czwartek, 5 marca 2015

Ruszy restrukturyzacja Przewozów Regionalnych

To już przesądzone - szeroko zakrojone działania restrukturyzacyjne, dotyczące Przewozów Regionalnych, staną się faktem. Swoje poparcie w tej sprawie zadeklarowało 13 z 16 marszałków województw, co odpowiada ponad 80% udziałowców (wymagana większość to 75%). Porozumienia nie podpisały jak dotąd władze warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego, przy czym to ostatnie województwo zmierza w kierunku zastąpienia wszystkich możliwych połączeń regionalnych na swoim terenie przez Koleje Dolnośląskie, oczekujące obecnie na dostawę kolejnych nowych składów.

Restrukturyzacja spółki samorządowej oznacza jej wejście do Agencji Rozwoju Przemysłu, która z ramienia rządu wniesie do spółki 750 mln złotych. Środki te przeznaczone zostaną głównie na program dobrowolnych odejść. Władze Przewozów Regionalnych nie informują na razie, ilu pracowników będzie musiało zakończyć pracę w firmie. Wiadomo jednak, że mają to być odejścia w cywilizowanej formie. Poza tym, kluczowym elementem restrukturyzacji ma być przejście z rocznych na 5-letnie kontrakty. Zagadnienie to budzi wątpliwości samorządów, ale z drugiej strony pozwala na ogłaszanie przetargów z odpowiednim zapasem czasowym na wypadek, gdyby istniała chęć wybrania innego usługodawcy. W obecnych warunkach przetargi ogłaszane są na tyle późno, że właściwie w większości regionów nie istnieje inny możliwy zwycięzca, jak tylko Przewozy Regionalne.

Zmiany w firmie to także redukcja pracy przewozowej. Połączenia deficytowe nie będą uruchamiane, część tras nie będzie przez Przewozy Regionalne obsługiwana. W większości przypadków ich miejsce zajmą spółki własne poszczególnych województw. Nie wiadomo jeszcze, jakie pociągi przestaną kursować oraz co ostatecznie stanie się z pociągami interREGIO, których kondycja słabnie. Na te wiadomości trzeba jeszcze poczekać. Jeżeli Komisja Europejska nie będzie robiła problemów po przedstawieniu jej planu restrukturyzacji (lipiec), to pod koniec trzeciego kwartału uruchomione zostaną pieniądze z ARP i rozpocznie się proces oddłużania spółki. Tak czy inaczej to, co wniesie przyjęty plan, należy postrzegać w randze już nie tyle przełomowych, co epokowych zmian. Oby na lepsze.
Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane