niedziela, 11 października 2015

BYDGOSZCZ: rewolucja w systemie komunikacji po uruchomieniu tramwaju na Fordon - ruszają konsultacje społeczne

Jutro rozpoczną się w Bydgoszczy, trwające 2 tygodnie, konsultacje społeczne dotyczące planowanych zmian w strukturze komunikacji miejskiej po uruchomieniu nowej linii tramwajowej do dzielnicy Fordon, co zaplanowano na początek stycznia 2016 roku. Nowy układ komunikacji zakłada zwiększenie znaczenia obsługi pasażerskiej z wykorzystaniem tramwajów. W związku z tym, niezbędna jest też korekta układu linii autobusowych.

Szczegółowy opis, zakres i schemat proponowanych zmian przedstawiony jutro, więc jeszcze do niego wrócę. A teraz, cytując bydgoski ZDMiKP, najważniejsze informacje w tym temacie.

Podstawowe założenia zmian:

 • Trzy linie tramwajowe zostaną skierowane do obsługi nowej trasy do dzielnicy Fordon.
 • Dwanaście nowych, niskopodłogowych pociągów tramwajowych w ruchu.
 • Bezpośrednie połączenie dzielnicy Fordon z centralnymi rejonami miasta.
 • Włączenie do układu komunikacyjnego całej trasy W-Z w ciągu ul. Kamienna – Artyleryjska – Pileckiego.
 • Modyfikacja układu linii autobusowych oraz uruchomienie linii dowozowych do tramwajów.
 • Komunikacja nocna według koncepcji "Rendez-vous" (odjazdy z częstotliwością modułową co 60 minut zsynchronizowane na Placu Kościeleckich).
 • Poprawa obsługi komunikacyjnej m.in. BPPT, Zachemu, osiedla Eskulapa.
 • Jeszcze więcej koordynacji różnych linii komunikacyjnych w nowym rozkładzie jazdy.
 • Wprowadzenie modułowych częstotliwości kursów (np. co 12, 15, 20, 30 minut) ułatwiających zapamiętanie rozkładów jazdy.
 • Dostosowanie układu komunikacyjnego do planowanych zmian związanych z uruchomieniem kolejnej trasy tramwajowej w ul. Kujawskiej (II połowa 2017 roku)

Zasady konsultacji

 • Przyjmowane będą wnioski złożone na formularzu według wzoru, który jest dostępny na stronie internetowej ZDMiKP oraz w kasach biletowych ZDMiKP (przy ul. Toruńskiej oraz Zygmunta Augusta).
 • Wypełnione wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.transport@zdmikp.bydgoszcz.pl lub pocztą tradycyjną na adres ZDMiKP w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 BYDGOSZCZ od dnia 12 października do dnia 25 października 2015 roku.
 • Wnioski powinny dotyczyć sugestii związanych z proponowanymi zmianami przebiegów linii komunikacyjnych, częstotliwości kursów, czy koordynacji linii komunikacyjnych. Zachęcamy też do przesyłania informacji dotyczących godzinowych zmian w poszczególnych zakładach pracy, co pozwoli lepiej dostosować nowy rozkład jazdy do potrzeb osób dojeżdżających na zmiany do pracy i z pracy do domu.
 • We wniosku, oprócz zakresu proponowanych zmian, należy wskazać ich uzasadnienie. W związku z koniecznością zbilansowania budżetu na realizację przewozów transportu publicznego w Bydgoszczy, proponowane zmiany nie mogą skutkować kolejnym zwiększeniem poziomu zaplanowanej pracy przewozowej.
 • Rozpatrywane będą wnioski kompletne zawierające pełne dane kontaktowe d o osoby (lub stowarzyszenia / firmy) składającej wniosek, tj. imię i nazwisko (nazwa stowarzyszenia / firmy wraz z podpisem osoby reprezentującej jednostkę), adres zamieszkania, kontaktowy numer telefonu oraz w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną, adres e-mail.
 • Z uwagi na konieczność wypracowania rozwiązań kompromisowych uwzględniających różne potrzeby pasażerów, ZDMiKP zachęca do przekazywania wszystkich sugestii dotyczących proponowanych zmian.

Dodatkowo, na czas konsultacji społecznych, uruchomiona zostanie specjalna infolinia pod numerem telefonu 52-582-27-83, gdzie także będzie można uzyskać informacje na temat planowanych zmian. Nie będzie jednak możliwości składania tą drogą wniosków - ważne będą tylko uwagi pisemne. Infolinia będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 15:00.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną podane do informacji publicznej na stronie ZDMiKP po ich rozpatrzeniu na początku listopada.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane