czwartek, 17 września 2015

KATOWICE: wreszcie rusza ŚKUP - co oznacza to dla mieszkańców aglomeracji?

Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych wchodzi w ostatnią fazę realizacji. Ze względu na złożoność systemu, jego uruchomienie podzielone zostało na kilka etapów. W pierwszym, który rozpocznie się w październiku, użytkownicy będą mogli wyrobić swoje karty, doładowywać je oraz płacić nimi w parkomatach i automatach biletowych, POK, POP i 800 kioskach. Uruchomione zostaną wszystkie Punkty Obsługi Klienta oraz Portal Klienta. Od listopada karty będzie można używać w autobusach i tramwajach KZK GOP – w zakresie funkcjonalności kupowania i używania biletów okresowych. Przez cały wrzesień o systemie pasażerom przypominać będzie kampania informacyjna. Od 1 stycznia 2016 roku uruchomiona zostanie funkcjonalność w zakresie biletów jednorazowych i opłat za podatki, opłaty i usługi gminne.

Śląska Karta Usług Publicznych to wspólny projekt dwudziestu jeden gmin aglomeracji katowickiej oraz KZK GOP. Karta ŚKUP będzie używana jako bilet komunikacji miejskiej oraz karta parkomatowa. Będzie wykorzystywana w bibliotekach, instytucjach sportu i kultury oraz urzędach miast i gmin. ŚKUP będzie także nośnikiem podpisu elektronicznego. ŚKUP to system informatyczny z rozległą infrastrukturą sprzętową o nowych możliwościach i znacznym zasięgu. Szacuje się, że docelowo kartą posługiwać się będzie ok. 700 tys. osób. To jeden z największych projektów tego typu na świecie (podobne realizowane są w Londynie, Hongkongu i Singapurze). Wykonuje go wyłonione w przetargu konsorcjum firm Asseco Poland SA oraz mBank (dawniej BRE Bank SA).

Do wyboru będą dwa typy kart:

KARTA SPERSONALIZOWANA - zawierająca dane identyfikacyjne użytkownika. Może z niej korzystać wyłącznie posiadacz karty. Można na niej kodować wszystkie rodzaje biletów okresowych imiennych. Kartę spersonalizowaną otrzymać będzie można na pisemny wniosek. Można go składać w Punkcie Obsługi Klienta lub przez Internet (za pośrednictwem Portalu Klienta). Kartę odbierać można wyłącznie w wybranym Punkcie Obsługi Klienta. Dodatkowe formalności związane z wydaniem imiennej karty zrównoważone będą korzyściami. Możliwe będzie kodowanie na karcie spersonalizowanej uprawnień do ulg na przejazdy, dzięki czemu podczas kontroli biletowej nie będzie już trzeba posiadać przy sobie dokumentów potwierdzających prawo do zniżki. Co ważne, wydanie oraz wymiana (z przyczyn nieleżących po stronie użytkownika - np. zakończenie terminu ważności) imiennej karty będą bezpłatne. Jedynie przy wydawaniu duplikatu zgubionej lub zniszczonej karty pobierana będzie kaucja.

KARTA NIESPERSONALIZOWANA - niezawierająca danych osobowych. Może z niej korzystać każda osoba, która w danej chwili dysponuje kartą. Można na niej kodować wyłącznie bilety okresowe na okaziciela. Karta niespersonalizowana wydawana jest bez dodatkowych formalności we wszystkich punktach obsługujących ŚKUP (Punkty Obsługi Klienta, Punkty Obsługi Pasażera, Stacjonarne Automaty Doładowania, sieć 800 kiosków). Przy jej wydawaniu pobierana będzie kaucja zwrotna (20 zł). Do zwrotu kaucji wymagany jest paragon

Na system ŚKUP składają się następujące elementy:
  • Portal Klienta - platforma do obsługi karty, umożliwi m.in. doładowanie karty, zakup biletu okresowego. Poprzez Portal Klienta będzie można złożyć wniosek o spersonalizowaną kartę ŚKUP.
  • 40 Punktów Obsługi Klienta - sieć punktów przygotowanych do kompleksowej obsługi systemu. Punkty zlokalizowane zostały w dogodnych dla użytkowników miejscach, m.in. w centrach miast, centrach handlowych, tak aby był do nich jak najłatwiejszy dostęp. W Punktach Obsługi Klienta będzie można złożyć wniosek oraz odebrać spersonalizowaną kartę ŚKUP, odblokować ją oraz zwrócić.
  • 109 Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart - sieć całodobowo czynnych automatów. W automatach biletowych ŚKUP można kupować jednorazowe bilety papierowe KZK GOP oraz MZK Tychy, pobierać karty niespersonalizowane, doładowywać konto kart ŚKUP oraz kupować bilety elektroniczne, a także aktualizować stan karty i sprawdzać jej saldo.
  • 800 modułów do pobierania opłat i doładowań u sprzedawców 
W punktach tych będzie można kupować bilety okresowe elektroniczne, doładowywać konto karty oraz pobrać kartę niespersonalizowaną. Punkty znajdują się w sieciach Ruch oraz Kolporter.


223 parkomaty funkcjonować będą w miastach, które zgłosiły chęć przystąpienia w tym zakresie do projektu ŚKUP, tj. w Katowicach, Tychach, Bytomiu, Chorzowie, Zabrzu i Piekarach Śląskich - te miasta zdecydowały się na ich instalację. Ponadto w skład systemu wchodzi 410 modułów do pobierania opłat za usługi komunalne, 1300 kompletów urządzeń w każdym pojeździe, 320 urządzeń dla kontrolerów, 20 Punktów Zbierania Danych, Centrum Przetwarzania Danych - serwerownia (podstawowa i zapasowa) oraz system rozliczeń pieniężnych.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane