poniedziałek, 27 stycznia 2014

KATOWICE: Zmiany w taryfie i elektroniczny bilet najwcześniej pod koniec roku!

"Zarząd KZK GOP 14 stycznia br. podjął decyzję o niewprowadzeniu z dniem 1 kwietnia 2014 roku planowanej zmiany taryfy. Na decyzję tę wpłynęło przesunięcie w czasie terminu wprowadzenia do sprzedaży biletów elektronicznych.
Projekt uchwały w sprawie skierowania do konsultacji projektu zmiany taryfy przewozu osób i bagażu komunikacji miejskiej KZK GOP był przygotowywany na przełomie sierpnia i września 2013 roku.  Projekt nowej taryfy zakładał obniżkę ceny biletów na najkrótsze trasy i pozostawienie pozostałych cen biletów nabywanych za pomocą biletu elektronicznego na dotychczasowym poziomie, z jednoczesnym nieznacznym podwyższeniem cen biletów papierowych w celu zwiększenia atrakcyjności biletów elektronicznych. Zarząd, biorąc pod uwagę niewielką inflację i obniżkę cen oleju napędowego, nie rozważał zmiany taryfy, obejmującej wyłącznie bilety papierowe i mającej na celu tylko podniesienie ich cen.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Asseco Poland SA, wykonawcę projektu Śląska Karta Usług Publicznych, uruchomienie systemu miało nastąpić 1 kwietnia 2014 roku.

Aktualnie stan zaawansowania projektu pozwala oszacować termin uruchomienia ŚKUP na IV kwartał bieżącego roku."

Za kilka miesięcy przekonamy się, czy faktycznie uda się wprowadzić nową taryfę jeszcze w roku 2014...

źródło: katowice.gazeta.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane