środa, 23 grudnia 2015

KRAKÓW: Tramwaj na Azory jednak Opolską? Wszyscy chcą wariantu A

Najprawdopodobniej linia tramwajowa na Osiedle Azory w Krakowie będzie przebiegać wzdłuż Opolskiej. Ta wersja zdecydowanie przeważyła podczas listopadowych konsultacji społecznych, zyskując ponadto jednogłośne poparcie Rady Dzielnicy. Teraz trzeba poczekać, jak do wniosków ustosunkuje się ZIKiT.

Konsultacje trwały do piątku, 4 grudnia. Mieszkańcy mogli składa wnioski odnośnie trzech wariantów: przez Opolską oraz wzdłuż Wybickiego, na następnie po dwóch stronach Parku Krowoderskiego. Jak przekonuje przewodniczący dzielnicy Jakub Kosek, wariant A funkcjonuje w świadomości mieszkańców od kilkudziesięciu lat, więc nie było zaskoczeniem, że już na etapie spotkań zyskała największe poparcie. Dwie pozostałe opcje wiązały się z przebiegiem tramwaju bliżej zabudowań, koniecznością większych wycinek, a także z dłuższym czasem przejazdu. Poza tym, wersje B i C były na tyle podobne do siebie, że głosy się rozłożyły. Wiele osób zwracało też uwagę, że tramwaj pogorszyłby przepustowość ulic Wybickiego i Łokietka, co jest argumentem bzdurnym, bo chyba o to chodzi w rozbudowie nowoczesnego systemu komunikacji - ograniczyć ruch indywidualny, a to możliwe jest tylko poprzez jego uprzykrzenie.

Do ZIKiT wpłynęło w sumie 340 wniosków. Około połowa z nich dotyczyła wariantu A. Wiele wskazuje więc na to, że realizacja pójdzie w stronę wariantu A, z modyfikacjami. To, jakie modyfikacje zostaną wprowadzone, okaże się po przeanalizowaniu uwag przez projektanta trasy. Radni, poza poparciem dla tego wariantu, chcą wykonania dwóch odnóg i przedłużenia jednej w rejon Galerii Bronowice i drugiej – w stronę ulicy Radzikowskiego, w pobliże Ronda Ofiar Katynia. W proponowanej obecnie koncepcji jest co prawda przewidziane wyprowadzenie linii na północ, ale tylko na drugą stronę Opolskiej, z myślą o osobnej, późniejszej inwestycji.

Liczne postulaty dotyczą także kwestii parkingu Park&Ride, który ma powstać wewnątrz węzła łączącego ulice Weissa i Conrada. Radni chcą osobnego parkingu podziemnego dla mieszkańców Azorów albo budowy P&R w wersji czteropoziomowej. Na Azorach jest obecnie najmniej miejsc parkingowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców.

Jeśli ostatecznie zwycięży wariant A, który w mojej ocenie jest zbyt zachowawczy i de facto najgorszy z możliwych, gdyż odcina od potencjalnej poprawy komunikacji środkową część blokowisk Krowodrzy przy Łokietka, torowisko będzie miało 1,6 km długości, czyli niespełna kilometr mniej niż pozostałe warianty. Rzutuje to jednak wyraźnie na koszt inwestycji, którą ZIKiT planuje zrealizować za mniej niż 100 mln złotych.

fot. ZIKiT

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane