niedziela, 13 grudnia 2015

BYDGOSZCZ: "SIEĆ NA PIĘĆ" - część 1: wprowadzenie

Bydgoszcz odlicza dni do wielkiego dnia, jakim będzie rozszerzenie sieci tramwajowej o niebywałej długości fragment torowiska między dawną pętlą Wyścigowa a Fordonem - największą mieszkaniową dzielnicą miasta - gdzie tramwaje dojadą aż do krańca Łoskoń (rejon ulicy Geodetów), gdzie zlokalizowana została nowa zajezdnia tramwajowa.

Linia o długości 9,5 kilometra, której budowa, wraz z towarzyszącą infrastrukturą i przebudową stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód, pochłonęła ponad 437 milionów złotych, z ponad 200-milionowym dofinansowaniem unijnym. W związku z jej uruchomieniem miasto czeka prawdziwa rewolucja komunikacyjna, nazwana przez bydgoski Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej projektem "Sieć na pięć". Najważniejsze założenia projektu są następujące:
  • 55 linii komunikacyjnych,
  • "piątka" główną linią tramwajową do Fordonu,
  • częstotliwość kursów wszystkich linii podzielna przez 5 - zapewni to przejrzystość rozkładów jazdy,
  • 5-minutowa częstotliwość kursów na trasie Fordon - centrum,
  • 10 regularnych linii tramwajowych (2x5).
W dniach 12 – 25 października projekt planowanych zmian w sieci połączeń był wyłożony do wglądu mieszkańcom Miasta Bydgoszczy. W tych dniach złożono 230 kart konsultacyjnych zawierających 525 wniosków i propozycji. Wnioski w przeważającej większości akceptowały proponowane zmiany oraz dotyczyły wprowadzenia korekt w projekcie związanych z indywidualnymi potrzebami Zainteresowanych. Złożone wnioski dotyczyły również dostosowania rozkładów jazdy do potrzeb zakładów pracy i szkół. ZDMiKP skrupulatnie przeanalizował wszystkie te kwestie pod względem technicznym i finansowym, dzięki czemu możliwe było optymalne dopasowanie planowanych zmian w ofercie do rzeczywistych potrzeb.

Szczegóły wprowadzanych zmian przedstawione zostaną w kolejnych dniach.

mat. ZDMiKP Bydgoszcz

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane