wtorek, 29 kwietnia 2014

Stacje kolejowe Polski - Jaworzno Szczakowa

Stacja kolejowa w Szczakowej, obecnie dzielnicy śląskiego Jaworzna, przez lata pełniła funkcję bardzo ważnej stacji przesiadkowej, łącząc w sobie aż cztery linie kolejowe z ruchem pasażerskim. W okresie świetności pociągi kursowały w kierunku Krakowa, Katowic, Chrzanowa przez Jaworzno, Dąbrowy Górniczej oraz Bukowna przez Knieje. Dziś "ogryzkowe" pociągi REGIO z Krakowa do Katowic, kilka połączeń dalekobieżnych i Orlik do Częstochowy - tyle znaczy stacja Jaworzno Szczakowa.

Stacja w Szczakowej powstała w roku 1847, w ramach budowy łącznicy do Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Stanowiła wówczas dużą stację graniczną pomiędzy Austrią a Królestwem Polskim. Od tego czasu stacja miała właściwie zawsze duże znaczenie przede wszystkim towarowe, pełniąc funkcję ważnego punktu napraw taboru oraz przeładunku towarów. Do dziś działa tam lokomotywownia i górka rozrządowa z około 30 torami. Jest to pozostałość po powojennej istotnej funkcji rozrządowej stacji Jaworzno-Szczakowa.

Dziś budynek stacji jest nieczynny. Nie działają kasy. Spośród trzech peronów używa się tylko środkowego peronu numer 2, znajdującego się w ciągu głównej linii kolejowej 133/134 Kraków - Katowice. Peron pierwszy, położony tradycyjnie przy budynku dworca i zadaszony wiatą, nie jest używany. Peron trzeci uczestniczy w ruchu pociągów raczej sporadycznie. Na niskie perony prowadzi przejście podziemne. Perony są zadaszone wątłymi wiatami i wyposażone w diodowe tablice podające informację o odjazdach pociągów. Podobnie takie tablice znajdują się w nieczynnej obecnie poczekalni (analogiczne jak stare tablice na dworcu Kraków Główny, lecz mniejsze).

Stacja przeznaczona jest do modernizacji w ramach remontu trasy Kraków - Sosnowiec Jęzor.


Peron 3

Peron 3

Wejście do tunelu z peronu 2

Budynek dworca z peronem 1

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane