wtorek, 28 kwietnia 2015

"Tam pociągiem nie dojedziesz" Odcinek 19: Knurów


Kolej w Knurowie istniała, a właściwie istnieje do dziś, dzięki linii kolejowej numer 149 ze stacji Zabrze Makoszowy do Leszczyn. Linia budowana była etapami od 1888 roku. Ukończono ją po II wojnie światowej. Jako pierwszy powstał odcinek z Przyszowic d o Gierałtowic. Kolej do Knurowa dotarła w roku 1908, a rok później do Leszczyn. Tuż po wojnie przekuto linię na dwutorową. W 1986 zelektryfikowano odcinek Gierałtowice – Leszczyny a w 1987 resztę linii. W 2000 roku zawieszono ruch pasażerski. W 2006 roku przez Knurów przejechał pociąg pielgrzymkowy, a w roku kolejnym trasą tą prowadzone były objazdy. W 2009 roku zawalił się most nad rzeką Bierawką w Szczygłowicach. Wówczas PLK unieważniło przetarg Kompanii Węglowej celem odbudowy 150 m torowiska i samego mostu. Obecnie most przeznaczony jest do odbudowy dzięki zgodzie PLK na organizację przetargu na jego odbudowę. PLK opracowuje studium wykonalności remontu i udostępnienia dla ruchu pasażerskiego pozostałego odcinka linii.

W Knurowie istniały trzy stacje kolejowe: Knurów, Knurów Kopalnia oraz Knurów Szczygłowice. Główna stacja w centrum miasta posiadała dwa perony, z czego jeden wyspowy. Pozostałe posiadały po dwa perony brzegowe. Stację Knurów otwarto latem w roku 1908. W rok później uruchomiono przystanek Knurów Szczygłowice. Przystanek Knurów Kopalnia otwarto już po II wojnie światowej, na potrzeby sąsiedniej kopalni węgla.

Tory między Knurowem a Szczygłowicami (fot. miastoknurow.pl)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane