poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Czy wiesz, że...? - do czego służy nastawnia?

Budynek nastawni jest w infrastrukturze kolejowej bodaj najważniejszym elementem po samych torach kolejowych. Bez działania nastawni prowadzenie ruchu pociągów byłoby zwyczajnie niemożliwe.

Nastawnia jest to nic innego jak posterunek nastawniczego. Służy ona do sterowania ruchem w obrębie stacji lub jej fragmentu, poprzez sterowanie położeniem zwrotnic, ustawianiem drogi przejazdu dla każdego składu, a co za tym idzie - sterowaniem sygnalizacją świetlną bądź, coraz rzadziej już, kształtową. Pojęcie nastawni kolejowej jest dość złożone, ponieważ nie ma jednego typu nastawni.

Nadrzędnym posterunkiem w strukturze nastawni jest nastawnia dysponująca (N.Dysp.). Odpowiada ona za sterowanie pracą wszystkich innych, podległych jej nastawni, w obrębie albo całej stacji, albo określonego zespołu torowego w obrębie dużej stacji (często stosowane w przypadku dużych stacji towarowych). Nastawnia ta pełni całkowity nadzór nad ruchem pociągów na swoim "terenie" oraz wydaje polecenia nastawniom niższego szczebla. Dyżurny ruchu dysponujący, którego siedzibą jest taka nastawnia, może także najczęściej samodzielnie sterować ruchem poprzez urządzenia nastawni.

Nastawni dysponującej podporządkowane są także nastawnie wykonawcze (N.Wyk.). Nastawnia ta pracuje wyłącznie w trybie poleceń. Nastawniczy wykonawczy steruje ruchem pociągów ściśle według wskazań i poleceń dyżurującego dyżurnego ruchu dysponującego, któremu podlega dana nastawnia wykonawcza.

Na terenie stacji towarowych, zespołów bocznic i górek rozrządowych, spotyka się często nastawnie manewrowe, zwane też rozrządowymi. Służą one do sterowania ruchem podczas manewrów. Nastawniom takim podlegają zarówno zwrotnice, jak i urządzenia sygnalizacji manewrowej (tarcze manewrowe).

Teren, na którym działa dana nastawnia, nazywa się okręgiem nastawczym. W przypadku obecności tylko jednej nastawni, okręg nastawczy jest równoznaczny z całym terenem stacji.

Na nowo remontowanych trasach kolejowych, zamiast tradycyjnych nastawni na każdym rejonie nastawczym, stosuje się centra komputerowego zarządzania ruchem na danym odcinku linii kolejowej w czasie rzeczywistym - Lokalne Centra Sterowania.

Nastawnia w Dobrym Mieście, od strony Ornety (www.dobre-miasto.com)


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane