poniedziałek, 31 sierpnia 2015

"Czy wiesz, że...?" - historia tramwajowego pociągu z Bratysławy do Wiednia

Podmiejskie koleje lokalne to nie tylko domena Polski i wąskotorówek, które wiją się wśród luźnej zabudowy na przedmieściach miast, niekoniecznie wielkich. Tego typu inwestycje łączyły także duże ośrodki miejskie, często nawet w sąsiednich krajach. Tak było w przypadku, o którym będzie dzisiaj.

Kolej podmiejska Bratysława-Wiedeń powstała w początkach XX wieku jako kolejowe połączenie o charakterze miejsko-podmiejskim między stolicą Cesarstwa, Wiedniem, a wówczas węgierską Bratysławą, noszącą w tamtym czasie nazwę Pozsony. Tę linię kolei dojazdowej o długości niemal 70 kilometrów uruchomiono w roku 1914, a więc krótko przed I wojną światową. Była to trasa elektryczna, łącząca w sobie cechy zarówno tramwaju, jak i pociągu. U początków idei tej trasy leży gwałtowny boom gospodarczy i demograficzny, jaki nawiedził Wiedeń w początkach XX wieku. Ze względu na niedostateczny rozwój sieci transportowych na wschodzie zdecydowano się na powzięcie projektu takiej kolejki. W roku 1904 powołano spółkę AG Elektrische Lokalbahn Wien – Landesgrenze nächst Hainburg, a w pięć lat później, po stronie węgiersiej, Pozsony Országhatárszéli Helyiérdekű Villamos Vasút (POHÉV). Budowę rozpoczęto latem roku 1911, by już w roku 1913 otworzyć pierwszy odcinek z Gross Schwechat do Fischamend. Pozostałe elementy trasy otwierano etapami do listopada 1914 roku, kiedy to cała trasa między Wiedeń Hauptzollamt a Pozsony stała się przejezdna.

Linia była od początku jednotorowa, a rozstaw szyn wynosił 1435 mm. Ze względu na różne systemy zasilania trasę podzielić można na trzy zasadnicze elementy. Początkowo wywoływało to sporo trudności, ponieważ pasażerowie musieli się przesiadać na trasie. Pierwsza część to miejskie torowisko w Wiedniu. Odcinek ten zaczynał się przy dzisiejszym Wien Mitte, a pierwszym przystankiem było Grossmarkthalle. Odcinek do Schwechat miał 12,5 kilometra i zasilany był prądem stałym 600 V. Podmiejski odcinek pomiędzy stacjami Gross Schwechat a Kittsee miał charakter typowej kolei zasilanej prądem zmiennym 16,5 kV. Jego długość wynosiła ponad 50 kilometrów. Transport odbywał się klasycznymi lokomotywami elektrycznymi z dołączonymi wagonami, tak więc pasażerowie podróżujący z Wiednia musieli się początkowo przesiadać. W Köpcsény, czyli Kittsee, będącym pierwszą stacją za granicą austriacko-węgierską, pasażerowie ponownie musieli przesiadać się do składów jadących do centrum Bratysławy. Trzeci odcinek bowiem, prowadzący do Pozsony, także miał tramwajowy charakter. Trasa o długości 6,5 kilometra zasilana była prądem stałym 550V. Od stacji Köpcsény (Kittsee) prowadziła ona przez Pozsonyligetfalu, dzisiejszą Petrzalkę, nad Dunaj, następnie wzdłuż ówczesnego Auparku i przez Most Franciszka Józefa (obecnie Stary Most) do centrum Pozsony. Stacją końcową według planów miał być Koronázási domb-tér, czyli nic innego jak dzisiejsze Námestie Ľ. Štúra. Ostatecznie jednak w centrum Pozsony powstała wielka pętla prowadząca z Koronázási domb-tér przez dzisiejsze Hviezdoslavovo námestie z powrotem na Most Franciszka Józefa. Ze względu na fakt, że w niektórych miejscach kolej podmiejska korzystała z miejskiej sieci tramwajowej o rozstawie 1000 mm, konieczne było dobudowanie dodatkowych szyn.

Po zajęciu Starego Mostu w Bratysławie przez wojska czeskie w grudniu 1918 połączenie skrócono do Kittsee, a wybuch wojny domowej na Węgrzech spowodował, że pociągi z Wiednia dojeżdżały tylko do Bergu. W roku 1920, po włączeniu części Kittsee do Czechosłowacji i przemianowaniu Pozsony na Bratysławę, połączenie wznowiono, jednak na granicy między austriackim Kittsee a czechosłowackim Kopčany odbywała się odprawa celna i paszportowa. W międzyczasie przebudowano zasilanie na odcinku Kopčany – Berg na prąd stały 550 V, dzięki czemu wystarczyło tylko przepięcie lokomotyw w Bergu, by kontynuować podróż. Kolej na całej trasie funkcjonowała do roku 1935. Potem zawieszono jej funkcjonowanie po stronie czechosłowackiej, uruchamiając wkrótce w jej miejsce tramwaj. Konieczne były wówczas przesiadki i dość kłopotliwa, piesza wędrówka przez granicę. W czasie II wojny światowej początkowo połączono kolejowo Wiedeń z bratysławską Petrzalką (wówczas Engerau), jednak działania wojenne, a w szczególności naloty alianckie na Wiedeń, spowodowały w roku 1945 przerwę w ciągłości kursów.

Po wojnie wznowiono kursy po stronie austriackiej, najpierw do Schwechat, a potem aż do Wolfsthal. Ze względów politycznych nie uruchomiono ponownie stacji Berg, która znalazła się tuż przy granicy z „blokiem wschodnim”. W Czechosłowacji linia została rozebrana z powodów politycznych i nigdy nie została odbudowana. W Austrii trasą tą kursują obecnie pociągi S-Bahn w ramach linii S7.

Pozostałości po kolejce na terenie bratysławskiej Petrzalki (Wikipedia)
A to już teren Austrii i pociąg linii S7 do Wolfsthal (Youtube.com)

ZAKOPANE: rewolucja - miasto chce uruchomić miejskie autobusy

Niesamowite zjawisko! Zakopane zamierza uruchomić pierwsze dwie linie miejskich autobusów.

Jedna z tras to „pętla” Dworzec PKP – Olcza – Wojdyły – Dworzec PKP, druga to linia Cyrla – Dworzec PKP – Krzeptówki – Dworzec PKP – Cyrhla. Te dwie linie obsługiwane będą przez Spółkę Komunalną TESKO. Miasto zamierza jednak utrzymać w mieście transport prywatny, który jest w Zakopanem bardzo dobrze rozwinięty. Na jego podwalinach, uwzględniając wszystkie wytyczne, Zakopane zamierza stworzyć zintegrowany system transportu publicznego, z ewentualnymi dopłatami tam, gdzie będzie to konieczne.

Przyszłościowo władze miasta myślą też nad wprowadzeniem spójnej, jednolitej taryfy biletowej, która z pewnością wpłynęłaby korzystnie na funkcjonowanie komunikacji i zachęciła zarówno mieszkańców, jak i turystów do korzystania z niej. Ten milowy krok w Zakopanem, bodaj największym polskim mieście bez normalnej komunikacji, gdzie od lat panuje całkowita transportowa degrengolada, jest czymś wręcz niezwykłym. Być może w końcu uda się spowodować, że Zakopane zacznie być przyjazne samo w sobie?

Jak na razie Zakopane to jedyne miasto bez normalnego transportu miejskiego (zakopane.naszemiasto.pl)

niedziela, 30 sierpnia 2015

KRAKÓW: Koleje Małopolskie pojadą na lotnisko 15 września

To już ostateczne: od 15 września zostanie uruchomione połączenie kolejowe do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach, obsługiwane przez Koleje Małopolskie. Taki jest wynik ustaleń spółki z PKP PLK.

Przed 15 września wykonawca modernizacji linii kolejowej zakończy prace, przeprowadzone zostaną testy techniczne i odbiory. Za opóźnienie w uruchomieniu trasy winien jest wykonawca, firma Astaldi, która złapała poślizg na ostatnim etapie inwestycji. Jak informuje przewoźnik, na podstawie oceny postępu prac wykonawcy w ostatnich dniach zarówno przy torach, jak i przy urządzeniach sterowania ruchem, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie testów, PKP PLK uznały termin 15 września za możliwy do uruchomienia pełnej eksploatacji linii.

Koleje Małopolskie zapowiedziały, że nie rozpoczną obsługi nowej trasy, dopóki nie będzie możliwa bezpieczna i sprawna realizacja zaprojektowanego rozkładu jazdy. Teraz nic nie stoi na przeszkodzie i za nieco ponad 2 tygodnie będziemy mogli dotrzeć na lotnisko z centrum Krakowa w 18 minut.

źródło: Koleje Małopolskie

Tramwaje w Polsce - Wrocław, linia 15

Wrocławska linia 15 od wielu lat łączy północ z południem. Niegdyś kursowała na trasie z Tarnogaja na Poświętne, a od czasu otwarcia torowiska Tramwaju Plus do Gaja, jej trasa została zmieniona i teraz kursuje do pętli Park Południowy w miejsce zlikwidowanej „szesnastki”.

Linia 15 liczy sobie nieco ponad 10 kilometrów długości. Jej trasa przebiega obok dworca kolejowego, a następnie zachodnią pierzeją Starego Miasta. Czas przejazdu to około 36 minut.
fot.: wroclaw.doba.pl

Siemens Inspiro trafi do Sofii?

Wszystko wskazuje na to, że wagony z Polski kursować będą trasą centralnego odcinka III linii metra w Sofii. Stanie się tak, ponieważ konsorcjum firm Siemens i Newag złożyło najtańszą ofertę na dostawę 20 trzyczłonowych składów do obsługi planowanego odcinka. Chodzi rzecz jasna o składy Siemens Inspiro.

Metro w Sofii będzie wprawdzie dopiero budować odcinek centralny trzeciej linii metra, liczący 7 kilometrów i składający się z siedmiu stacji, ale już prowadzi przetarg na dostawę 20 pociągów o długości 58-62 metrów. Przetarg zawiera również opcję na kolejne dziesięć składów dla kolejnego etapu rozbudowy trzeciej linii – o dwa odcinki o łącznej długości blisko 9 km i liczące 9 stacji. Udział w postępowaniu wzięły firmy CAF i grupa Symetro Sofia. W skład tego drugiego podmiotu wschodzą Siemens Bułgaria, Siemens Austria i Newag. Po otwarciu ofert, co odbyło się 13 sierpnia stwierdzono, że najtańszą ofertę, opiewającą na kwotę 418 mln lewów (894 mld zł), złożyło konsorcjum firm Siemens i Newag, pokonując firmę CAF. Hiszpański producent zaoferował dostawy za 483 mln lewów (1,033 mld zł).

Do stolicy Sofii miałyby zostać dostarczone pociągi Inspiro. Pierwszym miastem, do którego trafiły składy tej nowej generacji jest Warszawa. Metro Warszawskie zamówiło w sumie 35 pociągów. Do ruchu pierwsze z nich zostały włączone w październiku 2013 roku.

Inspiro ucieka do... Sofii?

sobota, 29 sierpnia 2015

Historia polskiej komunikacji - Konstal 4NJ, fabryczny unikat

W czasach świetności chorzowskiego Konstalu, czyli w okresie PRL-u, firma dostarczała tramwaje dla wszystkich sieci w Polsce, przez co często prowadzono w niej także prace rozwojowe i badawcze. Rozwijano kolejne udoskonalenia do popularnych „eNek”, tworzono tramwajo-pociągi do obsługi szybkich połączeń czy wreszcie, modernizowano już kursujące tramwaje. W zakładzie tym, blisko 60 lat temu, powstał jeden jedyny fabryczny egzemplarz tramwaju, który był dobrze znany jako dwukierunkowy.

Mowa o modelu 4NJ, czy jednokierunkowej wersji tramwaju Konstal 4N, znanego z niemal wszystkich miast Polski w wersji podstawowej, lub jako wąskotorowe 5N. Opracowana wersja posiadała jedno stanowisko motorniczego i drzwi tylko z jednej strony, a zatem przystosowana była do obsługi wyłącznie takich torowisk, gdzie istniały pętle lub możliwość zwekslowania na trójkącie torowym. Tramwaj ten przygotowano z myślą o Warszawie i ostatecznie wyprodukowano tylko jeden egzemplarz w roku 1957. W przebiegu eksploatacji, rzecz jasna, inne wagony tego rodzaju wagony były przerabiane na jednokierunkowe, jednak wykonywały to już zakłady komunikacyjne we własnym zakresie.

Tramwaj ten z Warszawy trafił do Szczecina, jednak po latach wrócił do stolicy. Nosi oznaczenie 838. Zastosowano w nim szereg ulepszeń, jak np. napęd otwierania drzwi, dzięki zastosowaniu… silników od wiertarek.

fot. ZTM Warszawa

KRAKÓW: utrudnienia od września - rusza budowa łącznicy Zabłocie - Krzemionki

Jesienią ma rozpocząć się budowa łącznicy kolejowej między stacjami Kraków Zabłocie a Kraków Krzemionki. Będzie się to wiązało z zamknięciem jednego z torów szlakowych między Krakowem Głównym a Płaszowem. Zmniejszy się wobec tego przepustowość szlaku, co pociągnie za sobą konieczność wyeliminowania części pociągów z tego odcinka.

Zgodnie z wrześniową korektą rozkładu jazdy, która zacznie obowiązywać od 1 września, tylko do i Krakowa Płaszowa kursować będą pociągi:
 • do Bielska-Białej i Wadowic: 5 par
 • do Zakopanego: 4 pary
 • do Suchej Beskidzkiej: 1 para
 • do Wieliczki Rynek-Kopalnia: 2 pary
Trasą przez Wadowice i Bielsko-Białą poprowadzone zostanie także weekendowe połączenie PKP Intercity, a mianowicie pociąg TLK Oleńka do Warszawy Wschodniej, kursujący z soboty i niedziele.

Łącznica, którą wybuduje konsorcjum z Budimexem na czele, ma być gotowa do grudnia 2017 roku. Nie wiadomo jednak, czy wszystko pójdzie gładko, ponieważ przy ulicy Hetmańskiej wciąż stoi zamieszkała kamienica, która musi zostać wyburzona pod budowę łącznicy. Mieszkańcy jednak wciąż nie dostali lokali zastępczych ani rekompensat finansowych. Zobaczymy...

Prace rozpoczną się dopiero 15 września. W związku z tym do tego czasu pociągi Kolei Małopolskich będą normalnie zatrzymywać się na przystanku Kraków Zabłocie do 14 września.


KATOWICE: Pendolino zatrzyma się w Lublińcu

Lubliniec wywalczył postój pociągu Pendolino na swojej stacji. Od 1 września skład o 10:43 do Wrocławia oraz o 20:02 do Warszawy będzie obsługiwał stację Lubliniec. Trochę pokrętne godziny kursowania, raczej mało zachęcające dla potencjalnych pasażerów, ale skoro już władze miasta apelowały nawet do premier Ewy Kopacz?

Śmierdzi mi to kiełbasą wyborczą. Lubliniec jakimś gigantycznym węzłem kolejowym nie jest, a i tak ma sporo sensownych pociągów, odkąd protezą koniecpolską kursuje większość składów PKP Intercity z Wrocławia do Krakowa i z powrotem. Ciekawy jestem, jak licznie mieszkańcy Lublińca i okolic będą dosiadać zaproponowanych pociągów EIP. Obym się mylił, ale nie wróżę tutaj tłumów…

fot.: lubliniec.naszemiasto.pl

piątek, 28 sierpnia 2015

"Komunikacja w kulturze" - "Wrocławska piosenka" na nowo

Skoro zacząłem temat „Wrocławskiej piosenki”, to należy go dokończyć. Z okazji Święta Wrocławia dwie nowe aranżacje utworu Jerzego Haralda, wykonane właśnie na uroczystym koncercie w piątek, 26 czerwca tego roku. O uwspółcześnienie piosenki pokusił się zespół Me Myself And I, a także grupa wokalistów: Natalia Lubrano, Marcelina i hip-hopowa formacja z wrocławskiego Nadodrza – Nano Squad, która stworzyła na tę okoliczność specjalną zwrotkę

O okolicznościach powstania wrocławskiego hymnu opowiada także film dokumentalny Michała Majerana „Powrót Wrocławskiej Piosenki”, wyprodukowany przez Pascal Production Studio na okoliczność święta miasta. On także został zaprezentowany podczas rzeczonego koncertu.

„Wrocławska piosenka”, choć już tak bardzo wiekowa, ciągle cieszy się zainteresowaniem i uznaniem wśród mieszkańców i sympatyków tego miasta. A po szynach niezmiennie mkną „niebieskie tramwaje”…Natalia Lubrano, jeden z głosów nowej "Wrocławskiej piosenki" (fot.: wroclaw.pl)

KRAKÓW: ostateczny kształt zmian w komunikacji miejskiej po wakacjach

ZIKiT przedstawił ostateczny kształt komunikacji miejskiej, jaki przybierze ona 31 sierpnia. W związku z tym tramwaje i autobusy kursować będą następująco:

TRAMWAJE

 • Linia 1 kursować będzie na stałej trasie z częstotliwością co 20 minut z uwagi na trwający remont Dunajewskiego
 • Linia 2 – kursować będzie na zmienionej trasie przez Dominikańską i Franciszkańską co 20 minut;
 • Linia 3 – kursować będzie na stałej trasie z częstotliwością co 10 minut;
 • Linia 4 – kursować będzie na zmienionej trasie przez Dominikańską i Franciszkańską z częstotliwością co 10 minut;
 • Linia 5 – kursować będzie na stałej trasie z częstotliwością co 20 minut;
 • Linia 6 – kursować będzie na stałej trasie z częstotliwością co 20 minut w godz. 5-20 w dni powszednie, 6-18 w soboty i 9-19 w święta;
 • Linia 7 – kursować będzie na nowej stałej trasie: Dąbie – al. Pokoju, al. Powstania Warszawskiego, Lubicz, Basztowa, Długa, al. Słowackiego, Kamienna – Dworzec Towarowy z częstotliwością co 20 minut w godzinach szczytu;
 • Linia 8 – kursować będzie na stałej trasie z częstotliwością co 10 minut;
 • Linia 9 – kursować będzie na nowej stałej trasie od Ronda Grzegórzeckiego przez Kotlarksą i estakadę do Nowego Bieżanowa z częstotliwością co 20 minut;
 • Linia 10 – skrócona na stałe do Łagiewnik z częstotliwością co 20 minut;
 • Linia 11 – kursować będzie na nowej stałej trasie: Czerwone Maki – Brożka - Kalwaryjska – Wielicka – estakada – Saska - Lipska – Mały Płaszów z częstotliwością co 20 minut;
 • Linia 12 – zamiast na Dąbie pojedzie do pętli Mały Płaszów z częstotliwością co 20 minut w godzinach szczytu;
 • Linia 13 – utrzymana na trasie do Cichego Kącika, z częstotliwością co 10 minut;
 • Linia 14 – nadal skrócona do Dworca Towarowego z częstotliwością co 20 minut;
 • Linia 16 – kursować będzie na stałej trasie z częstotliwością co 20 minut,
 • Linia 18 – utrzymane kursowanie objazdem przez Westerplatte z częstotliwością co 10 minut;
 • Linia 19 – kursować będzie na nowej stałej trasie: Borek Fałęcki – Zakopiańska – Wadowicka – Kalwaryjska – Limanowskiego - Na Zjeździe - Starowiślna – Dietla – Grzegórzecka - al. Powstania Warszawskiego - tunel – Dworzec Towarowy z częstotliwością co 10 minut w godzinach szczytu i co 20 minut poza;
 • Linia 20 – utrzymane kursowanie do Bronowic Małych z częstotliwością co 10 minut;
 • Linia 21 – kursować będzie na stałej trasie z częstotliwością co 20 minut;
 • Linia 22 – kursować będzie na stałej trasie z częstotliwością co 20 minut;
 • Linia 23 – kursować będzie na stałej trasie z częstotliwością co 20 minut, w soboty będzie kursować w godz. 6-18, a w święta nie będzie kursować;
 • Linia 24 – nadal objazdem przez Franciszkańską i Dominikańską z częstotliwością co 10 minut w godzinach szczytu i co 20 minut poza;
 • Linia 50 – kursować będzie nową estakadą z częstotliwością co 5 minut w godzinach szczytu i co 10 minut poza;
 • Linia 52 – kursować będzie na stałej trasie z częstotliwością co 10 minut;
Uruchomione zostaną zastępcze linie tramwajowe:
 • Linia 71 (zasilenie linii 1) na trasie: Dajwór – Starowiślna, Dietla, Grzegórzecka, al. Pokoju, Bieńczycka, Kocmyrzowska – Wzgórza Krzesławickie z częstotliwością co 20 minut w godz. 6-20 w dni powszednie;
 • Linia 72 (wzmocnienie linii 52 z pominięciem Dworca Głównego) na trasie: Czerwone Maki – Bobrzyńskiego, Grota-Roweckiego, Kapelanka, Monte Cassino, Dietla, Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, Mogilska, al. Jana Pawła II, Bieńczycka, al. Andersa, Broniewskiego, Mikołajczyka, Piasta Kołodzieja – Os. Piastów z częstotliwością co 10 minut w godzinach szczytu;
 • Linia 74 (uzupełniająco za linie 1 i 14) na trasie: Bronowice – Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, Podwale, Straszewskiego, Zwierzyniecka, Kościuszki – Salwator z częstotliwością co 20 minut w godz. 6-20 we wszystkie dni tygodnia;
 • Linia 78 – zostanie zlikwidowana.

AUTOBUSY

 • Linia 103 – kursować będzie po nowej stałej trasie: Czyżyny Dworzec – do przystanku „Klasztor Cystersów” bez zmian, następnie ulicą Klasztorną, al. Jana Pawła II do Placu Centralnego im. R. Reagana. W kierunku przeciwnym linia będzie kursować na trasie: Plac Centralny im. R. Reagana – al. Jana Pawła II – ul. Zachemskiego – ul. Sieroszewskiego i dalej bez zmian do pętli Czyżyny Dworzec;
 • Linia 107 – korekcie ulegnie rozkład jazdy;
 • Linie 112 i 162 – zostanie zwiększona częstotliwość kursowania linii 112 i 162, natomiast linia 412 po wakacjach nie będzie uruchamiana i zostanie na stałe zlikwidowana;
 • Linia 118 – zostanie przywrócona na swojej stałej trasie;
 • Linia 123 – kursować będzie po swojej stałej trasie: Mistrzejowice – Mały Płaszów, w godzinach szczytów komunikacyjnych linia będzie kursować przez ul. Płk. Dąbka następującą trasą: Mistrzejowice – do przystanku „Jeżowa” bez zmian, następnie ul. Rybitwy, ul. Brandla, ul. Obrońców Modlina, ul. Biskupińska, ul. Płk. Dąbka, ul. Mierzeja Wiślana, ul. Lipska do pętli Mały Płaszów;
 • Linia 125 – kursować będzie po swojej stałej trasie: Szpital Rydygiera – Złocień; zwiększona zostanie liczba kursów wariantowych przez ul. Nad Drwiną oraz częstotliwość około godz. 5:00 w kierunku Złocienia;
 • Linia 127 – kursować będzie po nowej stałej trasie Bagry – ul. Kozia – ul. Grochowa – ul. Motyla – ul. Goszczyńskiego (z powrotem: ul. Węglarska – ul. Grochowa) – ul. Łanowa – ul. Rzebika – ul. Przewóz – ul. Płaszowska – ul. Sarmacka – ul. Strycharska – ul. Kuklińskiego (z powrotem: ul. Nowohucka – ul. Płaszowska) – Powstańców Wielkopolskich;
 • Linia 128 – kursować będzie po nowej stałej trasie: Prądnik Czerwony – do przystanku „Stoczniowców” bez zmian, następnie przez ul. Saską, ul. Lipską do przystanku „Rzebika” i dalej bez zmian do Zajezdni Płaszów;
 • Linia 130 – kursować będzie po swojej stałej trasie: Azory – Dworzec Główny Zachód, przy zwiększonej częstotliwości do 12 minut w godzinach międzyszczytowych;
 • Linia 134 – kursować będzie po swojej stałej trasie Cracovia Stadion – ZOO z częstotliwością co 30 minut w dni powszednie oraz co 15 minut w weekendy;
 • Linia 139 – kursować będzie na nowej stałej trasie: Mydlniki – do przystanku „Park Wodny” bez zmian, następnie przez ul. Dobrego Pasterza, ul. Bohomolca, ul. Ks. Jancarza, ul. Srebrnych Orłów do przystanku „Rondo Piastowskie” i dalej bez zmian do Kombinatu; częstotliwość co 15 minut, za wyjątkiem godzin od 7:00 do 7:30, kiedy linia będzie w rejonie al. 29 Listopada (do Mydlnik) kursować z częstotliwością co 10 minut;
 • Linie 144 i 194 – kursować będą po swoich stałych trasach. Linie będą dodatkowo w kierunku Cracovii obsługiwać przystanek „Chopina” (dotychczasowy przystanek „Kawiory” na ul. Czarnowiejskiej);
 • Linia 153 – zostanie przywrócona na nowej stałej trasie: Os. Na Skapie – Os. Piastów, z częstotliwością co około 30 minut w godzinach od 7:00 do 16:00, w pozostałych godzinach około co 60 minut, w dni wolne od pracy co 60 minut. 
 • Linie 174 i 178 – zmiana częstotliwości na co 30 minut w dni świąteczne;
 • Linie 182/482 – kursować będą po swoich stałych trasach. Dodatkowo linia 482 zostanie uruchomiona w soboty i święta. Obie linie w dni wolne od pracy kursować będą z częstotliwością co 30 minut;
 • Linia 352 – kursować będzie w weekendy słoneczne do 20.09.2015 r.;
 • Linia 427 – linia zostanie zawieszona w związku z wydłużeniem linii nr 127;
 • Linia 439 – zostanie przywrócona na nowej stałej trasie: Mydlniki – do przystanku „Okulickiego” bez zmian, następnie ul. Gen. Bora-Komorowskiego, al. Gen. Andersa, ul. Marii Dąbrowskiej do pętli Czyżyny Dworzec z częstotliwością co 15 minut, za wyjątkiem godzin od 7:00 do 7:30, kiedy linia będzie w rejonie al. 29 Listopada (do Mydlnik) kursować z częstotliwością co 10 minut. UWAGA! Linia kursuje od początku obowiązywania powakacyjnych rozkładów jazdy;
 • Linia 501 – kursować będzie na nowej stałej trasie: Chełmońskiego Osiedle – do przystanku „Wiślicka” bez zmian, następnie al. Gen. Andersa, ul. Dunikowskiego, ul. Mikołajczyka do przystanku „Rondo Hipokratesa” i dalej bez zmian do Kombinatu. Na zmienionym fragmencie trasy autobusy będą zatrzymywały się na przystanku „Os. Na Lotnisku”. Trasa powrotna bez zmian,
 • Linia 704 – w związku z zakończeniem prac na ul. Westerplatte zostanie zlikwidowana.

czwartek, 27 sierpnia 2015

WARSZAWA / KRAKÓW: Lux Express dodaje drugi kurs do Budapesztu

Lux Express wprowadza od września dodatkowy kurs na trasie Warszawa-Kraków-Budapeszt. To odpowiedź na bardzo duże zainteresowanie podróżnych nowym, komfortowym połączeniem do stolicy Węgier. Promocyjne bilety są już dostępne na stronie internetowej przewoźnika.

Autokary odjeżdżają z przystanków Warszawa, Metro Marymont, Kraków Dworzec Autobusowy oraz Budapeszt, metro Népliget. Podróż pomiędzy Warszawą i stolicą Węgier trwa około 11 godzin i 35 minut, natomiast z Krakowa do Budapesztu około 7 godzin.

Od 1 września drugi, dodany kurs, ruszy ze stolicy o 6:30, w Krakowie będzie o 11:15, a w Budapeszcie o 17:45. Z powrotem nowy kurs odbędzie się według następującego rozkładu: Budapeszt (23:50) – Kraków (07:15) – Warszawa (11:40).

A co na to PolskiBus?


Stacje kolejowe Polski - Kęty

Stacja kolejowa w Kętach leży w ciągu linii kolejowej numer 117, stanowiącej dawne galicyjskie połączenie Małopolski i Podbeskidzia. Linia odbija od „zakopianki” w Lanckoronie, i przez Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Andrychów i Kęty prowadzi do Bielska-Białej.

Kęty to ostatnia stacja na linii, znajdująca się administracyjnie w Małopolsce. Składa się z dwóch peronów, dość obszernego budynku kolejowego w stylu galicyjskim i bodaj dwóch torów dodatkowych. Stacja stanowi jedną z mijanek na tej jednotorowej linii. Powstała w roku 1888 wraz z całym szlakiem, a sieć trakcyjną między Wadowicami a Bielskiem rozciągnięto końcem roku 1990. Od tego czasu linią kursują niewielkie ilości pociągów osobowych. W ostatnich latach były to składy Kolei Śląskich do Wadowic, obecnie połączenia obsługują Przewozy Regionalne, uruchamiające już bezpośrednie składy z Krakowa do Bielska i z powrotem. Na stację zaglądają też sporadycznie pojedyncze składy dalekobieżne.

Peron pierwszy, wykorzystywany niegdyś przez pociągi kończące bieg w tej stacji, znajduje się bezpośrednio przy budynku dworca. Drugi peron, posiadający zadaszenie w formie wiat, to wyspowy peron z dwiema krawędziami, i to on odprawia obecnie cały ruch kolejowy w tym miejscu. Dojście na niego prowadzi w poziomie szyn, a między torami peronów 1. i 2. stoi ogrodzenie. Kasy i poczekalnia są nieczynne od grudnia 2013 roku.
RZESZÓW: wrześniowe nowości kolejowe

Samorząd województwa podkarpackiego systematycznie wprowadza wizję rozwoju transportu kolejowego, na miarę swoich skromnych możliwości rzecz jasna. Po udanej, wakacyjnej reaktywacji połączenia z Jasła do Komańczy w weekendy, kiedy to szynobusem Przewozów Regionalnych najczęściej jeździł komplet pasażerów (a nawet więcej), wrzesień przywita nas kilkoma nowościami.

Od 1 września uruchomione zostaną aż 4 pary pociągów w dni powszednie, na trasie Rzeszów – Boguchwała – Rzeszów. Przejazd trasy w czasie 13 minut to atrakcyjna oferta dla stojących dotychczas w korkach podróżnych. Doliczając do tego atrakcyjny cennik (1,50 zł za bilet jednorazowy i 50 zł za miesięczny w ramach Taryfy Podkarpackiej), połączenia te mają szansę zyskać rzesze wiernych klientów. Pociągi do Boguchwały kursować będą o godzinie 6.37, 7.45, 14.30, 16;50, natomiast w drogę powrotną wyruszą o 7.23, 8.07, 15.10, 17.10. Wszystkie one wyjadą na trasę w dni robocze.

Ponadto, wraz z nowym rozkładem wprowadzony zostanie nowy pociąg relacji Rzeszów – Jasło, kursujący tylko w dni wolne (soboty i niedziele). Skład wyjeżdżać będzie z Jasła o godzinie 17:00, a z Rzeszowa o 19:45. Dzięki temu południe województwa zyska drugą parę pociągów REGIO w weekendy, co w połączeniu z pociągiem TLK Karpaty stworzy całkiem przyzwoitą ofertę na ostatnie, jesienne wyprawy. Szkoda jednak, że połączenie to nie zostało w żaden sposób skomunikowane ze składem do Komańczy.

Zmieni się także rozkład jazdy pociągów między Przeworskiem a Stalową Wolą. Do czterech par wzrośnie liczba pociągów od poniedziałku do piątku i w niedziele. W soboty będzie ich trzy. Odjazdy z Przeworska zaplanowano na 4:47 (ten nie pojedzie w soboty), 5:53, 14:24 i 16:42. Z Rozwadowa pociągi wyjadą o 6:05, 14:38, 15:30 (nie kursuje w soboty) i aż 19:39. Przypomnę, że obecnie na trasie tej kursuje o jeden pociąg mniej w każdym kierunku, w każdy dzień tygodnia.

Zmiany, jakie zachodzą w kolei na Podkarpaciu, bardzo cieszą. Myślę, że podążając tym spokojnym, wyważonym kierunkiem, województwo ma szansę przywrócić sens i blask regionalnej kolei. Z niecierpliwością czekam na kolejne zmiany w ofercie.


środa, 26 sierpnia 2015

WARSZAWA: remont torowiska na Bródnie

Od 30 sierpnia, w związku z remontem torowiska, zamknięty zostanie odcinek pomiędzy przystankiem Budowlana a pętlą Żerań Wschodni. Prace będą również prowadzone na ulicy 11 Listopada i Czynszowej. W związku z remontem nie będą kursowały linie 3, 4, 23, 25 i 41. Pierwszy etap zmian obowiązywać będzie do 20 września.

Podczas prowadzonych prac linia tramwajowa 1 obsługiwana będzie tramwajami dwukierunkowymi. Od 31 sierpnia "jedynka" kursować będzie na trasie:

BUDOWLANA - Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Okopowa – Towarowa – Grójecka – BANACHA

Tramwaje linii 1 w godzinach szczytu podjeżdżać będą na przystanki co cztery minuty, pomiędzy godzinami szczytu co sześć minut, a w weekendy co około 7 - 8 minut.

30 sierpnia w związku z montażem rozjazdu nakładkowego, linia 1 kursować będzie na trasie skróconej do pętli RATUSZOWA-ZOO.

Uruchomione zostaną również dwie tramwajowe linie uzupełniające. Linie 23 i 25 zostaną zastąpione linią 73, a linie 3 i 4 – linią 74. 
Tramwaje kursować będą w godzinach szczytu co osiem minut, pomiędzy nimi co 12, a w weekendy co 15 minut. Linie 73 i 74 pojadą trasami:
 • LINIA 73: BANACHA - Grójecka – Al. Jerozolimskie – al. Zieleniecka – Targowa – al. Solidarności – Wolska – Młynarska – Obozowa – Powstańców Śląskich – NOWE BEMOWO,
 • LINIA 74: GOCŁAWEK – Grochowska – Targowa - al. Solidarności – Marszałkowska – Puławska – WYŚCIGI

Pasażerowie mogą skorzystać też z trzech autobusowych linii zastępczych: Z-3, Z-4 i Z-5. Linia Z-4 będzie kursowała tylko w godzinach szczytu, czyli od godziny 6.00 do 10.00 i od godziny 14.30 do 20.00. Autobusy pojadą trasami:
 • LINIA Z-3: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – Jagiellońska – DW. WILEŃSKI,
 • LINIA Z-4: SUWALSKA – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – Kondratowicza – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Św. Wincentego – Trocka – Radzymińska - DW. WILEŃSKI,
 • LINIA Z-5: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – BUDOWLANA
Autobusy podjeżdżać będą na przystanki co cztery minuty w godzinach szczytu oraz co pięć minut pomiędzy godzinami szczytu i w weekendy.

"Nocna szyna" Odcinek 108: Praga, linia 2

Linia 2 w Pradze pojawiła się w roku 1908 wskutek numeracji linii, która wcześniej kursowała pod oznaczeniami Sp (w kierunku ulicy Spálena) lub też Ž (w kierunku Žižkova). Zaczęła wówczas kursować na trasie: Křižovnické náměstí - Nábřeží - Národní divadlo - Šlikův palác - Myslíkova - Česká technika - Štěpánská - Komenského náměstí - Tylovo náměstí - Purkyňovo náměstí, Národní dům - Budečská - Vodárna - Měšťanský pivovar Vinohrady - Tržnice Vinohrady - Jungmanova, Olšany - U Bezovky - Vítkova - Proutkova - Trocnovská - U Bulhara - Nádraží státní dráhy - U Modré hvězdy - Celetná - Staroměstské náměstí - Mariánské náměstí - Křížovnické náměstí

Z drobnymi zmianami linia dotrwała do roku 1914, kiedy zaczęła kursować na trasie Klárov – Olšanské hřbitovy. W roku 1915 wydłużoną ją do dzisiejszego Špejcharu, a od 1919 do 1920 znów była skrócona na Klárov. Od roku 1924 „dwójka” kursowała okrężnie na trasie z Bubenča przez Florę. Późniejsza zmiana polegała na zmianie przystanku początkowo-końcowego na Florę właśnie. Trasa okrężna, z kilkoma korektami, utrzymała się aż do roku 1961, trwając nawet w czasie wojny.

W roku 1961 linia 2 skierowana została na nową trasę: Bílá Hora – Klárov – Jiráskovo náměstí – Karlovo náměstí – Olšanské hřbitovy, przy czym wkrótce skrócono ją do pętli od Vypich. W roku 1966 linię na kilka lat zlikwidowano. Jej ponowne uruchomienie to rok 1971, kiedy to zaczęła kursować na odcinku Královka – Vápenka. W roku 1972 kursowała już z Vypicha, a w roku 1974 przedłużono ją do Spojovací.

Prawdziwa rewolucja nastała 13 sierpnia 1978. Wtedy to „dwójka” została w ogóle wycofana z centrum i przerzucona na całkiem nową trasę: Podbaba – Divoká Šárka. Miało to związek z uruchomieniem metra linii A i koniecznością stworzenia dla niego dowozówki. Już w rok później zamiast do Podbaby linia zaczęła dojeżdżać do krańca Petřiny. W roku 1985 została skrócona do Vokovic, a w 1986 – do pętli Červený Vrch. Zaczęła kursować wówczas jedynie w szczycie, a od roku 1991 z kolei jeździła tylko w dni robocze, ramowo między 6.00 a 20.00.

W roku 1992 linia 2 została ponownie wydłużona do pętli Divoka Šárka, by w roku 1993 wrócić na Červený Vrch. Ta trasa nie uległa zmianie aż do lata roku 2013, kiedy ponownie wydłużono ją do przystanku Divoká Šárka. W kwietniu tego roku linię zlikwidowano, czego powodem było otwarcie stacji metra na Petřinach.

Dla znających czeski film z komentarzem motorniczego :)Tramwaj linii 2 przemierza dzielnicę Veleslavin (fot. Honza Groh CC BY-SA 3.0, cs.wikipedia.org)

KRAKÓW: premiera Krakowiaka zaplanowana!

Pierwszy Krakowiak, czyli tramwaj Pesa 2014N, od 21 sierpnia znajduje się oficjalnie na stanie taborowym krakowskiego MPK. Posiada wszystkie niezbędne dokumenty, konieczne do kursowania z pasażerami. Do końca roku do Krakowa ma trafić pozostałe 35 składów.

Uroczyste wprowadzenie do ruchu nowej rodziny pojazdów nastąpi już w niedzielę, 30 sierpnia, podczas wielkiego otwarcia estakady tramwajowej nad dworcem Kraków Płaszów, między Lipską a Wielicką. Jest to dopełnienie pierwszej linii szybkiego tramwaju w Krakowie.

Pesa 2014N "Krakowiak" (fot. Tomasz Bielecki, bydgoszcz.gazeta.pl)

wtorek, 25 sierpnia 2015

KATOWICE: 15 lat Karlików!

W tym roku mija 15 lat, odkąd na tory Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego wyjechał pierwszy niskopodłogowy tramwaj, którym był Citadis 100 Katowice, precyzyjnie Konstal 116Nd, zwany też Karlikiem.

Z tej okazji Klub Miłośników Transportu Miejskiego z Chorzowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na przejazd specjalny z fotostopami w miejsca, które od samego początku kariery tych wagonów były przez nie odwiedzane - m.in. na chorzowską ulicę Metalowców, centrum Bytomia, zajezdnię Zawodzie czy Brynów. Imprezowy skład zawita także na trasę linii 7, czyli tam, gdzie do tej pory Citadisy pasażerów nie woziły. Jubileuszowy przejazd odbędzie się na pokładzie wagonu numer 807 - pierwszego po remoncie kapitalnym przeprowadzonym przez chorzowski ZUR.

Impreza odbędzie się w najbliższą sobotę, 29 sierpnia. Przejazd rozpocznie się na przystanku Zawodzie Zajezdnia o godzinie 10:07. Stamtąd tramwaj pojedzie trasą linii 7 przez Plac Sikorskiego do trójkąta Metalowców w Chorzowie, potem przez Plac Sikorskiego do pętli Politechnika w Bytomiu, by następnie odwiedzić pętle w Szopienicach i Brynowie. Przejazd zakończy się w Zawodziu o 16:48. Cena udziału w przejeździe to 12 złotych. Aktywni członkowie KMTM, regularnie opłacający składki członkowskie, mogą liczyć na bilety za pół ceny.

Imprezowy rozkład jazdy (mat. KMTM Chorzów)

Citadis o numerze 807 - to on poprowadzi uroczystość (fot. Łukasz Chrzan, www.km-forum.com.pl)

"Tam pociągiem nie dojedziesz" Odcinek 36: Limanowa

Stacja kolejowa w Limanowej powstała wraz z linią kolejową 104, najbardziej malowniczym, a zarazem geograficznie najtrudniejszym odcinkiem Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, łączącej Austro-Węgry z Lwowem. Do użytku oddano ją w połowie grudnia 1884 roku. Szlak ten, wraz z jedną z większych stacji w jego ciągu, stanowił ważną drogę przewozów pasażerskich i towarowych. I tak było jeszcze kilkanaście lat wstecz.

W wyniku pogarszającego się stanu torów, spadających potoków pasażerskich i trudności taborowych linia, wraz ze stacją w Limanowej, popadała w niełaskę. Gwoździem do trumny stało się podmycie torów w rejonie Kasiny Wielkiej, do którego doszło w roku 2001. Od tego czasu pociągi z Chabówki do Nowego Sącza wróciły tylko raz, na kilka miesięcy. Potem była już tylko komunikacja zastępcza, łatane pociągi do Tymbarka, z Sącza do Limanowej, ewentualnie pociągi retro ze skansenu w Chabówce. Od 2006 roku w Limanowej nie zatrzymują się żadne pociągi pasażerskie, poza okazjonalnymi przejazdami wspomnianych składów retro.

Stacja nie posiadała zabudowanych peronów, a jedynie ziemne wały w międzytorzu. Budynek dworca ciągle zachowany jest w stanie dobrym, przy czym pełni obecnie funkcje lokalnego centrum handlowego niźli jakkolwiek związane z działalnością kolejową.

Dworzec w Limanowej (Wikimapia)

WARSZAWA: nowe linie podmiejskie od 1 września

1 września Zarząd Transportu Miejskiego w Warszwie, wraz z podwarszawskimi gminami, planuje uruchomić trzy nowe linie lokalne „L”. Pojawią się one na terenie gmin Kampinos i Kobyłka. W planach są kolejne dwie linie, które będą wozić pasażerów w gminie Góra Kalwaria. Na trasy wyjadą jeszcze tej jesieni.

Uruchomione zostaną następujące linie:

L26: 
URZĄD MIASTA/ZIELONKA/ – Lipowa – Wolności – Kobyłka: Szeroka – Marecka – Zagańczyka – Olszewskiego – Kordeckiego – Nadmeńska – Zagańczyka – Konowrockiego – Żymirskiego – Pieniążka – Jana Pawła II – Reja – Kossaka – Wołomińska – Ręczajska – Nadarzyńska – Bohaterów Ossowa – Rondo Cudu nad Wisłą – RONDO CUDU NAD WISŁĄ
L27: 
SZKOLNA /NADMA/ – Szkolna – Nowa – Czarna (powrót: (…) – Stara – Szkolna (…)) – Stara – Kobyłka: Bolesława Chrobrego – Kazimierza Wielkiego – Krechowiecka – Załuskiego – Wołomin: Armii Krajowej – Okopowa – Gdyńska – SZPITAL POWIATOWY – Kochanowskiego – Okopowa – Armii Krajowej – Kobyłka: Wołomińska – Żymirskiego – Konowrockiego – Napoleona – Jasińskiego – PKP KOBYŁKA OSSÓW (powrót: Jasińskiego – Emilii Plater – Napoleona – (…)).

L29: 
LESZNO – Sochaczewska – Chopina – Wilkowa Wieś – Wiejca – Kampinos: Chopina – Niepokalanowska – KAMPINOS.

Jeszcze tej jesieni planowane jest uruchomienie kolejnych dwóch linii lokalnych na terenie gminy Góra Kalwaria. Autobusy kursować będą na trasach: Góra Kalwaria – Krzaki Czaplinkowskie – Czachówek oraz Baniocha – Szymanów – Konstancin-Jeziorna. Będą one nosić numery L30 i L31.

fot.: piaseczno.eu

poniedziałek, 24 sierpnia 2015

KRAKÓW: Koleje Małopolskie nie pojadą 1 września do Balic!

A jednak! Koleje Małopolskie wydały oświadczenie, że w związku z informacją od PKP PLK o opóźnieniu w realizacji prac remontowych na trasie do Portu Lotniczego Balice, nie będzie możliwe uruchomienie połączeń na tej trasie z dniem 1 września.

Spółka oczekuje teraz na decyzję ze strony operatora sieci, dotyczącą sugerowanego, dogodnego terminu uruchomienia połączenia lotniskowego. Do tego czasu pociągi samorządowego przewoźnika jeździć będą tak, jak dotychczas. Ryszard Rębilas, prezes Kolei Małopolskich, spodziewa się, że połączenie uda się uruchomić jeszcze pod koniec sezonu turystycznego. Przypuszczalnie chodzi tutaj o końcówkę września. Spółka jest przygotowana do uruchomienia 39 par pociągów, zgodnie z zaplanowanym rozkładem.

www.strefabiznesu.gazetakrakowska.pl

"Czy wiesz, że...?" - Litwa, kraj bez tramwajów

Tramwaj jest popularnym i ekologicznym środkiem transportu w wielu krajach i regionach świata, co widoczne jest zarówno w dużych, jak i mniejszych ośrodkach miejskich. Wśród krajów europejskich, gdzie tramwaje są bardzo powszechne, istnieje szereg państw, które takiego środka transportu nie posiadają. O ile jednak w przypadku Watykanu, Andory czy Liechtensteinu takie rozwiązanie jest raczej bezsensowne, o tyle na Litwie dziwi. To właśnie Litwa jest największym europejskim krajem, pozbawionym całkowicie sieci tramwajowej w jakimkolwiek mieście.

Nie zawsze jednak tak było. Tramwaje konne wyjechały na ulice Wilna w roku 1893. Wskutek poważnych zniszczeń, powstałych w wyniku I wojny światowej, w listopadzie 1926 roku sieć definitywnie rozebrano. W tamtym czasie istniały w mieście aż 2 linie, co, jak na ówczesne czasy było dużym osiągnięciem. Nigdy nie doczekały się jednak elektryfikacji. Kilkanaście lat temu powrócono na chwilę do koncepcji tramwaju w Wilnie, ale na studium wykonalności się skończyło.

W Kłajpedzie z kolei tramwaje uruchomiono w roku 1904, od początku jako elektryczne. Wzorowane na lwowskich, wąskotorowe trasy rozrosły się w ciągu kilku miesięcy do 12 kilometrów. Niestety, już w 30 lat po uruchomieniu tego środka transportu, trakcję zwinięto i zamiast tramwajów na ulicach pojawiły się autobusy.

Trzeci system tramwajowy działał w Kownie. Pierwotnie uruchomiono linię tramwaju konnego w roku 1892. Od 1914 roku ulicami miasta zaczął kursować tramwaj parowy. Trakcję konną zlikwidowano w roku 1929, natomiast parową – tuż przed II wojną światową, w 1936 roku. W Kownie z kolei szyny nie były wąskie, a wręcz szerokie – rozstaw wynosił 1524 mm, charakterystycznie dla radzieckich systemów.

Historycznie tramwaje kursowały także w innej miejscowości – Połądze.

Spalinowy tramwaj na placu Katedralnym (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

WARSZAWA: przymiarki do nowych linii autobusowych

W Warszawie trwają ostatnie ustalenia w sprawie uruchomienia nowych linii autobusowych i zmian w obecnym układzie. Konkretne informacje znane będą we wrześniu.

ZTM planuje uruchomić nową linię na terenie Żoliborza Przemysłowego. Ma ona kursować na trasie: Metro Dworzec Gdański - Kokarda - Rydygiera - Przasnyska - Krasińskiego - Powązkowska - Cmentarz Wojskowy. Nie jest znany numer nowej linii. Prawdopodobne jest także uruchomienie dodatkowych połączeń na Miasteczku Wilanów. Zmiany umożliwiło niedawne otwarcie fragmentu ul. Branickiego w bok od al. Rzeczpospolitej do ronda przy ul. Sarmackiej. Tym odcinkiem albo zostanie przedłużona któraś z linii zawracających dziś na skrzyżowaniu al. Rzeczpospolitej/Branickiego, albo ZTM puści autobusy z Zawad przez ul. Vogla i prosto przez Przyczółkową po wypłytowanym odcinku ul. Branickiego.

ZTM zapowiedział też podział długiej trasy linii 401, która dziś łączy Marysin Wawerski z Ursusem. Autobusy tej linii kursowały będą jak dawniej - z osiedla Niedźwiadek przez Włochy, Służewiec, koło Metra Służew, Nowoursynowską do pętli Ursynów Południowy. W zamian ma być uruchomiona linia 402 na odcinku Marysin Wawerski - PKP Służewiec. Urzędnicy przekonują, że ta zmiana poprawi punktualność i obsługę najbardziej uczęszczanego odcinka między stacją metra Służew a biurowym Służewcem.

Jesienią mają się pojawić także nowe "eLki". Trzy linie, o numerach L26, L27 i L29, wyjadą na trasy już 1 września, a pozostałe dwie - nieco później. ZTM chętnie uruchamia tego rodzaju linie podmiejskie, ze względu na ich ekonomię i dostosowanie do potrzeb ludności.


niedziela, 23 sierpnia 2015

Tramwaje w Polsce - Wrocław, linie 14 + 24

We Wrocławiu nie tylko "zerówka" jest linią okólną. Taki twór stanowi też linia 14, w tandemie z linią 24. Obie one kursują między Osobowicami a początkowo-końcowym przystankiem FAT. Niegdyś tę rolę pełnił przystanek Hallera, a ponadto swego czasu końcówką tych linii była w pewnym okresie także pętla przy Cmentarzu Grabiszyńskim.

Jako, że odcinek Osobowice - Dubois każda z linii pokonuje w obu kierunkach, długość trasy obu linii określana jest na 16420 metrów. Czas przejazdu wynosi od 32 do 40 minut, w zależności od warunków drogowych.

fot. Gazeta Wrocławska

KRAKÓW: odliczanie do Balic

Już w najbliższy wtorek, 1 września, w Krakowie miał nastąpić wielki dzień wielki dzień. Tego dnia bowiem ponownie ruszyć miało połączenie kolejowe centrum miasta z Portem Lotniczym w Balicach. Po dwóch nowych torach kursować miały pociągi Kolei Małopolskich – nowe, klimatyzowane jednostki elektryczne z bydgoskiej Pesy. Większość połączeń na trasie Wieliczka Rynek-Kopalnia – Kraków Balice.

Pierwszy skład planowa na godzinę 4:05 z Dworca Głównego. Rozkład jazdy przewidywał kursy od 5:05 co pół godziny aż do 23:35. I tak codziennie. Podczas trwającej 18 minut jazdy, obsługiwana miała być stacja Kraków Łobzów, gdzie powstały specjalnie dwa dodatkowe perony. Poza tym do obsługi włączone zostaną dwie stacje na Mydlnikach: Kraków Młynówka, w rejonie Uniwersytetu Rolniczego, oraz Kraków Zakliki. Dodatkowo funkcjonować zacznie też stacja Kraków Olszanica, zlokalizowana na wysokości ulicy Krzyżówka. Z planowanej wcześniej nazwy Kraków Krzyżówka zrezygnowano na rzecz bardziej orientacyjnej Olszanicy. Jeżeli tylko do tej stacji doprowadzony zostanie jakiś miejski autobus, wówczas linia do Balic stanie się prawdziwą namiastką kolei aglomeracyjnej. Z Balic pociągi kursować miały między 5:16 a 0:15, co 30 minut.

Wszystko wskazuje jednak na to, że połączenie nie ruszy 1 września, ponieważ wykonawca, firma Astaldi, nie zdążyła zamknąć prac torowych. Oficjalnie potwierdza to PKP PLK. Jeżeli uda się uruchomić połączenie, to w okrojonym zakresie, a więc z pewnością nie co pół godziny. Przypomnę, że w założeniu pociągi "lotniskowe" miały kursować co kwadrans. Póki co nie wiadomo, jak do tego faktu ustosunkują się Koleje Małopolskie - czy będą czekać na przepustowość trasy, czy też zdecydują się na czasowe okrojenie oferty. O wszelkich zmianach w sprawie tego połączenia będziemy informować na bieżąco.

fot. Wrota Małopolski

sobota, 22 sierpnia 2015

Historia polskiej komunikacji - lokomotywa spalinowa TEM2 (SM48)

TEM2 to ciężka manewrowa lokomotywa spalinowa, eksploatowana w Polsce przez PKP i wielu innych przewoźników prywatnych. Produkowana seryjnie od 1967 roku w Briańsku i Ługańsku na terenie Związku Radzieckiego. W naszym kraju TEM2 znana jest także pod kolejowym oznaczeniem SM48, a ponadto popularne są określenia: Tamara i Walentyna.

Radzieckie oznaczenie TEM2 jest skrótem. Jego rozwinięcie to:
 • lokomotywa spalinowa (T),
 • przekładnia elektryczna (E),
 • manewrowa (M), 
 • drugi model (2). 
Jej konstrukcja wykorzystuje rozwiązania pochodzące z amerykańskiej lokomotywy ALCO RSD-1, produkowanej w Stanach w latach 40. ubiegłego wieku. Stanowi bezpośrednio rozwinięcie lokomotywy TEM1, produkowanej od 1958 w Briańsku.

W sumie do Polski trafiło 430 egzemplarzy. 130 z nich, w latach 1976-1988, PKP zamówiło do obsługi linii kolejowych graniczących ze Związkiem Radzieckim. Kolejne 300 sztuk, na potrzeby przede wszystkim kolei przemysłowych, zaczęto sprowadzać do kraju w roku 1974. Dostawy te zakończyły się pod koniec lat 80. XX wieku. Dziś część jednostek pracuje w barwach PKP Cargo (około setki), a pozostałe są własnością prywatnych firm, wykorzystujących je przede wszystkim do pracy w obrębie piaskowni. Kilkadziesiąt sztuk wycofano z użytku. Niektóre jednostki przeszły także, mniej lub bardziej zaawansowane, modernizacje.

fot. David Gubler (commons.wikimedia.org)

POZNAŃ: PeSTka o tydzień wcześniej!

Nie 30 sierpnia, jak pierwotnie planowano, ale już 24 sierpnia w poniedziałek tramwaje wrócą na trasę Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Stało się tak ze względu na przyspieszony tryb prac przy modernizacji sieci trakcyjnej, celem maksymalnego skrócenia utrudnień dla podróżnych.

Wakacje były dla mieszkańców Poznania trudnym czasem. Liczne remonty i objazdy mocno utrudniło dodatkowe wyłączenie z ruchu szybkiej trasy na Piątkowo. Na szczęście wszystko udało się skończyć na tyle szybko, że utrudnienia zakończą się wcześniej. Przyjęto bowiem plan zakładający pracę na przysłowiowy "cały zegar". Pracownicy uwijali się w trybie 3-zmianowym, także w niedziele i święta, mimo panujących upałów. Wymieniono kompletny osprzęt sieciowy oraz przemalowano słupy trakcyjne zgodnie z sugestiami Plastyka Miejskiego.

Remont sieci na trasie PST był konieczny, ponieważ podobnych prac nie prowadzono od 18 lat, czyli od momentu uruchomienia całej trasy. W poniedziałek, 24 sierpnia, na pętlę przy Osiedlu Sobieskiego wrócą wszystkie linie tramwajowe, zgodnie z rozkładem sprzed remontu.

Fot. Piotr Jasiczek (poznan.naszemiasto.pl)

piątek, 21 sierpnia 2015

KRAKÓW: remont na Westerplatte

Przez cały najbliższy tydzień, w dniach 23 - 30 sierpnia, prowadzony będzie remont torowiska w ul. Westerplatte. W związku z tym od dnia 23 sierpnia (niedziela) wyłączony zostanie ruch pociągów tramwajowych na odcinku od węzła „Dworzec Główny” do węzła „Poczta Główna” i wprowadzone będą następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

Linie tramwajowe:

Linia 0 – kursować będzie po zmienionej trasie: Muzeum Inżynierii Miejskiej – Starowiślna bez zmian, następnie ul. Dietla, Grzegórzecką, aleją Powstania Warszawskiego do Ronda Mogilskiego, gdzie linia wróci na swoją stałą trasę do Kopca Wandy. W przeciwnym kierunku linia 0 kursować będzie bez zmian przez aleję Pokoju. Trasa linii 0 w relacji Muzeum Inżynierii Miejskiej – Cichy Kącik pozostanie bez zmian;

Linia 2 – zostanie zawieszona;

Linia 3 - kursować będzie po zmienionej trasie: Nowy Bieżanów – przystanek „Starowiślna” bez zmian, następnie ul. Dietla, Grzegórzecką, aleją Powstania Warszawskiego, ul. Lubicz, Rakowicką do Cmentarza Rakowickiego. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian przez cały tydzień;

Linia 4 – kursować będzie po zmienionej trasie: Wzgórza Krzesławickie – przystanek „Rondo Mogilskie” bez zmian, następnie al. Powstania Warszawskiego, ul. Grzegórzecką, Dietla, Starowiślną do Poczty Głównej, gdzie linia wróci na swoją dotychczasową trasę do Bronowic Małych. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian przez cały tydzień;

Linia 10 – kursować będzie po zmienionej trasie: Pleszów – przystanek „Dworzec Główny” bez zmian, następnie ul. Basztową, Długą, Kamienną do pętli Dworzec Towarowy. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian przez cały tydzień;

Linia 18 – kursować będzie po zmienionej trasie: Krowodrza Górka – przystanek „Dworzec Główny” pod dotychczasowej trasie, następnie ul. Lubicz, al. Powstania Warszawskiego, ul. Grzegórzecką, Dietla do przystanku „Stradom”, gdzie linia wróci na swoją stałą trasę do Czerwonych Maków. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian przez cały tydzień;

Linia 20 – kursować będzie po zmienionej trasie: Mały Płaszów – przystanek „Dworzec Główny” bez zmian, następnie ulicą Basztową, Długą, Kamienną do pętli Krowodrza Górka. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian przez cały tydzień;

Linia 52 – kursować będzie po zmienionej trasie: Os. Piastów – przystanek „Rondo Mogilskie” bez zmian, następnie al. Powstania Warszawskiego, ul. Grzegórzecką, Dietla do przystanku „Starowiślna”, gdzie linia wróci na swoją dotychczasową trasę do Czerwonych Maków. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian przez cały tydzień;

Linie nocne 62, 64, 69 – w noce 23/24 sierpnia, 27/28 sierpnia - 30/31 sierpnia będą zastępowane przez linie autobusowe 662, 664 i 669.

Zostanie uruchomiona zastępcza linia tramwajowa 78 kursująca po następującej trasie: Borek Fałęcki - ul. Zakopiańska, Kalwaryjska, Krakowska, Stradomska, św. Gertrudy, Dominikańska, Franciszkańska, Zwierzyniecka, Kościuszki - Salwator. Linia kursować ma z częstotliwością i w godzinach jak linia nr 10.

Na okres prowadzonych prac uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa 704 kursująca na trasie:

BRONOWICE MAŁE – Balicka, Bronowicka, Królewska, aleja Słowackiego, Warszawska, plac Matejki, Basztowa (powrót: Pawia, aleja Słowackiego), Lubicz – RONDO MOGILSKIE

Linia 704 będzie zatrzymywać się na istniejących przystankach autobusowych. Przystanek „Plac Inwalidów” w kierunku pętli Bronowice Małe będzie wyznaczony po skręcie z alei Słowackiego w ulicę Królewską. Przystanek „Wesele” nie będzie obsługiwany.

Linia 704 kursować będzie:
 • w dni powszednie z częstotliwością co 10 minut w godzinach 5:00 – 21:00, w pozostałych godzinach co 20 minut;
 • w sobotę z częstotliwością co 10 minut w godzinach 7:00 – 20:00, w pozostałych godzinach co 20 minut;
 • w święta z częstotliwością co 10 minut w godzinach 10:00 – 21:00, w pozostałych godzinach co 20 minut.

"Komunikacja w kulturze..." - Maria Koterbska i jej "niebieskie tramwaje"

Na początku lat 50. ubiegłego wieku, w czasach, kiedy "karierę" muzyczną robiła Maria Koterbska, powstał utwór, który bardzo szybko stał się hymnem Wrocławia, ale nie tylko. "Wrocławska piosenka", bo o niej mowa, to jeden z najbardziej znanych utworów artystki. W refrenie słyszymy, że "mkną po szynach niebieskie tramwaje przez wrocławskich ulic sto", przez co utwór bardzo szybko stał się hymnem wrocławskich motorniczych.

Muzykę do tej, bądź co bądź mocno socjalistyczne pieśni, skomponował Jerze Harald. Słowa napisała z kolei jego żona, Krystyna Wnukowska. Tekst powstał w pociągu do Wrocławia, gdzie pani Maria wraz z twórcami jechała wraz z orkiestrą Jerzego Haralda na koncert. Premiera odbyła się w Hali Ludowej, gdzie Maria Koterbska zaśpiewała ją z kartki, bo... w drodze nie zdążyła zapamiętać tekstu.

I tak, od ponad 60 lat, piosenka ta niezmiennie kojarzy się z pięknym miastem nad Odrą i sunącymi wśród kamienic niebieskimi tramwajami, do dziś będącymi jednym z symboli Wrocławia.


Wieczór zapada, już noc niedaleko, 
Już gwiazdy migocą na niebie

Srebrzy się Odra, najmilsza ma rzeka 
I płynie z piosenką do ciebie

Mkną po szynach niebieskie tramwaje 
Przez wrocławskich ulic sto

Tu przechodnia uśmiechem witają 
Dzieci i kwiaty, i każdy dom

Na przystankach nucą słowiki, 
Dźwięczy śpiewem stary park

Przez Sępolno, Zalesie i Krzyki 
Niesie melodię wrocławski wiatr

A kiedy rankiem fabryczne syreny 
Dzień dobry powiedzą znów miastu

Słonko jak jaskier wykwitnie z zieleni, 
Dziewczyna zaśpiewa przy pracy

Mkną po szynach niebieskie tramwaje...

fot. TVP Wrocław

PKP SA wprowadza nową kategoryzację dworców w Polsce

PKP SA zamierza zmienić kategoryzację dworców kolejowych w Polsce. Dotychczas dworce przydzielano do grup A, B, C i D, które uwzględniały jedynie liczbę odprawianych podróżnych rocznie. Teraz kategorii ma być aż sześć, z czego jedna zacna wielce – P, czyli Premium. Jak informuje Piotr Ciżkowicz z Zarządu PKP SA, chodzi o wyraźne zaznaczenie usług i możliwości, jakie podróżnemu daje dany dworzec. Dzięki takiemu systemowi podróżny ma od razu wiedzieć, co go na danym dworcu kolejowym czeka.

W kategorii P, czyli najwyższej Premium, znajdzie się 16 największych dworców kolejowych w Polsce, które poza wszelkimi rodzajami pasażerskich połączeń kolejowych oferują także szereg usług i rozrywek. Będą to m.in. Warszawa Centralna, Kraków Główny, Poznań Główny czy Katowice. Kolejną kategorią będzie W, czyli dworzec wojewódzki. W tym gronie znajdą się chociażby Słupsk, Rzeszów czy Olszyn, oferujące podróżnym poza usługami kolejowymi także kioski, małą gastronomię czy chociażby bankomat. Później wymagania będą spadały, i rozłożą się na cztery pozostałe kategorie: A, R, L i T, mające znaczenie dla aglomeracji, regionu, ruchu lokalnego bądź wyłącznie pod względem turystycznym.

Ilość podróżnych przestanie być wobec tego jedynym czynnikiem determinującym kategorię dworca kolejowego w Polsce. Warto też uświadomić sobie, że dworce Premium zasadniczo pokrywają się tymi, które zintegrowane są z innymi środkami transportu oraz obszerną galerią handlową.

Warszawski Dworzec Centralny - jeden z najbardziej Premium

czwartek, 20 sierpnia 2015

Stacje kolejowe Polski - Leszczyny

Stacja kolejowa w Leszczynach rozpoczyna dwutorowy odcinek trasy 140 w kierunku Rybnika. Otwarto ją w roku 1855 wraz z otwarciem odcinka do Orzesza. Pozą linią 140 z Leszczyn odchodzi także dwutorowa trasa do Zabrza, otwarta w roku 1909. Przed rokiem 1970 stacja nosiła także nazwy Rzędówka i Egersfeld, a później także Rzędówka-Leszczyny. Obecna obowiązuje od roku 2004.

Stacja składa się obecnie z jednego peronu z dwiema krawędziami. Historycznie istniał też jeszcze jeden peron. Budynek dworca jest zamknięty od roku 2010. Nieczynne są kasy, a obiekt popada w coraz większą ruinę. Istnieje czynna kładka nad torami, zapewniająca dojście do peronów.

Strefa Ciszy w pociągach PKP Intercity

Wskutek licznych wniosków rozżalonych pasażerów pociągów uruchamianych przez PKP Intercity, którzy mają dosyć wysłuchiwania smaczków z życia współpasażerów, wędrujących do słuchawki telefonu, zamierza wprowadzić tzw. Strefy Ciszy.

Do końca roku w każdym wagonie ma znaleźć się testowo jeden wagon, w którym obowiązywać będzie absolutny zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych. W przypadku, gdy podróżny będzie zakłócał swoją rozmową spokój innych pasażerów, zostanie wyproszony za korytarz.

Jak potwierdza Zuzanna Szopowska, Rzecznik PKP Intercity, skargi na głośne zachowania pasażerów napływają przede wszystkim od podróżujących pociągami EIP, czyli Pendolino, oraz klasycznymi "ekspresami", gdzie gros wagonów to jednostki bezprzedziałowe. Dużo rzadziej skarżą się pasażerowie klasycznych składów przedziałowych.

Nie jest póki co jasne, jak rozwiązana zostanie kwestia zakupu biletów uprawniających do skorzystania z takiego wagonu. Wiadomo jednak, że nie będą wprowadzane żadne zmiany w cenniku w tym zakresie.

fot.: Fly4free 

KRAKÓW: Live Festival 2015 na Błoniach

Dziś rozpoczyna się Kraków Live Festival 2015 na krakowskich Błoniach. W związku z tym wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Na ulice miasta wyjedzie pecjalna linia tramwajowa 70, która kursować będzie po następującej trasie:

Dworzec Towarowy - Pawia, Westerplatte, Dominikańska, Franciszkańska, Piłsudskiego, al. 3 Maja - Cichy Kącik,

Linia kursować będzie co 10 minut w następujących dniach i godzinach:
 • 20 i 21 sierpnia w godzinach 13:00 - 22:00,
 • 22 sierpnia w godzinach 14:00 - 21:00.
Ponadto, w celu zapewnienia możliwości powrotu do domów dla uczestników festiwalu, uruchomione zostaną dodatkowe kursy następujących linii tramwajowych i autobusowych w dniach 20 i 21 sierpnia po godzinie 23:30 oraz w dniu 22 sierpnia po godzinie 22:30 (w przypadku zmiany godziny zakończenia imprezy odjazdy zostaną odpowiednio dostosowane):

z pętli Cichy Kącik:
 • linia 13 - 6 kursów w kierunku pętli Nowy Bieżanów
z przystanku Cracovia:
 • linia 601 - 3 kursy w kierunku pętli Aleja Przyjaźni;
 • linia 601 - 3 kursy w kierunku pętli Mydlniki;
 • linia 608 - 3 kursy w kierunku pętli Czyżyny Dworzec;
 • linia 608 - 3 kursy w kierunku pętli Pod Fortem;
 • linia 610 - 3 kursy w kierunku pętli Prądnik Czerwony;
 • linia 610 - 3 kursy w kierunku pętli Borek Fałęcki.
fot.: eska.pl

środa, 19 sierpnia 2015

LUBLIN: lubelskie nie lubi PolskiegoBusa

Dopiero co PolskiBus przegrał batalię o połączenie Warszawa - Lublin - Rzeszów, przez co duża grupa podróżnych straciła poważną alternatywę na rzecz mnopolistycznych działań prywatnych przewoźników. Dopiero co (niespełna 2 tygodnie temu) ruszyła inna, nowa linia - P20 - która połączyła stolicę Lubelszczyzny z Kielcami i Krakowem. Radość jednak krótka, bowiem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego trafił wniosek o cofnięcie pozwolenia także na tę nową trasę.

Zadziwiające jest to, jak bardzo lubelscy przewoźnicy  prywatni boją się konkurencji. Co więcej, zamiast radzić sobie z nią w cywilizowany sposób, stowarzyszenia przewoźników składają wnioski do SKO niczym dzieci, które skarżą się na kolegę, że ciągnie ich za włosy. Nigdzie w Polsce czerwone autokary nie mają tak pod górkę, jak w Lublinie. Pierwotnie to PolskiBus musiał zaskarżyć niekorzystną dla siebie decyzję marszałka województwa lubelskiego, który w myśl ochrony monopolu prywatnych firm lokalnych nie wydał pozwolenia na uruchomienie linii P20. Teraz role się odwracają, bo prywatni przewoźnicy, zamiast walczyć z konkurencją cenami i organizacją tras, wolą się pożalić. Jeżeli skarga zostanie uwzględniona, wówczas kolejna linia zniknie z Lublina.

Tego rodzaju praktyki wpływają kolosalnie na dostępność stolicy województwa chociażby dla turystów. Tragiczna oferta kolejowa powoduje, że większość podróżnych zmuszona jest korzystać z drogich połączeń, realizowanych ciasnymi busami, którymi podróż jest zwyczajnie niewygodna, bez względu na komfort i nowoczesne rozwiązania. Co sprytniejsi korzystają z uprzejmości innych kierowców, zarejestrowanych na stronie BlaBlaCar, co czyni podróż znacznie tańszą niż w przypadku prywatnych busów.

Przypomnę, że podobna sytuacja miała miejsce z dodaniem kursów na trasie Warszawa - Lublin, gdzie monopol bardzo chce zyskać firma Contbus. To znamienne, że dla przykładu w Rzeszowie nie ma tego typu problemów, a na podobne trasy wyjeżdżają zarówno autokary PolskiegoBusa, jak i Albatros, NeoBus czy lokalny Marcel, któremu wzrastać w siłę nie przeszkadza drogowa konkurencja. Grunt to używać głowy i odpowiedzialnie realizować swoją własną politykę transportową. Niestety, Lublin z powodzeniem dąży do tego, by stać się transportową białą plamą na mapie polskich miast wojewódzkich...

Firma Contbus jest jedną z tych, której nie w smak PolskiBus w Lublinie (fot. Iwona Burdzanowska / AGENCJA GAZETA)

"Nocna szyna" Odcinek 107: Praga, linia 1

Dziś zaczynamy wielotygodniową przygodę z praskimi tramwajami. Jedna z najciekawszych i najlepiej rozwiniętych sieci tramwajowych spośród europejskich stolic (przebijają ją chyba tylko Moskwa i Budapeszt) była z pewnością długo wyczekiwana przez wielu miłośników komunikacji i Pragi zarazem. A zatem, bez zbędnej paplaniny, tramwajowa "jedynka"!

Linia numer 1 pojawiła się 28 marca 1908 roku z przekształcenia linii Ok. Kursowała wówczas na trasie Prašná brána - (Panská) - Václavské náměstí (dziś Můstek) - Jindřišská - Mariánská - Zemské muzeum - Palackého třída - Purkyňovo náměstí (Náměstí Míru) - Orfeum - Máchova - Husova - Vršovice, Na kovárně (dziś Čechovo náměstí).

W roku 1910 trasa zmieniła się na: Na Kovárně (Vršovické náměstí) - Komenského náměstí - Ruská třída - Husova třída - Máchova ulice - Orfeum - Purkyňovo náměstí (Náměstí Míru) - Havlíčkova třída - Museum - Bradovská ulice - Nádraží císaře Františka Josefa (Hlavní nádraží) - Bolzanova ulice - Státní nádraží (Masarykovo nádraží) - Dlážděná ulice - Prašná brána - Panská ulice - Václavské náměstí - Perlová ulice - Spálená ulice - Ulice Karolíny Světlé - Národní divadlo - Žofín - Riegrovo nábřeží - Podskalská třída - Odjezd parníků - Palackého náměstí - Trojická ulice - Plavecká ulice - Viadukt (Výtoň) - U Tunelu - Libušinka - Podolí - Dvorce.

W roku 1914 "jedynka" trafiła na trasę: Pohořelec - Kanovnická - Loretánská - Královský Hrad - Chotkovy sady - Klárov - Čechův most - Staroměstské náměstí - Prašná brána - Dlážděná - Bolzanova - Nádraží císaře Františka Josefa I. - Museum - Palackého třída - Tylovo náměstí - Purkyňovo náměstí - Vršovice, Na kovárně - Vršovice, Třída krále Jiřího, czyli dzisiejszy przystanek Koh-i-noor.

W roku 1917 skrócono ją ponownie w rejon Čechovo náměstí, a już 7 lat później, w roku 1924, trasa zmieniła się na: U Markéty - Loretánská ulice - Lumbeho zahrada (Brusnice) - Královský hrad - Klárov - Čechův most - Staroměstské náměstí - Prašná brána - Masarykovo nádraží - Wilsonovo nádraží - Vinohradské náměstí (Náměstí Míru) - Čechovo náměstí. W roku 1929 na zachodzie wydłużono ją do przystanku Vypich.

Linia, na podobnej trasie, zachowała się także później, nawet w okresie II wojny światowej. W roku 1947 została ponownie wydłużona do Koh-i-noora, a w roku 1956 - na Kubánské náměstí. Rok 1957 przyniósł przedłużenie na zachód, do Bílej Hory. Z pewnymi zawirowaniami linii przetrwała tak do roku 1961, kiedy to skierowano ją d pętli Petřiny.

W drugiej połowie lat 70. linia "wyleciała" z Petřin, a potem to się zaczęło. Sierpień 1978 to likwidacja, rok 1979 - nowa trasa Čechovo náměstí – Otakarova – Spořilov. Rok 1980 - znów likwidacja. Taka zabawa trwała do roku 1985, kiedy to "jedynka" zastąpiła linię 31 na trasie: Petřiny - Vojenská nemocnice - Vozovna Střešovice - Prašný most - Hradčanská - Letenské náměstí - Strossmayerovo náměstí - Vltavská - Pražská tržnice - Dělnická - Palmovka - Balabenka - Harfa - Hloubětín - Černý Most (Lehovec). Po wykonaniu prowizorycznej pętli Pod Palmovkou linia została tam skrócona w roku 1986, a od roku 1990 zaczęła dojeżdżać do końcówki Spojovaci.

Trasa ta zasadniczo nie ulega zmianom od 25 lat, poza objazdami przy okazji remontów.


fot. Hozna Groh CC BY-SA 3.0 (cs.wikipedia.org)

WARSZAWA: oglądając linię M2, już po emocjach

Będąc końcem lipca w naszej stolicy, nie mogłem odmówić sobie przyjemności przejazdu wagonami drugiej linii warszawskiego metra.

Centralny odcinek ma w sumie 7 stacji. Na Świętokrzyskiej zorganizowana jest przesiadka na linię M1. Pociągi kursują często co zaskakuje o tyle, że spodziewałem się raczej częstotliwości bliższych linii A z Pragi. Stacje wyglądają schludnie i dużo lepiej, niż te znane wszystkim z pierwszej linii. Jednolita stylistyka, jasne przestrzenie i zmieniony system informacji daje się zauważyć już z chwilą wejścia do westybulu. Nawet bramki są lepsze.

Bardzo ciekawym pomysłem było zastosowanie na wszystkich stacjach grafik Wojciecha Fangora, wykonanych jako emalia na blaszanych płytach. Dzięki temu każda stacja, mimo różnić i odmiennego motywu kolorystycznego, ma wspólny mianownik i udowadnia integralność. Załamuje mnie fakt, że na kolejnych odcinkach stacje nie będą wyposażone w podobne urozmaicenia, przez co znów linia M2, w ślad za linią M1, straci integralność i będzie wyglądała jak jeden wielki bałagan.

Wrażenie generalnie na plus. Czas przejazdu atrakcyjny. Wprawdzie tłumów nie było, ale akurat przy okazji koncertu na Stadionie często kursujące wagoniki sprawdziły się doskonale.

Fangor nad Wisłą
Tablica informacyjna
Nowe, wyraźne schematy
Bardzo dobre doświetlenie stacji dzięki lekkiej tubie schodów ruchomych
Stacja Stadion Narodowy - metro nareszcie wygląda nowocześnie
Na tej samej stacji widać gotowy 2. peron, powstały z myślą o odnodze do Gocławia

wtorek, 18 sierpnia 2015

"Tam pociągiem nie dojedziesz" Odcinek 35: Kozienice

Miasto Kozienice to niespełna 20-tysięczna siedziba powiatu kozienickiego, znajdująca się na południu województwa mazowieckiego. Miasto znane jest przede wszystkim dzięki pobliskiej Elektrowni Kozienice w Świerżach Górnych - obiektu o największej mocy w Polsce wśród elektrowni węglowych. Do dziś w to miejsce dojeżdżają składy towarowe z węglem kamiennym, wykorzystując linię kolejową numer 76, odchodzącą ze stacji Bąkowiec.

Pociągi zaczęły dojeżdżać w ten rejon przypuszczalnie w początkach roku 1915. Po jednym torze kursowały zarówno pociągi osobowe, jak i towarowe. Do momentu zawieszenia przewozów pasażerskich, co nastąpiło w roku 1968-69, Od tego czasu stacja kolejowa w Kozienicach jest nieczynna dla podróżnych mimo, że linia zdążyła zostać zelektryfikowana. Trakcję zaczęto jednak zwijać w okolicach roku 2008 i do 2011 zniknęła ona całkowicie.

Stacja składała się z jednego peronu i towarzyszących mu ślepych torów. Budynku dworca nie ma i trudno znaleźć informację o tym, czy kiedykolwiek był. Trudno też doszukać się wyraźnych śladów po funkcjonowaniu kolei w ogóle, a przejazdy kolejowe są zasadniczo zaasfaltowane.

Takie oto Kozienice... (www.kpinfo.pl)

KATOWICE: dodatkowa komunikacja na Tauron Nowa Muzyka 2015

KZK GOP informuje, że na czas trwania imprezy „Tauron Nowa Muzyka Katowice 2015” (20-23 sierpnia) uruchomiona zostanie dodatkowa komunikacja. Od czwartku do soboty (20-22 sierpnia) koncerty organizowane będą na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego, natomiast w niedzielę (23 sierpnia) w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Baza noclegowa dla uczestników imprezy zorganizowana została na terenie Lotniska, w dzielnicy Muchowiec.

Specjalna linia autobusowa, oznaczona jako S1, kursować będzie z częstotliwością co 20 minut na trasie:
 • Katowice Dworzec (stanowisko nr 8)
 • Katowice Uniwersytecka (rejon festiwalu)
 • Katowice Hotel Novote (rejon festiwalu)
 • Muchowiec Lotnisko Pole Namiotowe (przystanek tymczasowy – przy wejściu na pole namiotowe)
 • Muchowiec Pętla
Godziny funkcjonowania linii dostosowane są do zgłoszonych potrzeb organizatora imprezy. Wszystkie kursy ww. linii autobusowej obsługiwane będą przez autobusy niskopodłogowe.

fot.:muno,pl

poniedziałek, 17 sierpnia 2015

"Czy wiesz, że...?" - Ikarus... szynowy!

W latach 80. koleje w Malezji szukały możliwości dla ratowania przewozów na niezelektryfikowanych liniach w kraju. Próby te rozpoczęła brytyjska jednostka, wypuszczona przez Leylanda. Był to autobus szynowy, który testowano w Malezji na okoliczność przydatności tego rodzaju taboru w komunikacji pasażerskiej. Ostatecznie jednak do tego kraju trafiły szynobusy z... Węgier.

Seria RBC 5000, zakupiona przez malezyjskie koleje państwowe w roku 1987, powstała w zakładach konsorcjum Ganz-Mavag, Nie byłoby w tym nic szczególnego, ponieważ fabryka produkowała od lat pojazdy szynowe, gdyby nie karoseria. "Obudowa" pociągów bowiem wyprodukowana została przez zakłady Ikarusa, toteż jednostki wyglądają jak prawdziwe, szynowe Ikarusy. Składy miały po 3-5 członów wyposażonych w jednoskrzydłowe drzwi.

Niestety, pojazdy nie sprawdziły się w tropikalnym klimacie Malezji. Brak klimatyzacji i stosunkowo niewielkie, problematyczne okna spowodowały, że już w latach 90., dosłownie kilka lat po zakupie, jednostki definitywnie zniknęły z torów. Zniknęły zresztą w ogóle, bo zostały zezłomowane.

Ikarus szynowy na dworcu w Kuala Lumpur (photo by Masih Perjalananku / KTM)