sobota, 19 września 2015

KRAKÓW: jak będzie wyglądać modernizacja krakowskiego odcinka magistrali E-30

W serwisie Centrum Zrównoważonego Transportu pojawił się ostatnio obszerny artykuł na temat modernizacji trasy kolejowej na odcinku Kraków Główny Osobowy - Kraków Rudzice, czyli bodaj najbardziej skomplikowanego zadania w zakresie modernizacji magistrali E-30. Decyzja środowiskowa dla tego zadania wydana została 9 lipca tego roku. Podzielę się z Wami zatem tą interesującą lekturą.

Prędkość szlakowa, zgodnie z decyzją, ma osiągnąć 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla towarowych, z wyjątkiem odcinka Kraków Główny - Kraków Płaszów, gdzie prędkość będzie ograniczona do 100 km/h. Na odcinku od stacji Kraków Mydlniki, gdzie włącza się linia z Balic, do stacji Kraków Płaszów, powstać mają dwa dodatkowe, zewnętrzne tory dla pociągów Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Znacząco zwiększy to przepustowość tego obciążonego odcinka. Na odcinku Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów będzie jeden dodatkowy tor, służący pociągom podmiejskim w kierunku Tarnowa.

Portal wskazuje na przesunięcie o jeden tor, co będzie powodowało, że znakomita większość pociągów na stacji będzie musiała zmienić tor w stacji Kraków Główny - tory z południa i północy rozminą się. Ponadto torowisko z Kozłowa nadal będzie włączać się kolizyjnie, co może stanowić utrudnienie w przypadku uruchomienia pociągów SKA z Sędziszowa do Skawiny, czyli w relacji przelotowej. Póki znakomita większość składów z północy kończy na Dworcu Głównym, korzystając dodatkowo głównie z peronu numer 5, póty nie będzie to stanowiło problemu.

Na 4-kilometrowym odcinku Krakowem Głównym a Płaszowem zajdą największe zmiany.
Wiadukt nad ul. Kopernika, zostanie rozebrany i zastąpiony nowym. Bezpośrednio za nim rozpocznie się estakada, która zastąpi dzisiejszy nasyp. Jest to konieczne ze względu na poszerzenie linii do 4 torów, ponieważ w przypadku zachowania nasypu jego skarpy dosłownie "zjadłyby" ulice Blich i Zyblikiewicza. Wiadukt kolejowy nad ul. Grzegórzecką zostanie jednak poszerzony o 2 tory od strony wschodniej. Cały wschodni bok wiaduktu zostanie rozebrany i odtworzony 10 m dalej. Ze względu na zabytkowość obiektu nowa połówka wiaduktu ma wiernie naśladować istniejącą część. Podobnie zachowany zostanie zabytkowy wiadukt nad ulicą Lubicz, który poddany zostanie restauracji, a mury oporowe będą wzmocnione.

Bezpośrednio za wiaduktem, na długości targowiska, ma powstać nowy przystanek Kraków - Grzegórzki. Będzie on zlokalizowany na kolejnej estakadzie. Pod nią na dwóch kondygnacjach powstaną parkingi. Perony zlokalizowane będą na zewnątrz linii - po obu stronach. Wejścia na nie będą możliwe dzięki schodom, windom i pochylniom.

W kwestii nowego mostu kolejowego na Wiśle, w opracowaniu znalazły się aż 3 warianty. W pierwszym nowe mosty będą powtarzały istniejącą konstrukcję. W dwóch pozostałych wariantach mosty pod nowe tory w stosunku do istniejącego będą różniły się brakiem środkowego filara. Środkowe przęsło w nowych mostach będzie zatem miało dwukrotnie dłuższą długość niż pozostałe przęsła nowych i dotychczasowego mostu. W wariancie 2 przęsło to ma postać kratownicy o pasach równoległych, a w wariancie 3 łuku z dolnym pasem podczepionym na linach.

Całkiem nową twarz zyska Kraków Zabłocie. Za istniejącymi peronami na estakadach mają zostać wybudowane nowe tory. Perony będą obsługiwały zarówno tory aglomeracyjne jak i dalekobieżne. Całość ma zostać obudowana ścianami i przekryciem, dzięki czemu przystanek zyska na spójności i przestanie przypominać prowincjonalną fuszerkę.

Już wiadomo, że bezpośrednio za przystankiem rozpoczynać się będzie łącznica Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki. Tory tej łącznicy będą włączone do linii jako trzecia, najbardziej zewnętrzna para torów, z rozjazdami łączącymi je z torami aglomeracyjnymi.

Wizualicje (mat. inwestora)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane