piątek, 29 sierpnia 2014

KRAKÓW: Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów regionalnych

Wraz z wejściem w życie, od 1 września, korekty rozkładu jazdy pociągów w całej Polsce, podróżnych z Małopolski czekają liczne utrudnienia w kursowaniu pociągów. W związku z tym faktem przedstawiam komunikat Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w tej sprawie:

Linia Kraków - Zakopane

 • Z uwagi na kontynuację prac związanych z przełożeniem linii kolejowej stanowiącym ostatni etap budowy zbiornika wodnego „Świnna Poręba” od 1 września 2014 r. ponownie zostanie całkowicie wstrzymany ruch na odc. Stryszów – Sucha Beskidzka. Za pociągi na odcinku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Sucha Beskidzka uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza w kształcie obowiązującym do 14 czerwca 2014 r. – za każdy pociąg kursować będą autobusy w dwóch relacjach:
  • Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Stronie – Stryszów – Zembrzyce – Sucha Beskidzka (bez obsługi stacji Skawce),
  • Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice – Sucha Beskidzka – (Zakopane).
Czas przejazdu autobusów każdą z tras wyniesie 50 minut.
 • Podobnie jak to miało miejsce przed wakacjami z uwagi na brak możliwości uruchamiania pociągów Kraków – Zakopane w pełnej relacji za 3 pary pociągów na odc. Sucha Beskidzka – Zakopane zostanie wprowadzona komunikacja autobusowa.  Połączenia te będą obsługiwały bezpośrednio autobusy jadące z Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckorony przez Wadowice. Komunikacja taka będzie wprowadzona za 6 pociągów:
  • 30501 Sucha Beskidzka (odj. 4.15) – Zakopane (przyj. 6.50)
  • 30509/8 Kraków Gł. (odj. 12.20) – Kalwaria Z.L (przyj. 13.27/odj.13.30) - Sucha Beskidzka (przyj. 14.19/odj. 14.29) – Zakopane (przyj. 16.58)
  • 30513/2 Kraków Gł. (odj.16.49) – Kalwaria Z.L (przyj. 17.59/odj.18.03) - Sucha Beskidzka (przyj. 18.52/odj. 19.02) – Zakopane (przyj. 21.29)
  • 30534/5 Zakopane (odj. 4.27) – Sucha Beskidzka (przyj.7.02/odj. 7.12) – Kalwaria Z.L (przyj. 8.02/odj.8.05) - Kraków Gł. (przyj. 9.16)
  • 30540/1 Zakopane (odj. 13.40) – Sucha Beskidzka (przyj. 16.15/odj. 16.25) – Kalwaria Z.L (przyj. 17.15/odj.17.18) - Kraków Gł. (przyj. 18.24)
  • 30542/3 Zakopane (odj. 16.16) – Sucha Beskidzka (przyj. 18.51/odj. 19.01)Kalwaria Z.L (przyj. 19.51 /odj. 19.55) - Kraków Gł. (przyj. 21.02)
 • Ponadto w okresie 8-11.IX.2014 r. ze względu  na remont przejazdu kolejowego oraz wymianę słupów trakcyjnych zamknięty dla ruchu pociągów zostanie dodatkowo odcinek Skawina – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona wraz z wprowadzeniem komunikacji zastępczej. Obejmie ona wszystkie pociągi kursujące w relacji Kraków – Sucha Beskidzka/Zakopane – Kraków (komunikacja zastępcza dodatkowo na odc. Skawina – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona) oraz Kraków – Wadowice (komunikacja zastępcza na odc. Skawina – Wadowice) i spowoduje wydłużenie czasu podróży o ok. 20 minut.

Linia Kielce / Sędziszów – Katowice

 • W okresie od 1 września do 18 października 2014 r. z uwagi na prowadzenie prac torowych mających na celu likwidację wprowadzonego na odcinku 4,5 km ograniczenia prędkości do 10 km/h  nastąpi całkowite wstrzymanie ruchu na odc. Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Sosnowiec Dańdówka.
 • W celu możliwie najlepszej obsługi podróżnych w czasie remontu zdecydowano o prowadzeniu pociągów rel. Katowice – Sędziszów/Kielce – Katowice na odc. Sławków – Sosnowiec Dańdówka drogą okrężną w połączeniu z autobusami komunikacji zastępczej obsługującymi pomijane przez pociąg stacje i przystanki na remontowanej linii (Dąbrowa Górnicza Wschodnia, Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce, Sosnowiec Kazimierz i Sosnowiec Porąbka) i dowożącymi do stacji stycznych z trasą pociągu tj. Sławków i Sosnowiec Dańdówka.
 • Do każdego pociągu w rel. Kielce/Sędziszów – Katowice uruchamiane będą 2 dodatkowe autobusy: 
 1. rel. Sławków – D.G. Wschodnia – D.G. Strzemieszyce – Sosnowiec Kazimierz – Sosnowiec Porąbka zapewniający odwóz podróżnych z odc. Sędziszów – Sławków do Dąbrowy Górniczej i Sosnowca,
 2. rel. D.G. Wschodnia – D.G. Strzemieszyce – Sosnowiec Kazimierz – Sosnowiec Porąbka – Sosnowiec Dańdówka zapewniający dowóz podróżnych z Dąbrowy Górniczej i Sosnowca do Katowic.
 • Analogicznie do każdego pociągu w rel. Katowice – Sędziszów/Kielce uruchamiane są również 2 autobusy: 
 1. rel. Sosnowiec Dańdówka – Sosnowiec Porąbka – Sosnowiec Kazimierz – D.G. Strzemieszyce – D.G. Wschodnia zapewniający odwóz podróżnych z Katowic do Sosnowca i Dąbrowy Górniczej,
 2. rel. Sosnowiec Porąbka – Sosnowiec Kazimierz – D.G. Strzemieszyce – D.G. Wschodnia - Sławków zapewniający dowóz podróżnych z Sosnowca i Dąbrowy Górniczej do miejscowości położonych na trasie Sławków – Sędziszów.
 • Zastosowanie powyższego rozwiązania i przeprowadzenie pociągu drogą okrężną pozwoliło na znaczące skrócenie czasu przejazdu, w niektórych przypadkach nawet o 30 minut względem rozkładu jazdy obowiązującego w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. i zminimalizowało utrudnienia wynikające z prowadzonego remontu.
 • Z uwagi na późny termin powiadomienia o rozpoczęciu prowadzonych robót rozkład jazdy uwzględniający kursowania droga okrężną oraz komunikację zastępczą będzie dostępny w internetowych wyszukiwarkach oraz na plakatach stacyjnych w najbliższych dniach.

Linia Kielce – Kraków

 • W związku z licznymi zamknięciami torowymi na różnych odcinkach trasy Kraków Gł. – Kielce nastąpią istotne zmiany godzin kursowania pociągów REGIO. W szczególności wynikać będą one z  prac prowadzonych na stacjach i przystankach: Zastów (wymiana rozjazdów), Kamieńczyce (przebudowa peronu) i Słomniki Miasto (przebudowa peronu), a także na odc. Zastów – Miechów (modernizacja dwóch przejazdów).
 • W efekcie czas przejazdu części pociągów wydłuży się z uwagi na wydłużone postoje na stacjach pośrednich wynikające z konieczność krzyżowania z innymi pociągami oraz wyprzedzania przez szybsze pociągi dalekobieżne na odcinkach, na których ruch prowadzony będzie jednotorowo. Z największymi utrudnieniami muszą liczyć się podróżni w porze popołudniowego szczytu przewozowego, kiedy to natężenie ruchu zarówno pociągów regionalnych jak i dalekobieżnych jest największe.

Linia Kraków – Tarnów

Na linii nr 91 na odc. Kraków Gł. – Tarnów w dalszym ciągu występują istotne ograniczenia w przepustowości. Z tego powodu w dniach od 1 do 7 września 2014 r. nastąpią zmiany w porannych połączeniach w relacji Tarnów – Kraków Gł.
 • Zmiany w okresie 1-7 września 2014 r. na odc. Kłaj – Kraków Gł.
- poc. 33310/33304/33306 rel. Tarnów (odj. 5.56) – Kłaj (przyj. 7.07/odj. 7.20) - Kraków Gł. (przyj. 8.04) w dniach 1-7 września 2014 r. na odc. Kłaj – Kraków Gł. zostanie zastąpiony przez 2 autobusy komunikacji zastępczej:
 • BUS 33312 Kłaj (odj. 7.10) – Kraków Gł. (przyj. 7.55)
 • BUS 33310 Kłaj (odj. 7.10) – Kraków Płaszów (przyj. 7.40) Kraków Gł. (przyj. 8.00)
- poc. 30260 „Dunajec” rel. Nowy Sącz (odj. 4.51) – Tarnów (przyj. 6.33/odj. 6.44) – Kłaj (przyj./odj. 7.33) – Kraków Gł. (przyj. 8.10) w dniach 1-7 września będzie kursował wg zmienionego rozkładu jazdy na odc. Bochnia – Kraków Gł. – Bochnia (odj. 7.21, tj. +2 min), Kłaj (przyj. 7.35/odj. 7.37, tj. +4 min) – Kraków Gł. (przyj. 8.20, tj. +10 min). Na odc. Kłaj – Kraków Gł. pociąg będzie się zatrzymywał na wszystkich stacjach i przystankach

Linia Wieliczka Rynek - Kraków – Trzebinia – Oświęcim

 • Ze względu na prace prowadzone przy przebudowie linii kolejowej do lotniska Kraków Balice w dniach od 1 do 22 września 2014 r. zamknięty będzie jeden z torów na odc. Kraków Gł. – Kraków Mydlniki. W związku z tym część pociągów będzie kursować według zmienionych rozkładów jazdy:
 • W okresie 1-5 września 5 pociągów będzie mieć zmienione godziny odjazdów z Krakowa Gł.,
 • W okresie 1-22 września 6 pociągów przyjedzie później do Krakowa Gł. z uwagi na wydłużony postój na stacji Kraków Mydlniki. Zmiany w godzinach odjazdów i przyjazdów do st. Kraków Gł. nie będą przekraczać 10 minut.

Linia Tarnów – Krynica

 • W okresie od 7 do 10 października 2014 r. prowadzona będzie naprawa mostu oraz roboty utrzymaniowe na sieci trakcyjnej na odc. Stary Sącz – Piwniczna. Wiązać będzie się to z całkowitym wstrzymaniem ruchu na tym odcinku w godzinach 7.00 – 19.00. Za 5 pociągów przejeżdżających w tym czasie przez ten odcinek zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza w rel. Nowy Sącz – Piwniczna. Skutkować to będzie wydłużeniem czasu przejazdu na odc. Nowy Sącz – Krynica od 15 do 20 minut. Rozkład jazdy na odc. Tarnów – Nowy Sącz w tym okresie pozostanie bez zmian.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane