poniedziałek, 5 stycznia 2015

Kolej2022 - projekty w Małopolsce

20 listopada 2014 roku zakończyło się głosowanie na kolejowe projekty regionalne, mające na celu nakreślić potrzeby rozwojowe w sektorze przewozów kolejowych, poprzez wskazanie i wybór projektów znaczących w skali poszczególnych województw. Kiedy emocje opadły i zaczął się nowy rok, pora powoli nakreślić efekty kampanii w kolejnych regionach. Zacznę od województwa małopolskiego.

Za cały projekt odpowiada Centrum Zrównoważonego Transportu. To właśnie specjaliści z CZT wytypowali najpierw projekty dla każdego z województw, a następnie każdy mógł zgłosić poprawki i złożyć propozycje dodatkowych odcinków pod głosowanie. W dniach 5-20 listopada 2014 roku trwało głosowanie internautów, mające na celu wyłonienie najbardziej naglących inwestycji. Pieniądze na ten cel są, ponieważ Komisja Europejska przyznała, w ramach Umowy Partnerstwa na okres 2014-2020, ponad 10 mld euro na poczet inwestycji w sektor kolejowy. Przy odpowiednim podejściu i woli politycznej, realizacja wskazanych zadań wydaje się bardzo realna do 2022 roku właśnie.

W Małopolsce wytypowano 9 projektów regionalnych:

MŁP 1: Sucha Beskidzka - Żywiec

MŁP 2: Wadowice - Kęty

MŁP 3: Stróże - Golice/Jasło

MŁP 4: Tarnów - Szczucin

MŁP 5: Kraków - Skawina - Oświęcim

MŁP 6: łącznica Sucha Beskidzka

MŁP 7: łącznica Chabówka (projekt zaproponowany przez uczestników)

MŁP 8: Tunel - Sławków (projekt zaproponowany przez uczestników)

MŁP 9: Trzebinia - Wadowice (projekt zaproponowany przez uczestników)


Największą liczbę głosów (6239) uzyskał projekt rewitalizacji linii 103 łączącej Trzebinię z Wadowicami, przez Spytkowice. Koszt modernizacji linii, z wymianą nawierzchni torowej i modernizacją peronów, wyceniono na 74 mln złotych. Jak widać, brak tego połączenia wyraźnie doskwiera mieszkańcom zachodniej Małopolski. Przywrócenie przewozów pasażerskich na tym 37-kilometrowym odcinku, przy dzisiejszych możliwościach technicznych, z pewnością przyczyniłoby się do poprawy komfortu podróżowania zwłaszcza, że stacje kolejowe na tej trasie są w większości dość dobrze usytuowane.

Zaraz za tą propozycją, z liczbą 5007 głosów, plasuje się projekt rewitalizacji trasy Wadowice - Kęty, obejmujący linię 117 do granicy z województwem śląskim. Koszt zaawansowanych prac na tym 44-kilometrowym odcinku obliczono na 88 mln złotych, przy czym w ograniczonym zakresie istnieje możliwość ograniczenia kosztów do ok. 60 mln złotych. Trzeba zaznaczyć, że jest to najkrótsze połączenie Małopolski z Podbeskidziem, i dalej - z Czechami i Słowacją. Zapewnienie środków na remont tej trasy przyczyniłoby się zapewne do ożywienia w południowo-zachodniej Małopolsce. 

Trzecie miejsce zajął, zdobywając 1611 głosów, projekt rewitalizacji linii 97 na odcinku Sucha Beskidzka - granica województwa, od dawna pożądany z punktu widzenia turystycznego. Podniesienie parametrów tego ciągu o długości 16 km, wycenione zostało na 32 mln złotych, przy możliwym zredukowaniu kosztów do ok. 20 milionów. Linia ta ma duży potencjał przewozowy, jako że stanowi najwygodniejsze i najkrótsze połączenie Śląska z Podhalem i Zakopanem, od kiedy nie istnieje połączenie przez Wadowice. 

Na projekty w Małopolsce oddano w sumie 13834 głosy. Miejmy nadzieję, że projekty te doczekają się realizacji.


www.kolej2022.plBrak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane