sobota, 28 lutego 2015

KATOWICE: fatalny stan torów na trasie do Oświęcimia


Istnieje duże zagrożenie dla przewozów kolejowych na linii kolejowej 138. Urząd Transportu Kolejowego stwierdził liczne, poważne uchybienia w zakresie bezpieczeństwa na trasie z Katowic do Oświęcimia.

W raporcie sporządzonym przez UTK zarzuca się PKP PLK liczne zaniedbania, z których wprost wynika łamanie przepisów ustawy o transporcie kolejowym. Linia jest w fatalnym stanie technicznym. Brakuje właściwego odwodnienia, mocowania szyn są niekompletne. Wymiana szyn prowadzona jest przy użyciu niewłaściwych elementów, krótszych niż 6 metrów. Podsypka torowa jest mocno zużyta i posiada liczne ubytki, a same tory szlakowe są mocno zwichrowane i posiadają odchyłki od prawidłowego profilu.

UTK wydało decyzję obligującą PKP PLK do usunięcia wszelkich zaniedbań do 300 grudnia b.r. Jednocześnie decyzja nosi rygor natychmiastowej wykonalności.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane