piątek, 30 października 2015

LUBLIN: organizacja komunikacji miejskiej na Wszystkich Świętych 2015

W dniach 31 października – 2 listopada ZTM Lublin wprowadza zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej spowodowane dniem Wszystkich Świętych. Wzmożony ruch na cmentarzach zostanie rozładowany m.in. poprzez zwiększenie częstotliwości kursowania wybranych linii trolejbusowych i autobusowych. Uruchomione zostaną także dwie linie autobusowe specjalne, o numerach 200 i 201 oraz, tradycyjnie, linia trolejbusowa 162.

W rejon cmentarza na Lipowej dostać będzie się można liniami trolejbusowymi 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158 i 159. Linia 158 kursować będzie ramowo między 7:30 a 18:00 co 10 minut zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Linia 153 pojedzie w te oba dni co 20 minut. Podobnie linia 159, przy czym 1 listopada pojedzie ona co pół godziny. Pozostałe linie trolejbusowe wymienione wyżej kursować będą co 24-30 minut, ramowo między 9:00 a 18:00. Specjalne rozkłady jazdy na te dni przygotowane zostały także dla linii autobusowych: 8, 14, 15, 20, 32, 39, 40 oraz 44.

Do cmentarza na Andersa dojazd zapewnią linie autobusowe: 4 (w oba dni co 40-50 minut), 16 (co godzinę 31 października – 1 listopada nie kursuje) oraz 32, z taktem 20 minut w sobotę i 30 minut w niedzielę.

Linie specjalne kursować będą na następujących trasach:

LINIA 200: MAJDANEK - Droga Męczenników Majdanka - Fabryczna - Al. Zygmuntowskie - Al. Piłsudskiego - Lipowa - Krakowskie Przedmieście - 3 Maja - Al. Tysiąclecia - Podzamcze - Al. Spółdzielczości Pracy - Al. Andersa - RONDO BERBECKIEGO

Linia kursować będzie 31 października co 20 minut (ramowo 8:30 – 17:00) oraz 1 listopada co 12 minut między 7:30 a 9:00 i co 6 minut między 9:00 a 18:00. Na linii 20 wykonywane będą także kursy w poniedziałek, 2 listopada, między godziną 8:30 a 17:30 (co 40 minut)

LINIA 201: RONDO BERBECKIEGO - Al. Andersa - Al. Spółdzielczości Pracy - Podzamcze - Al. Tysiąclecia - Dolna 3 Maja - 3 Maja - Lipowa - Głęboka - Filaretów – Zana - Al. Kraśnicka- Konopnica – KONOPNICA-LAS

Autobusy linii 201 kursować będą między 10:30 a 18:00 co 36 minut, wyłącznie w dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada.

Linia trolejbusowa 162, kursująca z Majdanka przez Kunickiego do pętli Abramowice, pojedzie zarówno 31 października, jak i 1 listopada, z częstotliwością 30 minut między godziną 8:00 a 18:00.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane