wtorek, 14 października 2014

KRAKÓW: przybędzie ścieżek rowerowych

Zespół roboczy ds. wyników referendum w zakresie ścieżek rowerowych, powołany w Krakowie przez Prezydenta Miasta, poczynił w ubiegłym tygodniu ustalenia, które z pewnością ucieszą miłośników dwóch kółek.

Określono bowiem jako istotne budowanie kolejnych ścieżek rowerowych oraz integralnych budowli inżynieryjnych, sprzyjających prowadzeniu wydzielonego ruchu rowerowego, a mianowicie kładek. Jako priorytet przedstawiono połączenie rowerowe z Nową Hutą, Trasę Wiślaną czy też drogi rowerowe wzdłuż Ofiar Dąbia i Kamieńskiego. W przyszłym roku powstanie 13 kilometrów dróg rowerowych, a do 2019 roku nawet 30 kilometrów.

Jako najważniejsze w tym systemie kładki podano: kładkę przy Stopniu Wodnym Dąbie, nad ul. Tischnera, przez Wisłę na Dębnikach oraz w ciągu ul. Kamieńskiego. Według rekomendacji do Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2015-2019, w Krakowie z tytułu samodzielnych inwestycji powstać ma ponad 110 kilometrów ścieżek rowerowych i blisko 2 kilometry kładek za łączną kwotę około 145 milionów złotych.

Będą kolejne kładki w Krakowie (Fot. Paweł Świegoda, commons.wikimedia.org)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane