wtorek, 27 maja 2014

Stacje kolejowe Polski - Sosnowiec Kazimierz

Stacja kolejowa Kazimierz Górniczy jest jednym z siedmiu przystanków kolejowych w Sosnowcu. Położona na 74. kilometrze linii kolejowej 62 Tunel - Sosnowiec pełni obecnie marginalną rolę w ruchu kolejowym.

Stację otwarto w roku 1887. Poza funkcją pasażerską była ona także stacją towarową (w tej roli do dziś, choć w niewielkim stopniu), a także była miejscem przeładunku towarów z transportu samochodowego na kolej i odwrotnie (pozostał podest, natomiast budynek odprawy rozebrano).

Stacja ma układ widłowy, to znaczy rozgałęzia się w trzech kierunkach, patrząc od północy: w stronę Sosnowca Południowego, Jaworzna Szczakowej oraz bocznica do KWK Kazimierz-Juliusz. Posiada trzy perony: peron 1 na linii 165 do Jaworzna, peron 2 na linii 62 w relacji Sosnowiec - Tunel oraz peron 3 w relacji odwrotnej. Każdy z peronów posiada jedną krawędź. Obecnie w ruchu liniowym korzysta się wyłącznie z peronu numer 3. Pozostałe perony są nieczynne. Ruch pociągów osobowych do Jaworzna Szczakowej został zawieszony w roku 2002. Od tego czasu trasą tą nie kursują żadne pociągi pasażerskie. Po południowej stronie stacji znajduje się łącznica, umożliwiająca przejazd od strony Porąbki w kierunku Maczków i odwrotnie.

Na terenie między peronami 1 i 2 stoi zabytkowy, niewielki budynek dworcowy. Obecnie jest on nieczynny i znajduje się w złym stanie technicznym. Funkcję odprawy podróżnych zawieszono w nim w roku 1999. Co ciekawe, kładka nad stacją jest nadal czynna i znajduje się w dobrym stanie. Przed dworcem mieści się pętla tramwajowa, skąd do centrum Sosnowca odjeżdżają tramwaje linii 27 (całkowita konkurencja dla marnej oferty kolei). Poza Sosnowcem Głównym była to właściwie jedyna stacja węzłowa w mieście do chwili jej degradacji.

Budynek dworca od strony peronu 1
Peron 3 - widok w kierunku Porąbki
Stara tablica informacyjna na peronie 2
Widok w kierunku Olkusza
Peron 1 - widok w kierunku Jaworzna
Budynek dworca widziany z peronu 3
Peron 1 - widok w stronę Olkusza
Współczesna informacja pasażerska na peronie 3.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane