wtorek, 9 czerwca 2015

"Tam pociągiem nie dojedziesz" Odcinek 25: Pułtusk

Pułtusk, leżący na północ od Warszawy, przez nieco ponad 40 lat posiadał połączenie kolejowe z odległym o ponad 26 kilometrów Nasielskiem. Nie była to jednak zwykła kolej, a kolej wąskotorowa, gdzie rozstaw szyn wynosił 750 mm. Wspomniana linia stanowiła Nasielską Kolej Dojazdową, a stacja w Pułtusku otwarta została 1 lipca 1950 roku.

Pociągi osobowe przestały kursować jeszcze w roku 1986. W roku 2001 natomiast zawieszono ruch składów towarowych. Kolejne lata to stopniowe rozkradanie i rozbieranie mienia kolejowego na trasie, co ostatecznie doprowadziło do fizycznej likwidacji linii. Dziś trudno jest znaleźć ślady bytności wąskotorówki w Pułtusku. Zachował się jedynie zarys dawnej rampy towarowej. O parametrach zabudowy stacji informacji nie znalazłem.

Przez ostatnie lata głośno mówiło się o pomyśle budowy połączenia normalnotorowego z Legionowa do Ostrołęki przez Pułtusk. W tej sprawie jednak nic się nie wydarzyło.


Stacja Pułtusk w roku 1981 (fot. papouszek, 750mm.pl)


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane