wtorek, 10 marca 2015

"Tam pociągiem nie dojedziesz" - Odcinek 12: Włodawa


Włodawa do miasto nad Bugiem, tuż przy białoruskiej granicy. Kolejowo zaopatrzona jest nieczynną obecnie linią numer 81 z Chełma Głównego, mającą niespełna 45 km długości. Stacja zlokalizowana jest we wsi Orchówek i w ostatnim okresie funkcjonowania składała się z jednego tylko peronu.

Linia została zbudowana w 1887 jako jednotorowa. Pierwotnie służyła celom wojskowym. Od 1902 roku posiadała dwa szerokie tory. Łączyła Kolej Nadwiślańską z twierdzą w Brześciu. W czasie I wojny światowej została przekuta na tor normalny. W okresie II Rzeczypospolitej zachowano jej strategiczny charakter. Dodatkowo uruchomiono przewozy towarowe i pasażerskie. Kursowały nią dwa składy dziennie do Lublina i do Lubomla.

W 1939 lotnictwo niemieckie zbombardowało most kolejowy w Orchówku. Podczas okupacji ziem polskich przez III Rzeszę linia służyła do przewozu więźniów obozu zagłady SS-Sonderkommando Sobibor. W latach 1943-1944 wielokrotnie była miejscem ataków partyzantów na niemieckie transporty wojskowe. W 1944 jeden tor normalny linii został przekuty przez Armię Czerwoną na szeroki.

Po II wojnie światowej ponownie normalnotorowa. Tor szeroki rozebrano. Od 2002 linia ma charakter wyłącznie towarowy. Mimo samorządowych plan rozbudowy linii i wykorzystania jej w przewozach międzynarodowych, obejmujących odbudowę toru szerokiego oraz mostu kolejowego na granicy Białorusi i Polski w Orchówku, nic takiego nie nastąpiło. Do Włodawy ze strony Polski pociągi zaglądają sezonowo i raczej sporadycznie. Po stronie białoruskiej, do stacji Włodawa Tomaszówka dojeżdżają dwie pary pociągów z Brześcia.

fot. www.rynek-kolejowy.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane