poniedziałek, 30 grudnia 2013

WARSZAWA: Nowa taryfa biletowa, część 4 - co ze starymi biletami?

Niemal ze wszystkich biletów z taryfy obowiązującej obecnie, czyli do 31 grudnia 2013 roku, będzie można jeszcze korzystać, gdy zacznie już obowiązywać nowy cennik. Na jakich zasadach?

Bilety jednorazowe, 20 minutowe i dobowe na pierwszą strefę będzie można kasować bez ograniczeń również w przyszłym rok. Wszystko dlatego, że nie zmienia się ich cena (oczywiście „stary” bilet jednorazowy skasowany po 1 stycznia 2014 roku stanie się biletem jednorazowym przesiadkowym). Zmienia się jedynie cena biletu dobowego na pierwszą i drugą strefę, dlatego też bilety te będzie można od stycznia zwrócić.

Z biletów: 40 minutowych, 60 minutowych i 3-dniowych, będzie można korzystać jeżeli zostaną skasowane przed wejściem w życie nowej taryfy biletowej, czyli najpóźniej 31 grudnia 2013 roku o godz. 23.59. Bilety takie będą honorowane do końca terminu ważności.

W przypadku biletów kodowanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej, czyli 30-dniowych czy 90-dniowych, możliwe będzie zakodowanie maksymalnie dwóch kontraktów tego samego typu i rodzaju. Gdy pierwszy z nich aktywujemy przed 1 stycznia 2014 r. drugi aktywuje się automatycznie po wygaśnięciu pierwszego. Ze skasowanych lub aktywowanych przed 1 stycznia 2014 roku biletów będzie można korzystać maksymalnie do 30 czerwca 2014 roku. Z wyjątkiem Biletów Seniora, z których będzie można korzystać do końca ich terminu ważności.

Po wejściu w życie nowej taryfy biletowej, niewykorzystane bilety z tej obecnie obowiązującej będzie można zwrócić. Zwroty będą się odbywały według nieco zmienionych zasad.

Obowiązujące zasady dotyczące zwrotów „starych”, niewykorzystanych biletów są wyjściem na naprzeciw oczekiwaniom pasażerów. Ułatwiają oddawanie „starych” biletów osobom, którym pozostało ich niewiele.
Bilety nieskasowane lub nieaktywowane (wszystkie rodzaje oprócz biletu jednorazowego pojazdowego) o wartości nieprzekraczającej 100 zł będzie można zwracać „od ręki”, bez żadnych formalności. Warto przypomnieć, że w bieżącym roku – po wejściu w życie obowiązującej obecnie taryfy – w czasie przyjmowania zwrotów biletów obowiązywał niższy próg kwotowy. „Od ręki” były przyjmowane bilety o wartości do 50 zł.

Zwroty o wartości przekraczającej 100 zł, ale w liczbie mniejszej niż 250 sztuk, będą przyjmowane jedynie po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia i okazaniu dokumentu tożsamości lub zwrocie dokumentu zakupu. Biletów w liczbie większej niż 250 sztuk nie będzie można zwracać. Będą one mogły zostać jedynie wymienione – za ewentualną dopłatą – na bilety z nowej taryfy. Wymiana będzie możliwa jedynie w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM na Młocinach.

Tutaj warto przypomnieć, że nie trzeba zwracać biletów jednorazowych, 20-minutowych oraz dobowych ważnych w pierwszej strefie biletowej. Ich ceny nie zmieniają się i będzie można z nich korzystać do końca 2014 r.

Bilety będzie można zwracać we wszystkich Punktach Obsługi Pasażerów ZTM (przy ul. Żelaznej, na stacjach metra: Imielin, Służew, Centrum – 2 punkty, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont, na Węźle Komunikacyjnym Młociny, na pętli autobusowej przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej oraz na Lotnisku Chopina) do 30 czerwca 2014 roku.

W trakcie zwrotów nie będzie pobierana opłata manipulacyjna. Opłata manipulacyjna będzie pobierana za to w przypadku zwrotów aktywowanych wcześniej biletów długookresowych, dlatego – zamiast oddawać – najlepiej będzie je wykorzystać.

Zwrotu biletu imiennego zakodowanego na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej będzie mógł dokonać tylko właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona (na podstawie pisemnego upoważnienia). Ponadto bilet zostanie przyjęty do zwrotu pod podpisaniu przez osobę zwracającą odpowiedniego oświadczenia i okazaniu dokumentu tożsamości lub zwrocie dokumentu zakupu.

WKM z hologramem Karty Warszawiaka (źródło: www.ztm.waw.pl)


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane