niedziela, 13 września 2015

KATOWICE: znamy przebieg trasy tramwajowej do Kostuchny

Po rozpoczętych w kwietniu serii spotkań z mieszkańcami Katowic wybrano nareszcie trasę, jaką pojadą tramwaje z Brynowa na pętlę przy Bażantów.

Wybrany wariant został oznaczony numerem 5. Jest to skorygowana wersja wariantu 4, uwzględniającą uwagi zgłoszone podczas prac nad studium. Ostateczny przebieg trasy na odcinku od Brynowa (ul. Rzepakowa) do Ochojca (ul. Szenwalda) i Górnośląskiego Centrum Medycznego jest zgodny z projektowanym wariantem 2 (bliżej zabudowy), natomiast na dalszym odcinku to trasa wariantu 4a (z dala od osiedla, ul. Kryniczna), z modyfikacją zaproponowaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Silesia” polegającą na nieco lepszej obsłudze Osiedla Odrodzenia – przebieg trasy wzdłuż odcinka ul. Radockiego w rejon kościoła i dopiero później odbicie w kierunku ul. Bażantów. Linia przebiegać będzie jednak południową stroną ul. Radockiego (przeciwną niż osiedle, które ta ulica okala od południa) ze względu na sprzeciw mieszkańców wobec likwidacji parkingów.

Na nowej trasie ma być zlokalizowanych dziewięć przystanków: Brynów Kolejowa, Ochojec Leśna, Ochojec Szenwalda, Ochojec Górnośląskie Centrum Medyczne, Ochojec Kryniczna, Osiedle Odrodzenia Łętowskiego, Osiedle Odrodzenia Kościół, Osiedle Bażantowo i Kostuchna Pętla (przy ul. Armii Krajowej). Przy przystanku Osiedle Bażantowo ma powstać parking w systemie Park&Ride. Każdy z przystanków ma być wyposażony w wiaty rowerowe. Długość trasy wyniesie 5,31 km. Szacowany czas przejazdu nowego odcinka to 10-15 minut. Średnia prędkość komunikacyjna ma wynieść ok. 22 km/h. Dzisiaj czas przejazdu tramwajem z pętli w Brynowie do Rynku w Katowicach wynosi 14 minut. Tak więc łączna podróży z pętli Kostuchna do Rynku trwać będzie ok. 28 minut. Cała inwestycja ma kosztować ok. 110 mln zł. Przewiduje się, że będzie dofinansowana ze środków europejskich w wysokości 63%. Zadanie jest częścią projektu pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” proponowanego do współfinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach programu krajowego w trybie pozakonkursowym. W ramach tego projektu w Katowicach przewiduje się jeszcze budowę odcinka torowiska wzdłuż ul. Grundmanna, który ma połączyć istniejące linie tramwajowe biegnące wzdłuż ulic Chorzowskiej i Gliwickiej.

Rozpoczęcie budowy planowane jest na rok 2018. Wcześniej ma powstać studium wykonalności całego programu modernizacji, a także dokumentacja projektowa.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane