sobota, 28 marca 2015

Historia polskiej komunkacji - tramwaje Duewag GT6, typ Norymberga


Wśród dostarczonych do Polski tramwajów klasy GT6 znalazło się kilka podtypów, które klasyfikuje się w zależności od zamawiającego je miasta. W najbliższych tygodniach prześledzimy poszczególne typy tych wozów, patrząc z punktu widzenia poszczególnych miast Polski.

W Krakowie znalazły się wyłącznie tramwaje z niemieckiej Norymbergi. Jest to bezpośredni wynik współpracy partnerskiej tych dwóch miast. Warto także zaznaczyć, że zanim do grodu Kraka trafiły jednostki GT6, mieszkańcy mogli już korzystać z wagonów serii T4, wyposażanych także w doczepy B4, wykorzystywane później jako dodatki do przegubowych „gebelsów”. W Krakowie norymberskie GT6 zysały właśnie przydomek „gebels”

Po raz pierwszy sprowadzono je w 1994. Wszystkie one stacjonowały w zajezdni Nowa Huta, a następnie Podgórze. Tramwaje zostały dobrze przyjęte przez pasażerów. Jedynym zastrzeżeniem były drewniane siedzenia, które zostały wymienione na nowocześniejsze. Ostatnia dostawa miała miejsce 5 lipca 2002 – dotarło wówczas 5 przegubowych wagonów GT6 oraz 6 doczep B4. Od roku 2012 były sukcesywnie wycofywane z krakowskich torowisk. Do samego końca obsługiwały linę 23. 18 grudnia 2012 był ostatnim dniem, kiedy ostatnie 2 wagony (188, 189) wyjechały z zajezdni. 15 stycznia 2013 odbyło się oficjalne pożegnanie wagonów typu GT6, podczas którego wagon 187 kursował na linii 2. Kilka wagonów zostało zachowanych, w tym wagon zabytkowy 187, a także wagon odkupiony przez Politechnikę Krakowską z przeznaczeniem na kawiarnię (Pantograf Cafe). Co najmniej jeden wagon GT6 pełni w Krakowie rolę holownika.

fot. MPK Kraków

Brak komentarzy :

Publikowanie komentarza

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane