2015 r.; 200 stojaków rowerowych w 2016 r. o wartości około 300 tys zł

Planowane wykorzystania środków finansowych zadekretowanych na tzw.

„Kontrakt 100 rozwiązań" w roku 2014.

1. BRAMY DO MIASTA – ALEJE 3 WIESZCZÓW
Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, ułatwienie przejazdu i skrócenie czasu potrzebnego do przedostania się na drugą stronę Alej w rejonie aż 8 skrzyżowań:
- ul. Zwierzyniecka wraz z odtworzeniem przejścia dla pieszych w poziomie ulicy po stronie Mostu Dębnickiego;
- ul. Piłsudskiego wraz z podłączeniem drogi rowerowej wokół Błoń ze skrzyżowaniem al. 3 Maja i Focha;
- ul. Krupnicza - dwukierunkowy przejazd rowerowy na wprost w ul. Ingardena wraz ze skróceniem (wyprostowaniem) drogi przejścia dla pieszych na tej relacji;
- ul. Czysta - dodatkowy przejazd rowerowy i pas rowerowy w poprzek Alej po stronie przejścia dla pieszych;
- ul. Czarnowiejska;
- ul. Łobzowska;
- ul. Krowoderska;
- ul. Długa;
oraz dobudowanie brakującego fragmentu drogi rowerowej wzdłuż torów tramwajowych pod wiaduktem w ciągu al. 29 Listopada. W tej lokalizacji niezbędne jest także dołożenie "rynny" ułatwiającej wprowadzenie roweru po schodach na ww. wiadukt.
2. ALEJE DWÓCH KÓŁEK
Aleje Dwóch Kółek to projekt stworzenia trasy alternatywnej do Alej Trzech Wieszczów, która wiedzie przez ulice o małym natężeniu ruchu, przez park Krakowski i Błonia aż do Wisły. Dla stworzenia tej trasy konieczna jest likwidacja jednokierunkowości kilku ulic, likwidacja barier (np. na ulicy Sienkiewicza) oraz poprawne oznakowanie trasy (likwidacja śladów dawnej infrastruktury, nowe znaki).
Trasa zaczyna się przy ul. Montelupich, wiedzie przez Park Kleparski, ul. Lubelską, Mazowiecką, Sienkiewicza, przez Park Krakowski i teren AGH, dalej ul. Oleandry do Błoń, ul. Kałuży, Dunin-Wąsowicza, Włóczków aż do ulicy Kościuszki. Dopuszczenie ruchu rowerowego na zachodnim chodniku Mostu Dębnickiego wraz z utworzeniem kontrapasa w ul. Madalińskiego połączy Dębniki z Krowodrzą, a nawet Prądnikiem Białym i Czerwonym.
3. BRODOWICZA, OLSZYNY, PILOTÓW
Istotne połączenie Prądnika Czerwonego i dalej Mistrzejowic z Śródmieściem Krakowa. Trasa główna nr 14 w Studium tras rowerowych. W roku 2014 potrzeba rozpocząć szerokie konsultacje społeczne nad przyszłym kształtem tych ulic, szczególnie w kontekście poprawy warunków poruszania się transportem zbiorowym, rowerami i pieszo. Obecny kształt przedmiotowych ulic faworyzuje indywidualny transport samochodowy.
4. RAKOWICKA, TUNEL, OLSZA 2
Niezwykle popularna alternatywna trasa do al. 29. Listopada i ciągu ulic Brodowicza, Olszyny, Pilotów, łącząca Prądnik Czerwony z Śródmieściem. Największą przeszkodą terenową tego ciągu jest tunel pod torami kolejowymi na przedłużeniu ul. Rakowickiej i Brogi.
5. UL. WYŁOM
Ul. Wyłom stanowi część uczęszczanej trasy przez Zakrzówek. Na jej północnym odcinku problemem jest wąska i dziurawa nawierzchnia, na którą wdziera się zieleń. Ten odcinek jest uczęszczany także przez pieszych, co z uwagi na niewielki przekrój ulicy powoduje wzajemne konflikty. W nocy problemem jest brak oświetlenia.
Rozwiązania tymczasowe:
- uporządkowanie zieleni wdzierającej się na nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego
- wymalowanie linii krawędziowej ciągu pieszo-rowerowego farbą fluorescencyjną
- załatanie podłużnego uskoku na zjeździe w stronę ul. Twardowskiego (w sposób porządny)
Rozwiązania docelowe:
- remont nawierzchni lub budowa drogi dla rowerów
- budowa lamp oświetlających drogi i chodnik

źródło: krakow.naszemiasto.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane