piątek, 30 października 2015

KRAKÓW: funkcjonowanie komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych 2015 (31 października - 1 listopada)

W dniach 31 października – 1 listopada (sobota – niedziela) wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie w związku z Dniem Wszystkich Świętych. W związku z tym Komunikacja Miejska w Krakowie funkcjonować będzie według świątecznych rozkładów jazdy z poniższymi zmianami:

TRAMWAJE


LINIE 5, 9, 11, 13, 19 - zostaną zawieszone;

LINIA 1 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością co 10 min w godz. ok. 8:00 – 19:00, poza tymi godzinami jak obecnie. Do obsługi linii kierowane będą pociągi typu E1+c3;

LINIA 2 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością co 10 min w godz. ok. 8:00 – 19:00, poza tymi godzinami jak obecnie. Do obsługi linii należy kierowane będą pociągi typu NGT6;

LINIA 6 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy w godz. ok. 7:00 – 19:00 z częstotliwością co 20 min. Do obsługi linii kierowane będą pociągi typu NGT6;

LINIA 23 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy w godz. ok. 7:00 – 19:00 z częstotliwością co 20 min. Do obsługi linii kierowane będą pociągi typu GT8S;

LINIA 50 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością co 20 min. Do obsługi linii kierowane będą pociągi typu 2014N i NGT8;

LINIA 81 kursować będzie w godzinach ok. 5:00 – 22:00, do 7:00 co 30 min, w godz. 9:00 – 17:00 co 10 min, w pozostałych godzinach co 20 min,. Do obsługi linii kierowane będą pociągi typu NGT6 i EU8N;

LINIA 82 kursować będzie w godzinach ok. 8:00 - 20:00, w godz. 9:00 – 17:00 z częstotliwością co 10 min, poza tymi godzinami co 20 min. Do obsługi linii kierowane będą pociągi typu 3x105Na;

LINIA 83 kursować będzie w godzinach ok. 8:00 – 20:00, w godz. 9:00 – 17:00 z częstotliwością co 10 min, poza tymi godzinami co 20 min. Do obsługi linii kierowane będą pociągi typu NGT8;

LINIA 84
kursować będzie w godzinach ok. 8:00 – 20:00, w godz. 9:00 – 17:00 z częstotliwością co 10 min, poza tymi godzinami co 20 min. Do obsługi linii kierowane będą pociągi typu 3x105Na;

LINIA 85 kursować będzie przez cały dzień, w godzinach ok. 5:00 – 8:00 z częstotliwością co 30 min, 8:00 – 9:00 – 20 min, 9:00 – 17:00 – 10 min, 17:00 – 23:00 – 20 min. Do obsługi linii kierowane będą pociągi typu NGT8;

LINIA 86 kursować będzie w godzinach ok. 8:00 – 19:00, w godz. 9:00 – 17:00 z częstotliwością co 10 min, poza tymi godzinami co 20 min. Do obsługi linii kierowane będą pociągi typu 3x105Na;

LINIA 87 kursować będzie w godzinach ok. 8:00 – 19:00, w godz. 9:00 – 17:00 z częstotliwością co 10 min, poza tymi godzinami co 20 min. Do obsługi linii kierowane będą pociągi typu E1+c3;

LINIA 88 kursować będzie w godzinach ok. 7:00 – 8:00 z częstotliwością co 30 min, w godzinach 8:00 - 20:00 co 20 min. Do obsługi linii kierowane będą pociągi typu EU8N;

LINIA 89 kursować będzie przez cały dzień, w godzinach ok. 5:00 – 8:00 z częstotliwością co 30 min, później co 20 min. Do obsługi linii kierowane będą pociągi typu E1+c3 i NGT6.

AUTOBUSY


LINIE 105/405, 154, 163, 183, 184, 422 – zostaną zawieszone.

LINIE 138, 153, 174 – zostaną zawieszone w godz. 9:00 - 19:00.

LINIE 100, 101 kursować będą według specjalnych rozkładów jazdy co ok. 30 min.

LINIA 107 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy co ok. 35 – 40 min. Do obsługi kierowany będzie tabor standardowy.

LINIA 110 do obsługi linii kierowany będzie tabor standardowy.

LINIA 122 kursować będzie według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością co 40 min. W kierunku Alei Przyjaźni kursować będzie przez ulicę Architektów.

LINIE 124/424 w obu kierunkach kursować będą przez ulicę Brodowicza.

LINIA 128 wszystkie kursy zostaną wydłużone do Cmentarza Batowice. Do obsługi linii kierowany będzie tabor wielkopojemny.

LINIA 142 w godzinach ok. 9:00 - 19:00 kursować będzie co 20 minut na trasie Os. Na Stoku - Cmentarz Batowice. W kierunku Os. Na Stoku kursować będzie ulicami: Blokową, Darwina, Kocmyrzowską, Architektów. W kierunku Cmentarza Batowice ulicami: Poległych w Krzesławicach, Darwina, Blokową. Do obsługi linii kierowany będzie tabor wielkopojemny.

LINIE 153 i 193 w godzinach ok. 9:00 - 19:00 linia 153 zostanie zawieszona. W zamian kursować będzie linia 193 z częstotliwością co 15 minut. Wszystkie kursy zostaną skrócone do Cmentarza Batowice. Do obsługi linii 193 kierowany będzie tabor wielkopojemny.

LINIE 201, 203 – do obsługi linii kierowany będzie tabor standardowy.

LINIE 250, 260, 280 skrócone zostaną do Cmentarza Batowice.

LINIE 257, 277 zatrzymywać się będą na przystanku "Cmentarz Rakowicki Zachód".

LINIA 503 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością co 20 minut w godz. ok. 8:00 – 19:00, poza jak obecnie. Linia zatrzymywać się będzie na przystanku „Cmentarz Rakowicki Zachód”. Do obsługi linii kierowany będzie tabor wielkopojemny.

LINIA 801 kursować będzie w godzinach 8:00 – 19:00 z częstotliwością co 15 min.

LINIA 802 kursować będzie w godzinach 8:00 – 20:00 (w godz. 9:00 – 19:00 z częstotliwością co 10 min, poza co 20 min).

LINIA 803 kursować będzie w godzinach 8:00 – 20:00 (w godz. 9:00 – 19:00 z częstotliwością co 10 min, poza co 20 min).

LINIA 804 kursować będzie w godzinach 8:00 – 19:00 z częstotliwością co 20 min.

LINIA 805 kursować będzie z częstotliwością do godz. 6:00 co ok. 20 min, w godzinach 6:00 – 8:00 – 10 min, 8:00 – 9:00 – 5 min, 9:00 – 17:00 – 4 min, 17:00 – 18:00 – 6 min, 18:00 – 20:00 – 10 min, po 20:00 – 15 min.

LINIA 806 kursować będzie w godzinach 8:00 – 19:00 z częstotliwością co 20 min.

LINIA 809 kursować będzie w godzinach 8:00 – 19:00 z częstotliwością co 20 min.

LINIA 810 kursować będzie w godzinach 8:00 – 19:00 z częstotliwością co 5 min.

LINIA 811 kursować będzie w godzinach 8:00 – 19:00 z częstotliwością co 60 min.

LINIA 838 w godzinach 9:00 - 19:00 w zamian za i z częstotliwością jak linia 138. Do obsługi linii kierowany będzie tabor wielkopojemny.

LINIA 851 kursować będzie w godzinach 8:00 – 18:00 z częstotliwością co 40 min.

LINIA 854 kursować będzie w godzinach 8:00 – 19:00 z częstotliwością co 20 min, w pozostałych godzinach z częstotliwością jak linia 154.

LINIA 863 kursować będzie przez cały dzień, w godzinach 8:00 - 19:00 co 20 minut, w pozostałych godzinach co 30 minut. Do obsługi linii kierowany będzie tabor wielkopojemny.

LINIA 872 kursować będzie w godzinach 8:00 – 19:00 z częstotliwością co 20 min.

LINIA 874 w godzinach 9:00 - 19:00 w zamian za linię 174, z częstotliwością co 20 minut. Do obsługi linii kierowany będzie tabor wielkopojemny.

LINIA 884 kursować będzie z częstotliwością do godz. 8:00 – 20 min, w godzinach 8:00 – 18:00 – 10 min, po 18:00 – 20 min. Do obsługi linii kierowany będzie tabor wielkopojemny.

Pełny wykaz tras dla specjalnych linii cmentarnych dostępny jest w poprzednim komunikacie (z 29 października).

DODATKOWE PRZYSTANKI:

  • Cmentarz Grębałów Południe w ciągu ul. Darwina. Przystanek ten pozostanie po dniu 1 listopada na stałe dla linii 110 i będzie funkcjonował jako „na żądanie”
  • Nowolipki dla linii 838 w kierunku „Kombinatu” przed skrzyżowaniem ul. Okulickiego i Nowolipki, na wysokości zatoki przystankowej dla kierunku przeciwnego
  • Cmentarz Półłanki dla linii 123 i 863 na wysokości cmentarza przy ul. Półłanki
  • Wiadukty na łącznicy z ul. Łowińskiego w ul. Kocmyrzowską
  • Nowy Bieżanów na ul. Barbary przy pętli tramwajowej
  • Cmentarz Salwator
  • Cmentarz Podgórski
  • Rząska Cmentarz
  • Cmentarz Bieżanów
  • Dobrego Pasterza

Brak komentarzy :

Publikowanie komentarza

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane