wtorek, 27 stycznia 2015

Galicyjska Kolej Transwersalna, część 6: Nowy Sącz - StróżeOdcinek Nowy Sącz – Stróże

Kolejny odcinek Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, prowadzący z Nowego Sącza do Stróż, jest nie mniej urokliwy od trasy linii 104. Obejmuje on 31-kilometrowy odcinek linii kolejowej nr 96 z Tarnowa do Leluchowa. Trasa ta otwarta została już w roku 1876, o kilka lat wcześniej niż realizacja Kolei Transwersalnej. Początkowo powstała jako odcinek jednotorowy, jednak już w roku 1891, w wyniku wzrostu znaczenia linii i jednocześnie przy wzroście natężenia ruchu zdecydowano o dobudowaniu drugiego toru. Odcinek Nowy Sącz – Stróże jest jedynym odcinkiem linii 96, posiadającym dwa tory na niemal całej długości.

Główną stacją odcinka, poza oczywiście skrajnymi, jest Grybów. Dworzec kolejowy w tej niewielkiej mieścinie jest jednak położony w pewnym oddaleniu od centrum, co mimo wszystko nie przeszkadza pasażerom korzystać z kolei. Linia wyposażona jest w liczne przekopy i nasypy, którymi przebiega. Bardzo interesującym elementem trasy jest rozległa pętla pomiędzy Grybowem a Ptaszkową. Jej powstanie uwarunkowane było koniecznością łagodnego przekroczenia koleją głębokiej doliny niewielkiego potoku. Ze względu na rozmiar łuków, bardzo często testuje się na nim zachowanie się składów warunkach górskich. Testy na tzw. grybowiance przeszły m.in. składy ED250 „Pendolino”. Innym interesującym obiektem jest kamienny tunel pod Czarną Kępicą, który, ze względu na niedostateczną szerokość zbocza w tym miejscu, zbudowany został od początku jako jednotorowy i taki pozostał. Jest to jedyny odcinek na tym fragmencie Kolei Transwersalnej, składający się z toru pojedynczego.

Cała trasa jest zelektryfikowana (1986) i użytkowana w normalnym ruchu kolejowym. Można na niej spotkać kolejowe okazy z całej Polski, z uwagi na znajdujące się w Nowym Sączy zakłady NEWAG S.A., produkujące i modernizujące tabor kolejowy.

Malownicze budynki zachowały się tylko na niektórych małych stacjach tego odcinka, m.in. w Ptaszkowej. Stacje w Grybowie i Stróżach w niczym nie przypominają dawnej historii Kolei Transwersalnej. 

Trasa linii w Jamnicy

Stacja w Grybowie

Dworzec w Stróżach

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane