piątek, 18 grudnia 2015

Kolejowa Nocna Szyna (KolNosz), część 7: trasa Warszawa Wschodnia - Białystok (Polska)

Jak obiecałem, tak czynię. Dziś „elektryczna” część Rail Baltica, czyli odcinek z Warszawy Wschodniej do Białegostoku.

Trasa zaczyna się krótkim, niespełna 9-kilometrowym łącznikiem w postaci linii 449, umożliwiającym dojazd pociągów z Dworca Wschodniego do Zielonki. Trasę tę otwarto w roku 1933, a w roku 1952 przeprowadzono jej elektryfikację. Obecnie jest zamknięta dla ruchu kolejowego z powodu gruntownej modernizacji.

Od Zielonki zaczyna się linia kolejowa 6, stanowiąca fragment międzynarodowej linii E75, czyli I Paneuropejskiego Korytarza Transportowego między Warszawą a Helsinkami. Linia jest w większej części dwutorowa i w całości zelektryfikowana.

Linia ta została otwarta w 1862 roku, z inicjatywy rządu rosyjskiego. Była to druga (po Kolei Warszawsko -Wiedeńskiej) linia, która powstała na ziemiach Królestwa Polskiego. Funkcjonowała pod nazwą Kolej Warszawsko-Petersburska. Z początku była jednotorowa, o rozstawie szyn 1524 mm. W roku 1918 linia stała się linią normalnotorową. Później dodano drugi tor. W czasie II wojny światowej i po niej zmieniała się liczba torów. W kwietniu 1952 roku rozpoczęła się elektryfikacja linii. Najpierw na odcinku Zielonka – Tłuszcz, w końcu roku 1981 na trasie Tłuszcz – Łochów, a w roku 1982 do Małkini. Rok 1983 przyniósł elektryfikację aż do Białegostoku.

Linia między Zielonką a Białymstokiem ma niemal 177,5 kilometra długości. Poza mostem na Bugu między Prostyniem a Małkinią jest dwutorowa. Obecnie trwa modernizacja trasy, wobec czego przez ostatni rok odcinek Tłuszcz – Łochów był całkowicie wyłączony z ruchu kolejowego. Przed remontem czas przejazdu pociągiem pospiesznym z Warszawy do Białegostoku wynosił nieco ponad 2 godziny.


fot. Rynek Kolejowy

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane