poniedziałek, 1 czerwca 2015

"Czy wiesz, że...?" - pierwsza linia kolejowa na terenie dzisiejszej Polski


Pierwszą linią kolejową na obszarze dzisiejszej Polski był odcinek z Wrocławia do Oławy, zbudowany na terenie ówczesnych Prus. Stanowił on punkt wyjścia dla prywatnej kolei, tzw. Kolei Górnośląskie, z założenia mającej połączyć Wrocław z Górnym Śląskiem. Cała trasa została oddana do użytku 3 października 1846 roku. W późniejszym okresie Towarzystwo Kolei Górnośląskiej zbudowało i przejęło w użytkowanie dziesiątki innych linii kolejowych (m.in. Górnośląskie Koleje Wąskotorowe), stając się przed nacjonalizacją kolei na terenie Prus w 1883 roku jednym z największych przedsiębiorstw kolejowych w Europie.

W 1816 Carl Johann Bernhard Karsten stworzył pierwszy projekt połączenia kolejowego łączącego Górny Śląsk z Wrocławiem. Ponad 200 km dwutorowa trasa o trakcji parowej miała służyć przede wszystkim transportowi węgla, z możliwością uruchomienia przewozu osób. Projekt ten został odrzucony w Berlinie ze względu na niższy koszt transportu węgla Odrą.

3 czerwca 1836 powołano do życia Komitet Założycielski Kolei Górnośląskiej, na czele którego stanął hrabia Püchler. W sierpniu 1840 roku, po zapewnieniu wydaniu koncesji przez Ministerstwo Finansów rozgorzał spór o przebieg linii od Opola na wschód. W wyniku tego sporu rozpoczęto budowę jedynie na odcinku z Wrocławia do Opola. 22 maja 1842 roku pierwszym oddanym odcinkiem (Wrocław - Oława) przejechał uroczyście pociąg, był to pierwszy przejazd pociągu w dzisiejszych granicach Polski. 3 sierpnia linia została przedłużona do Brzegu, a 29 maja 1843 roku do Opola. W październiku 1842 zatwierdzony ostateczny przebieg trasy od Opola do Nowego Bierunia. 2 października 1845 nastąpiło otwarcie odcinka do Gliwic, a 2 tygodnie później do Świętochłowic. 3 października 1846 budowa linii została ostatecznie zakończona w Mysłowicach. Linia liczyła 196,3 km, planowane połączenie z Bieruniem nie zostało zrealizowane, a otwarcia dokonał król pruski Fryderyk Wilhelm IV.

Dziś najstarsza w Polsce trasa kolejowa zawiera się w ramach linii kolejowej 132 z Wrocławia do Bytomia, a ponadto stanowi element międzynarodowej trasy E-30. Liczy 26,5 kilometra długości i 4 przystanki pośrednie. W tej chwili jest w całości dwutorowa i zelektryfikowana, można na niej rozwijać prędkości do 160 km/h.


Dworzec Wrocław Górnośląski - początek pierwszej na terenie dzisiejszej Polski linii kolejowej (źródło: trail.pl)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane