niedziela, 14 czerwca 2015

WARSZAWA: lista inwestycji komunikacyjnych - będą nowe trasy tramwajowe

Jest już ostateczna lista projektów związanych z komunikacją miejską, które - w latach 2014-2020 - zostaną dofinansowane z funduszy unijnych w ramach kontraktu terytorialnego. Znalazła się na niej m.in. budowa trasy tramwajowej do Wilanowa i na osiedle Gocław.

W lutym Warszawa zgłosiła do dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 aż siedem projektów dotyczących komunikacji miejskiej (w tym trzy rezerwowe). Po uzyskaniu wstępnej akceptacji od Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, lista została nieznacznie zmodyfikowana, by zwiększyć szanse na dofinansowanie tych inwestycji przez UE.

Na liście miejskich priorytetów znalazły się tak ważne dla mieszkańców inwestycje jak budowa trasy tramwajowej do Wilanowa i zajezdni tramwajowej Annopol, linii tramwajowej na ul. Kasprzaka na odcinku Wolska – Skierniewicka oraz przedłużenie trasy tramwajowej na Tarchominie do pętli Winnica. Umieszczono na niej również budowę linii tramwajowej na osiedle Gocław oraz zakup 130 nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów i rozbudowę zajezdni autobusowej Redutowa. Miasto zakupi również 78 tramwajów do obsługi powyższych tras. Łączna kwota dofinansowania unijnego powyższych inwestycji wyniesie 910,6 mln zł.

Na liście rezerwowej znalazła się natomiast rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych w prawobrzeżnej (na odcinku pl. Zawiszy – rondo Żaba, na ul. Jagiellońskiej na odcinku pętla Żerań FSO - rondo S. Starzyńskiego, na al. J. Zamoyskiego i ul. Grochowskiej na odcinku al. Zieleniecka – pętla Gocławek, na al. J. Waszyngtona na odcinku rondo J. Waszyngtona – rondo Wiatraczna, na ul. Kijowskiej i al. Tysiąclecia na odcinku ul. Markowska – ul. Kawęczyńska) i lewobrzeżnej Warszawie (na ul. Obozowej oraz na al. Wilanowskiej, na odcinku Wołoska – pętla Metro Wilanowska) oraz zakup taboru tramwajowego (40 szt.). Wartość dofinansowania projektów rezerwowych to 396,6 mln zł.

W nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa stawia na ekologiczny transport, głównie szynowy. Oprócz powyższych inwestycji ze środków unijnych będzie finansowana również rozbudowa II linii metra – etap II i III. Powstanie kolejnych 11 stacji, a sieć metra wydłuży się o 12,2 km - Warszawa otrzyma na ten cel ok. 3,6 mld zł.

Miasto wraz z gminami aglomeracji pozyska również z UE środki na rozbudowę systemu parkingów P+R (w planach jest budowa minimum 9 obiektów w całym obszarze metropolitarnym) i budowę dróg rowerowych (min. 136 km nowych tras rowerowych wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych w całym obszarze metropolitalnym).

(opracowanie: ZTM Warszawa)

Warszawa wybuduje do końca także trasę przez Nowodwory

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane