czwartek, 25 września 2014

WARSZAWA: Informacja pasażerska na stacjach II linii metra

Na stacjach II linii metra pojawiają się już elementy systemu informacji pasażerskiej. System ten pozostaje w kontraście do znanego z linii I i ma z nim niewiele wspólnego. Tablice z nazwami stacji oraz informacjami komunikacyjnymi będą mieć jasne, a nie jak dotąd ciemne tło. Ponadto w grafikach dominować będzie kolor czerwony, jako wyróżnik II linii metra. Na potrzeby stacji przesiadkowej Świętokrzyska wprowadzono także rozróżnienie linii na M1 (stara) oraz M2 (nowa). Wyjścia z metra zostały dodatkowo ponumerowane, co ma ostatecznie wspomóc poruszanie się w obrębie każdej ze stacji.

Całkowitą nowością jest także wprowadzenie na perony zintegrowanych map transportu szynowego. W odróżnieniu do schematów znanych z linii I, metro stanowić będzie tam integralną część systemu miejskiego transportu. W pociągach schematy pozostaną w dalszym ciągu uproszczone. Z pewnością nowy system będzie dużo bardziej wyrazisty i czytelny, a przez swój nowoczesny wygląd faktycznie ułatwi komunikację w metrze. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że podobne zmiany zajdą niebawem także na stacjach pierwszej linii warszawskiego metra.

www.budowametra.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane