środa, 17 grudnia 2014

WROCŁAW: umowa na nowe tramwaje podpisana


MPK Wrocław zawarło umowę z firmą PESA Bydgoszcz S.A. na zakup sześciu w pełni niskopodłogowych i klimatyzowanych tramwajów z rodziny TWIST. Producent ma pół roku na dostarczenie składów do Wrocławia.

Zastosowane w tramwaju rozwiązania techniczne są wypadkową wieloletnich doświadczeń zebranych w czasie eksploatacji pojazdów pierwszej, drugiej i trzeciej generacji oraz oczekiwań MPK Wrocław – zapewnia producent.

Tramwaje TWIST 2010NW są trójczłonowe, całkowicie niskopodłogowe. Wyposażone są w cztery w pełni obrotowe wózki, co zmniejsza naciski na szyny i umożliwia optymalną współpracę z torowiskiem. W efekcie pozwala to na dłuższą eksploatację infrastruktury i znaczne oszczęd­ności. Wnętrze pojazdów łączy funkcjonalność, przestrzeń i kom­fort dla pasażerów. Twisty charakteryzują się wysoką wytrzymałością konstrukcji na ści­skanie oraz odpornością zderzeniową. Konstrukcja czoła pojazdu jest wyposażona w absorbery pochłaniające energię zderzeń z przeszkodami oraz innymi pojazdami, co zapewnia bez­pieczeństwo pasażerów oraz motorniczego i jednocze­śnie znacząco wpływa na obniżenie kosztów i czasu ewen­tualnych napraw. Nowoczesny układ napędowy umożliwia odzyskiwa­nie energii podczas hamowania i jej zwrot do sieci. Wykorzystanie energii zgro­madzonej w bateriach pozwala na pokonanie fragmentów trasy bez zasilania z sieci trakcyjnej. Dzięki skuteczności tych układów tramwaje Twist osiągają optymalne dla komfortu jazdy przyspie­szenia, a zastosowany system antypoślizgowy pozwala skrócić dro­gę hamowania.

Ergonomiczne stanowisko pracy motorniczego jest klimatyzowane i wyposażone w pulpit z centralnym terminalem wielofunkcyjnym, co pozwala ograniczyć do minimum ilość przycisków.

Podłoga w strefie wejścia na wysokości 350 mm nad główką szyny oraz zamontowana w pojeździe rampa dla wózków dziecięcych i inwalidzkich pozwala korzystać z tramwaju osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych oraz usprawnia wymianę pasażerów.

Tramwaje Twist będąw yposażone w systemy informacyjno-reklamowe, a wykorzystanie innowacyjnych technologii umożliwi kontrolowanie pracy pojazdów na trasie za pomocą diagnostyki ON-LINE. Z poziomu obsługi zajezdni dostępny jest podgląd i kontrola podstawowych podzespołów tramwaju oraz systemów bezpieczeństwa. Pozwala to monitorować stan techniczny pojazdów będących na trasie w trybie ciągłym.

Wizualizacja nowych tramwajów (materiały MPK Wrocław)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane