piątek, 18 września 2015

KATOWICE: Śląska Karta Usług Publicznych - jakie będą ceny biletów?

Nowa taryfa opisująca zasady i ceny korzystania z biletów elektronicznych przyjęta została przez Zarząd KZK GOP 8 września 2015 r. Nadal w sprzedaży pozostają wszystkie bilety papierowe, których ceny pozostają takie same jak dotychczas. Nowością są bilety elektroniczne (na kartę ŚKUP). Można je będzie kupować w nieco niższej cenie niż ich papierowe odpowiedniki. Pojawią się także nowe rozwiązania, które pozwolą lepiej dostosować rodzaj biletu do indywidualnych potrzeb użytkowników.

W nowej taryfie znalazły się zapisy dotyczące zarówno biletów papierowych, jak i nowych biletów elektronicznych. Nadal sprzedaży pozostaną wszystkie rodzaje biletów papierowych. Nie zmieniają się również ich ceny. W dalszym ciągu dostępne będą również bilety sprzedawane przez telefony komórkowe. Nowością są bilety elektroniczne, które używane będą na karcie ŚKUP.

Docelowo wśród biletów elektronicznych dostępne będą zarówno bilety okresowe, jak i jednorazowe. Tych pierwszych w pojazdach KZK GOP będzie można używać już od listopada. Możliwość zapłaty elektronicznymi biletami jednorazowymi uruchomiona zostanie w styczniu 2016 r. Bilety papierowe będą w użyciu przez około 6-12 kolejnych miesięcy, po tym czasie będą wycofywane. Na stałe w sprzedaży pozostaną papierowe bilety jednorazowe, które będzie można kupić u kierowców i w automatach biletowych ŚKUP. Będą one również rejestrowane w systemie ŚKUP.

Wśród okresowych biletów elektronicznych można wymienić dwa najbardziej korzystne dla pasażerów rozwiązania: bilety na określoną liczbę dni oraz bilety z limitem przejazdów. Wszystkie okresowe bilety elektroniczne będą dostępne na określoną liczbę dni. Dotychczasowe najpopularniejsze bilety okresowe - miesięczne oraz kwartalne (papierowe) uzależnione są od miesięcy kalendarzowych. Bilety elektroniczne obowiązywać będą kolejno 30 i 90 dni. Dzięki temu pasażer, który kupi bilet np. 5 dnia miesiąca, będzie mógł z niego korzystać do 4 dnia kolejnego miesiąca (w przypadku biletu 30-dniowego). Bilet papierowy nadal obowiązywał będzie wyłącznie do końca miesiąca kalendarzowego, niezależnie od tego, kiedy został kupiony. Dodatkowo elektroniczny bilet okresowy będzie mógł być aktywowany od pierwszego użycia lub od wskazanej daty (wyboru pasażer będzie dokonywał przy zakupie biletu). Oprócz biletów 30- i 90-dniowych wśród biletów elektronicznych znajdą się odpowiedniki wszystkich pozostałych biletów wieloprzejazdowych - od 24-godzinnych do 14-dniowych. Zarówno wśród biletów imiennych, jak i biletów na okaziciela dostępna będzie nowa wersja - bilety z limitem przejazdów. Limity te ustalone zostały w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z komunikacji publicznej. W przypadku najpopularniejszego biletu KZK GOP - sieciowego miesięcznego (który obecnie kosztuje 150 zł), jego elektroniczna wersja 30-dniowa to koszt 144 zł, natomiast wersja z limitem przejazdów (do 80 przejazdów) kosztować będzie 132 zł. W przypadku sieciowego biletu kwartalnego, cena wersji papierowej wynosi 376 zł, wersja elektroniczna to koszt 358 zł, natomiast opcja z limitem przejazdów (266 przejazdów) kosztować będzie 328 zł. Dzięki temu rozwiązaniu, pasażer, który zdecyduje się na wariant biletu z limitem, za pojedynczy przejazd zapłaci w przypadku biletu kwartalnego 1,2 zł, a w przypadku biletu miesięcznego 1,65 zł (odpowiednio 0,60 zł i 0,80 zł w przypadku biletów ulgowych). Bilety z limitem przejazdów pozwolą zaoszczędzić dodatkowo. Zysk, w porównaniu do biletów papierowych, może wynieść nawet kilkaset złotych w ciągu roku!


Elektroniczne bilety okresowe imienne zapisane na spersonalizowanej karcie ŚKUP

SYMBOL
UPRAWNIENIA
Karta spersonalizowana bez limitu przejazdów
Karta spersonalizowana z limitem przejazdów
Normalny
Ulgowy
Normalny
Ulgowy
24h
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo  - tramwajowy,
24 - godzinny
Bez limitu przejazdów
nie więcej niż 5 przejazdów
16 zł
8 zł
13 zł
6,50 zł
48h
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,
48 - godzinny
Bez limitu przejazdów
nie więcej niż 9 przejazdów
26 zł
13 zł
23 zł
11,50 zł
A - 5
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,
5 - dniowy
Bez limitu przejazdów
nie więcej niż 16 przejazdów
42 zł
21 zł
39 zł
19,50 zł
A - 7
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,
7 - dniowy
Bez limitu przejazdów
nie więcej niż 20 przejazdy
48 zł
24 zł
44 zł
22 zł
A - 14
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,
14 - dniowy
Bez limitu przejazdów
nie więcej niż 40 przejazdy
85 zł
42,50 zł
79 zł
39,50 zł
SM/AT
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo - tramwajowy,
30 - dniowy
Bez limitu przejazdów
nie więcej niż 66 przejazdów
122 zł
61 zł
114 zł
57 zł
SC/AT
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,
30 - dniowy
Bez limitu przejazdów
nie więcej niż 80 przejazdów
144 zł
72 zł
132 zł
66 zł
SM
Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie jednego, wybranego miasta (gminy) 30 - dniowy
Bez limitu przejazdów
nie więcej niż 66 przejazdów
104 zł
52 zł
96 zł
48 zł
SC
Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie dwóch i więcej miast (gmin), 30 - dniowy
Bez limitu przejazdów
nie więcej niż 80 przejazdów
126 zł
63 zł
114 zł
57 zł
WSC
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch lub więcej miast (gmin) przez okres dwóch miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień). Dwumiesięczny bilet autobusowo - tramwajowy
Bez limitu przejazdów
nie więcej niż 170 przejazdów
250 zł
125 zł
230 zł
115 zł
SM/AT
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo - tramwajowy
90 - dniowy
Bez limitu przejazdów
nie więcej niż 220 przejazdów
310 zł
155 zł
286 zł
143 zł
SC/AT
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,
90 - dniowy
Bez limitu przejazdów
nie więcej niż 266 przejazdów
358 zł
179 zł
328 zł
164 zł

Elektroniczne bilety okresowe na okaziciela zapisane na niespersonalizowanej karcie ŚKUP

SYMBOL
UPRAWNIENIA
Karta niespersonalizowana bez limitu przejazdów
Karta niespersonalizowana z limitem przejazdów
Normalny
Ulgowy
Normalny
Ulgowy
24h
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo  - tramwajowy,
24 - godzinny
Bez limitu przejazdów
nie więcej niż 5 przejazdów
17 zł
8,50 zł
14 zł
7 zł
48h
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,
48 - godzinny
Bez limitu przejazdów
nie więcej niż 9 przejazdów
27 zł
13,50 zł
24 zł
12 zł
A - 5
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,
5 - dniowy
Bez limitu przejazdów
nie więcej niż 16 przejazdów
43 zł
21,50 zł
40 zł
20 zł
A - 7
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,
7 - dniowy
Bez limitu przejazdów
nie więcej niż 20 przejazdy
49 zł
24,50 zł
45 zł
22,50 zł
A - 14
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,
14 - dniowy
Bez limitu przejazdów
nie więcej niż 40 przejazdów
86 zł
43 zł
80 zł
40 zł
SC/AT
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,
30 - dniowy
Bez limitu przejazdów
nie więcej niż 80 przejazdów
168 zł
84 zł
156 zł
78 zł

Elektroniczny bilet szkolny 30-dniowy imienny dostępny na spersonalizowanej Karcie ŚKUP

SYMBOL
UPRAWNIENIA
CENA
TS/AT
Bilet uprawniający do przejazdu w relacji pomiędzy miejscem zamieszkania oraz szkołą (miejscem nauki) i z powrotem, od poniedziałku do piątku, a w przypadku gdy nauka odbywa się w sobotę, to również w soboty. Bilet obowiązuje przez kolejne 30 dni w okresie od września do czerwca. Bilet przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół dziennych (podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych, oraz średnich) oraz dzieci w wieku 5 i 6 lat objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (na podstawie zaświadczenia wydanego przez przedszkole/szkołę). Bilet autobusowo - tramwajowy, bez limitu przejazdów
48 zł

Każdy pasażer korzystający z elektronicznego biletu okresowego będzie miał obowiązek rejestracji wejścia do pojazdu komunikacji miejskiej (przez przyłożenie karty do czytnika). Zgodnie z przyjętą taryfą, bilet okresowy jest ważny tylko wtedy, gdy pasażer zarejestruje wejście do pojazdu. W przypadku biletów okresowych z limitem przejazdów, rejestracja wejścia do pojazdu oznacza wykonanie jednego przejazdu i pomniejszenie dostępnego limitu. Rejestracja wyjścia z pojazdu jest nieobowiązkowa, jednak KZK GOP chce zachęcać pasażerów do pamiętania o tej czynności. Podróżujący, którzy regularnie będą rejestrowali wyjście z pojazdu zostaną nagrodzeni odpowiednią zniżką na zakup kolejnego biletu okresowego obowiązującego na okres nie dłuższy od poprzedniego. Jeśli w czasie obowiązywania danego biletu okresowego, pasażer zarejestruje co najmniej 95% przejazdów zarówno przy wejściu, jak i wyjściu, przy zakupie kolejnego biletu okresowego (na okres obowiązywania nie dłuższy niż wskazany na bilecie poprzednio wykorzystanym) otrzyma kolejne 5% zniżki.

Elektroniczne bilety jednorazowe w sprzedaży znajdą się od stycznia 2016 roku. Podobnie jak w przypadku biletów okresowych, nadal będzie można kupować wszystkie obecnie dostępne rodzaje papierowych biletów jednorazowych. W wersji elektronicznej dostępne będą bilety zarówno w dotychczas dostępnej taryfie strefowo-czasowej, jak i w nowej taryfie - odległościowej. W tym przypadku koszt biletu uzależniony będzie od przejechanej odległości. Co istotne, bilety na najkrótszych odcinkach w taryfie odległościowej będą tańsze od najtańszego biletu w taryfie strefowo-czasowej, natomiast bilet na odcinku najdłuższym (ponad 20 km) pozostanie w takiej samej cenie, jak obowiązujące bilety strefowo-czasowe na trzy lub więcej miast.

STREFA
Cena biletu za przewóz osób
Cena biletu za przewóz bagażu
Normalny
Ulgowy
W granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)
3,20 zł
1,60 zł
3,20 zł
W granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 30 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)
3,80 zł
1,90 zł
3,20 zł
W granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 1 godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)
4,80 zł
2,40 zł
3,20 zł

Opłaty promocyjne dla pasażerów korzystających z elektronicznej portmonetki dostępnej na Śląskiej Karcie Usług Publicznych - funkcjonalność ta uruchomiona zostanie od 2016 roku.
Opłaty promocyjne wg taryfy odległościowej  

Odległość w km
Cena biletu za przewóz osób
Cena biletu za przewóz bagażu
Normalny
Ulgowy
do 1,0 km
2,20 zł
1,10 zł
2,20 zł
Powyżej 1,0 km do 2,0 km
2,80 zł
1,40 zł
2,80 zł
powyżej 2,0 km do 5,0 km
3,40 zł
1,70 zł
3,40 zł
powyżej 5,0 km do 9,0 km
3,80 zł
1,90 zł
3,80 zł
powyżej 9,0 km do 14,0 km
4,20 zł
2,10 zł
4,20 zł
powyżej 14,0 km do 20,0 km
4,60 zł
2,30 zł
4,60 zł
Powyżej 20,0 km
4,80 zł
2,40 zł
4,80 zł

 Opłaty promocyjne wg taryfy strefowo-czasowej  

STREFA
Cena biletu za przewóz osób
Cena biletu za przewóz bagażu
Normalny
Ulgowy
 W granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)
3,10 zł
1,55 zł
2,80 zł
W granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 30 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)
3,70 zł
1,85 zł
3,00 zł
W granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 1 godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)
4,60 zł
2,30 zł
3,20 zł


mat. KZK GOP

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane