niedziela, 2 sierpnia 2015

Tour De Pologne 2015 - Etap 3: Zawiercie - Katowice (4 sierpnia)

Tegoroczny Tour de Pologne włączy się w świętowanie 150. rocznicy urodzin Katowic, gdzie swoją metę będzie miał właśnie trzeci etap wyścigu we wtorek, 4 sierpnia. Trasa trzeciego etapu prowadzić będzie z Zawiercia, przez Tarnowskie Góry (premia specjalna), Piekary Śląskie, Siemianowice i Chorzów (lotne premie) do Katowic, w których zaplanowano cztery pętle po ścisłym centrum. Każda runda odbędzie się na blisko 15-kilometrowej trasie, wiodącej od Słonecznej Pętli przez Strefę Kultury, Muchowiec, Dolinę Trzech Stawów, Osiedle Paderewskiego i centrum. Meta tradycyjnie usytuowana będzie pod Spodkiem.

Przebieg wyścigu

Największe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej czekają właśnie w Katowicach. Główna trasa przejazdu w stolicy województwa przebiegać będzie ulicą Korfantego (strona wschodnia), następnie przez Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka i dalej ulicami: Korfantego (strona wschodnia), Moniuszki, Uniwersytecką, Roździeńskiego, Olimpijską, Góreckiego, Dobrowolskiego, Roździeńskiego, Dudy-Gracza, Graniczną, Pułaskiego, Lotnisko, Francuską, Ceglaną, Meteorologów, Gawronów, Kościuszki, Poniatowskiego, Mikołowską, Matejki, przez plac Wolności, dalej ulicami: Sokolską, Piotra Skargi, Korfantego (strona zachodnia), przez Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka, Korfantego (strona zachodnia), wokół Pętli Słonecznej, Korfantego (strona wschodnia), z zakończeniem na mecie przy Spodku. Wjazdu na teren Katowic od strony Zawiercia, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Chorzowa i Siemianowic Śląskich kolarze dokonają ulicami Telewizyjną i Korfantego. Wszystkie linie jadące trasą wyścigu będą miały zmienione trasy.

Przebieg 3. etapu TDP 2015 (mat. organizatora)
Zmiany w komunikacji tramwajowej

4 sierpnia od godziny 4.30 do około godziny 21.30 wstrzymane zostanie kursowanie linii tramwajowych na odcinku od Siemianowic Śląskich do katowickiego Rynku oraz od katowickiego Rynku do Stadionu Śląskiego. Wznowienie przejazdów planowane jest po demontażu infrastruktury medialnej, to jest około 21.00. W tym samym dniu na odcinku od Chorzowa-Batorego i Bytomia do Katowic-Zawodzia wstrzymane zostanie kursowanie linii tramwajowych. Wstrzymanie nastąpi od godziny 12.30 do około godziny 20.00. Z uwagi na prowadzone prace modernizacji infrastruktury tramwajowej szczegółowe tymczasowe trasy przejazdu podane zostaną tuż przed wyścigiem.

Zmiany w komunikacji autobusowej

Największe zmiany 4 sierpnia zajdą, poza Katowicami, także na trasie przejazdowej - w Tarnowskich Górach, Piekarach Śląskich, Chorzowie, Siemianowicach Śląskich. Od godziny 4.30 do godziny 21.30 linie autobusowe numer: 5, 27, 43, 119, 133, 168, 170 i 860 nie będą kursować aleją Korfantego na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda. Autobusy tych linii w kierunku centrum Katowic skierowane zostaną ulicami: Słoneczną, Iłłakowiczówny, Misjonarzy Oblatów, Sokolską. W kierunku do Siemianowic Śląskich pojadą ulicami: Sokolską, Misjonarzy Oblatów, Iłłakowiczówny, Słoneczną, Korfantego. Linie nie będą obsługiwać przystanków:„Katowice Słoneczna" i „Katowice GIG". W zamian zatrzymają się na wszystkich przystankach na trasie objazdu. W trakcie wyłączenia ulic z ruchu, w godzinach 12.30-20.00, linie te zakończą relację na przystanku „Katowice Chorzowska". Przystanek ten będzie dla tych linii przystankiem końcowym i początkowym.

Od godziny 4.30 do godziny 21.30 dla linii numer: 11, 61, 70, 108, 109, 177, 600, 657, ze względu na zamknięcie skrzyżowania ulic: Korfantego, Katowickiej i Misjonarzy Oblatów w kierunku centrum Katowic, wprowadzony zostanie objazd od ulicy Katowickiej ulicami: Markiefki, Roździeńskiego, następnie przez Rondo, do włączenia się pojazdów na swoje rozkładowe trasy. W kierunku Dąbrówki Małej autobusy skierowane zostaną ulicami: Sokolską, Chorzowską, przez katowickie Rondo, Roździeńskiego, Bagienną, Bohaterów Monte Cassino, Wrocławską, Wróblewskiego, Leopolda. Przystanek „Bogucice Kościół" tymczasowo usytuowany zostanie: w kierunku centrum przy ulicy Markiefki, a w kierunku Dąbrówki Małej - przy Wróblewskiego. Od godziny 12.30 do około godziny 20.00 nastąpi całkowite zawieszenie przejazdów ulicami, po których przebiegać będzie trasa wyścigu kolarskiego.

Dla linii autobusowych numer: 11 i 657 w kierunku centrum Katowic wprowadzony zostanie objazd od ulicy Katowickiej ulicami: Markiefki, Wróblewskiego, Wrocławską, Bohaterów Monte Cassino, wjazd na ulicę Bagienną, aleją Murckowską (obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana"), aleją Górnośląską, przejazd przez Węzeł Mikołowski do włączenia się na przystanku „Brynów W. Pola". W kierunku Dąbrówki Małej linie po obsłudze przystanku „Brynów W. Pola" wprowadzony zostanie objazd ulicami: Mikołowską, wjazd na Węzeł Mikołowski, aleją Górnośląską, przejazd przez Węzeł Murckowski, aleją Murckowską (obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana"), Bagienną, Bohaterów Monte Cassino, Wrocławską, Wróblewskiego, Leopolda (przystanek „Bogucice Kościół" tymczasowo usytuowany zostanie w kierunku centrum przy ulicy Markiefki oraz w kierunku Dąbrówki Małej przy ulicy Wróblewskiego).

Dla linii autobusowych numer: 70 i 109 w kierunku centrum Katowic wprowadzony zostanie objazd od ulicy Katowickiej ulicami: Markiefki, Roździeńskiego, przejazd pod tunelem katowickiego Ronda, wyjazd z tunelu na ulicę Chorzowską na wysokości Silesia City Center do włączenia się na swoje rozkładowe trasy.

Dla linii autobusowej numer 61 wprowadzony zostanie objazd od ulicy Leopolda ulicami: Bohaterów Monte Cassino, Bagienną, aleją Murckowską, węzłem do alei Murckowskiej, (dwukierunkowa obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana") z nawrotami w rejonie ulicy Porcelanowej.

Kursowanie linii numer 108 i 600 zostanie zawieszone.

   Zmiany w komunikacji autobusowej tylko w godzinach trwania wyścigu kolarskiego - 12.30-20.00

Na liniach autobusowych numer: 9, 10, 12, 37, 46, 48, 297 i 689 po obsłudze przystanku „Brynów W. Pola" wprowadzone zostaną następujące zmiany:
 • linie autobusowe numer 9 i 10 skierowane zostaną do przystanku „Osiedle Witosa Kossutha";
 • linie autobusowe numer: 12, 37, 46, 48, 689 dokonywać będą nawrotów na Węźle Mikołowskim;
 • linia autobusowa numer 297 skierowana zostanie do przystanku „Obroki MPGK".
Linie autobusowe numer: 6, 7, 23, 820, 830, 840, 870 w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanku „Dąb HutaBaildon" skierowane zostaną na ulicę Grundmanna, gdzie zakończą trasę przejazdu. Przystankiem początkowym dla nich będzie „Katowice Grundmanna". W kierunku powrotnym pojadą ulicami: Grundmanna, Gliwicką, Bracką i Chorzowską, gdzie włączą się na swoją rozkładową trasę. Linie obsługiwać będą wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane na trasie przejazdu.
Linie autobusowe numer: 40, 800, 801, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 818, 831, 835 po obsłudze przystanków „Dąbrówka Mała Centrum Handlowe" i „Dąbrówka Mała Pawilon Agata" skierowane zostaną na aleję Murckowską (dwukierunkowa obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana"), z nawrotami w rejonie ulicy Porcelanowej.

Dla linii autobusowych numer: 30, 76, 77 i 149 wprowadzone zostanie zakończenie relacji na przystanku „Zawodzie Pętla". Przystanek ten stanowić będzie zakończenie oraz początek trasy tych linii. Linia numer 30 w tym czasie kursować będzie tylko w relacji: „Giszowiec Kopalnia Staszic" - „Zawodzie Pętla".

Dla linii autobusowych numer: 0, 30 i 50 wprowadzone zostanie zakończenie relacji na przystanku „Katowice Chorzowska". Będzie to w tym czasie zarówno początkowy, jak i końcowy przystanek dla tych linii.

Dla linii numer 110 wprowadzone zostanie zakończenie relacji na przystanku „Katowice Grundmanna" (lokalizacja przy skrzyżowaniu ulic Grundmanna i Gliwickiej). W kierunku powrotnym do Siemianowic Śląskich autobusy dokonywać będą przejazdu ulicami: Grundmanna, Gliwicką, Bracką, Chorzowską, Złotą, z włączeniem się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Dąb Krzyżowa". W godzinach wjazdu peletonu nastąpią zawieszenia poszczególnych kursów tej linii.

Linie autobusowe numer: 120, 130, 177, 632 i 880 po obsłudze przystanku „Katowice Osiedle Kopalni Wujek" zostanąskierowane do przystanku „Brynów W. Pola", z nawrotami na skrzyżowaniu ulic: Mikołowskiej, Brynowskiej i Ligockiej. Linia 177 skierowana zostanie na autostradę A4, skąd włączy się na swoje rozkładowe trasy.

Dla linii autobusowych numer: 672, 673, 674 wprowadzone zostaną następujące zmiany:
 • linia numer 672 po obsłudze przystanku „Kolonia Zuzannanż." skierowana zostanie do przystanku „Zawodzie Waleriana" (dwukierunkowa obsługa), z nawrotami na węźle drogowym Roździeńskiego - Murckowska - Bagienna;
 • autobusy linii numer 673 w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanku „Zawodzie Waleriana" pojadą tunelem pod katowickim Rondem, z obsługą przystanku „Dąb Huta Baildon"; w kierunku Murcek - po obsłudze przystanku „Katowice Chorzowska" linia skierowana zostanie tunelem pod katowickim Rondem, a następnie ulicami Roździeńskiego i Murckowską, gdzie włączy się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Zawodzie Waleriana";
 • linia numer 674 w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanku „Katowice Cmentarz Komunalny" skierowana zostanie trasą linii 673, to jest aleją Murckowską (obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana"), następnie dokona przejazdu tunelem pod katowickim Rondem, z obsługą przystanku „Dąb Huta Baildon"; w kierunku Giszowca - po obsłudze przystanku „Katowice Chorzowska" linia skierowana zostanie tunelem pod katowickim Rondem, a następnie ulicami Roździeńskiego i Murckowską (obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana"), gdzie włączy się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Kolonia Zuzanna nż.".
Linia autobusowa numer 920 po obsłudze przystanku „Zawodzie Waleriana" skierowana zostanie do przystanku „Zawodzie Waleriana" (dwukierunkowa obsługa) z nawrotami na węźle drogowym Roździeńskiego - Murckowska - Bagienna.

Kursowanie linii autobusowych numer: 108, 115, 193, 296, 600, 910, 930, 940, 950 w godzinach 12.30 do około 20.00 zostanie zawieszone.

Dojazd do dzielnic Katowic i innych miejscowości

Osoby chcące dojechać do niżej wymienionych dzielnic i miejscowości powinny kierować się w następujące rejony śródmieścia:
 • dzielnice: Ligota, Panewniki, Ochojec, Piotrowice, Kostuchna (linie autobusowe numer: 9, 10, 11, 12, 37, 46, 48,297, 689) - przystanek „Brynów W. Pola", zlokalizowany przy ulicy Mikołowskiej;
 • dzielnice: Giszowiec, Nikiszowiec, Murcki (linie autobusowe numer: 672, 673, 674, 920) - przystanek „Zawodzie Waleriana", zlokalizowany przy alei Murckowskiej;
 • Chorzów, Bytom, Gliwice, Świętochłowice, Zabrze (linie autobusowe numer: 6, 7, 23, 820, 830, 840, 870) - przystanek „Katowice Grundmanna", zlokalizowany przy ulicy Grundmanna w rejonie skrzyżowania z ulicą Gliwicką;
 • Mysłowice oraz katowickie dzielnice: Zawodzie, Janów i Wilhelmina (linie autobusowe numer: 30, 76, 77, 149) - przystanek „Zawodzie Pętla";
 • Siemianowice Śląskie (linie autobusowe numer: 5, 27, 43, 133, 168, 170, 860) - przystanki „Katowice Chorzowska" oraz „Katowice Stęślickiego";
 • Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin (linie numer: 40, 801, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 818, 831, 835) - przystanek „Zawodzie Waleriana", zlokalizowany przy alei Murckowskiej.
Dojazd do zasadniczej trasy wyścigu kolarskiego od strony Zawiercia wymagać będzie wstrzymania przejazdów komunikacji miejskiej w miastach: Tarnowskie Góry (około 15.00-16.00), Świerklaniec (około 15.10-16.10), Piekary Śląskie (około 15.20-16.30), Siemianowice Śląskie (około 15.30-17.00 - dwukrotny wjazd), Chorzów (około 15.30-16.40). Wjazd na zasadniczą trasę wyścigu w Katowicach przewidywany jest o godzinie 17.10, a zakończenie wyścigu o około 18.40.

Mapa zmian w komunikacji autobusowej w Katowicach (mat. KZK GOP)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane