środa, 5 lutego 2014

Stacje kolejowe Polski - Rzeszów Główny

Główna stacja kolejowa w województwie podkarpackim. Według klasyfikacji stopnia odprawy pasażerskiej umieszczona w kategorii B. Węzeł kolejowy, przez który przechodzą trzy linie kolejowe numer 71, 91 oraz 106. O czym mowa? O dworcu głównym w Rzeszowie.

Stacja otwarta została 15 listopada 1858 roku, po dwóch latach budowy Kolei Galicyjskiej im. Karola Ludwika. Aż do roku 1902 dworzec znajdował się poza miastem, na terenie Ruskiej Wsi, jednak bliskość rynku w Rzeszowie wpłynęła na szybką urbanizację przestrzeni. Obecnie budynek dworca znajduje się przy Placu Dworcowym. Obok stacji zlokalizowany jest dworzec autobusowy, a przed wejściem swoją pętlę mają miejskie autobusy.

Budynek dworca był dwukrotnie zniszczony. Pierwszy raz podczas I wojny światowej przez Rosjan, i po raz kolejny przez wycofujące się wojska III Rzeszy. Obecny budynek powstał dopiero w roku 1945. Mimo tego zachował swój charakter architektoniczny. Na dworcu działają kioski, punkty gastronomiczne, poczekalnia i kasy biletowe. Na perony prowadzi przejście podziemne oraz dwa przejścia w poziomie szyn, dostępne wyłącznie dla osób niepełnosprawnych i w szczególnych przypadkach. Nad peronami przeciągnięta jest kładka piesza, prowadząca do osiedli po północnej stronie obiektu, z której można zejść na peron 2, natomiast na trzeci już nie.

Część torowa stacji składa się z trzech peronów, z których dwa są wyspowe, a jeden, położony przy budynku dworca (peron 1) jest jednokrawędziowy. Część torów stacji jest niezelektryfikowana i wyposażona w ręczne zwrotnice. Perony są w raczej niedobrym stanie technicznym ubogie pod względem infrastruktury. Jedynie peron 1 jest częściowo zadaszony. Na peronie 2, najstarszym i najdłuższym, znajdują się niewielkie wiaty, natomiast peron 3, będący w najgorszym stanie, wyposażony jest wyłącznie w tablicę z rozkładem jazdy.

Stacja początkowo nosiła nazwę Dworzec Rzeszów. Później, przez wiele lat zwała się po prostu Rzeszów. Nazwa Rzeszów Główny funkcjonuje dopiero od 14 grudnia 2008 roku. Charakterystyczne są ostre łuki na trasach dojazdowych do stacji zarówno od strony Krakowa, jak i Przemyśla. Na planie miasta doskonale widać, w jaki sposób dworzec został maksymalnie zbliżony do rzeszowskiego rynku.

Budynek dworca w Rzeszowie

Wejście do przejścia podziemnego

Wnętrze holu kasowego

Przejście podziemne

Widok na perony 2 i 3 z kładki pieszej

Widok na peron 1 i 2 oraz budynku stacyjne z kładki pieszej

Brak komentarzy :

Publikowanie komentarza

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane