poniedziałek, 16 lutego 2015

KRAKÓW: będą zmiany wokół Plant!

W związku z planowaną przebudową I obwodnicy, wraz z torowiskiem, krakowski ZIKiT przygotował opis koncepcji zmian w organizacji ruchu na ulicach Podwale i Straszewskiego między Karmelicką a Piłsudskiego, która ma obowiązywać po zakończeniu inwestycji na tym odcinku.

Informacja w oryginalnym brzmieniu:

"W rozwiązaniach sytuacyjnych ulic Podwale i Straszewskiego na odcinku od wlotu skrzyżowania z ulicą Karmelicką do wlotu skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego projektuje się ulicę o przekroju jednojezdniowym z torowiskiem tramwajowym w jezdni ulicy. Zaprojektowano wprowadzenie ruchu samochodowego jednokierunkowego tj. jednokierunkowy ruch dla samochodów na kierunku od ulicy Karmelickiej do ulicy Piłsudskiego pasem o szerokości 3,0 m oraz na kierunku przeciwnym tj. od ulicy Piłsudskiego do ulicy Karmelickiej zaprojektowano jednokierunkowy ruch rowerowy tj. pas rowerowy o szerokości od 1,5 m do 2,0 m. Pojazdy komunikacji zbiorowej - autobusy oraz tramwaje będą się poruszały dwukierunkowo po przebudowywanym torowisku tramwajowym. Na wlocie skrzyżowania ulic Podwale i ulicy Karmelickiej na projektowanym pasie rowerowym zaprojektowano przystanek wiedeński o nawierzchni z kostki granitowej.

Wprowadzono również uspokojenie ruchu stosując m.in. rampy najazdowe przed i za poszczególnymi skrzyżowaniami / przejściami dla pieszych oraz wyniesienie torowiska tramwajowego na 7 cm powyżej nawierzchni jezdni pasa ruchu dla samochodów, co ma skutkować niewjeżdżaniem pojazdów samochodowych na torowisko tramwajowe. Na odcinku ulicy Podwale pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Karmelicką i Kapucyńską zaprojektowano zieleńce o szerokości 2,0 m, w których zlokalizowane są istniejące bądź projektowane drzewa oraz słupy oświetleniowe / trakcyjne. Dla pojedynczych drzew w rejonie skrzyżowania ulicy Podwale z ulicą Studencką zaprojektowano kraty pod drzewa o wymiarach 2,0 / 2,0 m.

Projekt dopuszcza częściowe parkowanie na chodniku zlokalizowanym przy pasie ruchu. Zachowana jest również możliwość wjazdu i wyjazdu z ul. Św. Anny."

opracowanie: ZIKiT Kraków

Plan sytuacyjny (ZIKiT Kraków)


Brak komentarzy :

Publikowanie komentarza

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane