sobota, 18 lipca 2015

Parlament Europejski za integracją taryfową w UE

W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą umożliwienia pasażerom podróżowanie po terytorium krajów Unii Europejskiej różnymi środkami transportu na jednym bilecie. To słynne już wydarzenie, które za sprawą europosła Janusza Korwin-Mikkego przyniosło Polsce raczej wstyd niż chlubę, z pewnością jest pewnym światłem w tunelu dla wszystkich zainteresowanych. Według proponowanych zmian, za kilka lat miałoby nastąpić zintegrowanie systemów biletowych na poziomie poszczególnych krajów, a następnie na szczeblu europejskim. Jeśli europejskie kraje same nie zajmą pracą na rzecz wspólnego biletu, za kilka lat powstanie prawo regulujące tę kwestię.

Zintegrowany system biletowy obejmujący więcej niż jeden środek transportu ma na celu zachęcenie podróżnych do wybierania alternatywnego transportu zbiorowego. Za przyjęciem rezolucji zagłosowało 592 deputowanych, 62 było przeciw, a 52 wstrzymało się od głosu. Członkowie Parlamentu Europejskiego podkreślali korzyści płynące dla pasażerów z zakupu jednego biletu na transgraniczną podróż przy wykorzystaniu różnych środków transportu. Według nich to najlepszy sposób na to, by zachęcić ich do przesiadania się z własnych aut do transportu zbiorowego - zarówno w przypadku podróży krajowej, jak i zagranicznej. W przyjętej rezolucji eurodeputowani domagają się także, by również Komisja Europejska wspierała integrację systemów biletowych różnych środków transportu. Ze strony Parlamentu Europejskiego padła również deklaracja, że jeśli do 2020 roku nie zostaną poczynione wyraźne kroki zmierzające do ułatwienia pasażerom podróżowania po Europie, wówczas ruszą prace nad stworzeniem unijnego prawa regulującego te kwestie. Dodatkowo, Parlament zwrócił się do Komisji Europejskiej o przyjęcie do 2017 roku Europejskiej Karty Pasażera, obejmującej różne środki transportu.

Taki obrót spraw jest całkowitą nowością, która w pozytywny sposób wpłynie na łatwość przemieszczania się ludności i przejrzystość zagmatwanych systemów taryfowych.

fot.: www.europarl.pl

Brak komentarzy :

Publikowanie komentarza

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane