sobota, 27 czerwca 2015

LUBLIN: ZTM szykuje komunikacyjną rewolucję

Lubelski ZTM planuje przeprowadzenie rewolucji w układzie komunikacyjnym miasta. Ma to oznaczać likwidację części linii, uruchomienie nowych i wiele zmian tras wśród tych, które zostaną. Dzisiejsza sieć trolejbusowa i autobusowa w stolicy Lubelszczyzny tworzyła się przede wszystkich w czasach poprzedniego ustroju, kiedy to działało prężnie wiele, dziś już nieistniejących, zakładów pracy. Od tego czasu struktura potoków pasażerskich uległa zmianie, przez co konieczna jest zaawansowana ingerencja w całość. Koncepcję na zlecenie miasta opracowała firma PTC Marcin Gromadzki. Swoje uwagi wniósł Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.

Według ustaleń, dokonanych przez strony na podstawie przygotowanej koncepcji, w skali roku wykonanych będzie 20,755 mln wozokilometrów, w tym 14,788 mln przez autobusy i 5,966 mln przez trolejbusy. Przyjęcie takiej liczby wozokilometrów określono jako wielkość wystarczającą dla takiej obsługi komunikacyjnej miasta i gmin ościennych, która będzie akceptowalna dla mieszkańców. Maksymalna liczba pojazdów w ruchu ma wynieść w tej koncepcji 326 pojazdów, w tym 231 autobusów i 95 trolejbusów. Dzięki ich zaangażowaniu możliwa będzie obsługa 12 linii trolejbusowych (10 o kategorii podstawowej, które w szczycie będą kursować co 15 minut, 2 o kategorii uzupełniające, kursujące w szczycie co 30 minut), 21 linii autobusowych o kategorii podstawowej, 11 linii o kategorii uzupełniającej i 12 o kategorii marginalnej (ich kursowanie ma być dostosowane do lokalnych potrzeb). Przy tworzeniu układu linii (część z nich zmieni swój przebieg) szczególną uwagę zwrócono na odpowiednią obsługę osiedli zabudowy wielorodzinnej.

Bardzo istotną dla korzystających z usług komunikacji miejskiej ma być zmiana podejścia do tworzenia rozkładu jazdy. Priorytetowo ma być potraktowana pełna synchronizacja rozkładów jazdy na całej sieci komunikacyjnej. Ma to pozwolić na kursowanie autobusów w równych odstępach czasowych na danych ciągach komunikacyjnych. W ten sposób będzie możliwe osiągnięcie efektu synergii, polegającym zwiększeniu częstotliwości kursowania na określonym odcinku bez zwiększenia zaangażowania liczby pojazdów.

fot.: www.mmlublin.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane