wtorek, 8 grudnia 2015

"Tam pociągiem nie dojedziesz" Odcinek 51: Śrem

Decyzja o budowie odcinka łączącego Śrem z obecną linią kolejową 271 Wrocław – Poznań wydano w 1880 roku przez władze Pruskie. Koncesję na budowę 20-kilometrowego odcinka do Czempinia uzyskało Towarzystwo Kolei Górnośląskiej a prace rozpoczęto w roku 1884. 15 października 1885 roku otwarto odcinek linii między Śremem a Czempiniem. W projekcie założono prędkość pociągu wynoszącą 20-30 km/h. Lokalizacja torów na tej trasie jest taka, że skrajnia toru niemal styka się z krawędzią drogi wojewódzkiej 310. W 1906 roku linia została przedłużona przez Książ Wielkopolski do Mieszkowa. Po wyzwoleniu trasa ta służyła jako zaopatrzenie dla miasta Poznania. W okresie tym przez Śrem przejeżdżały także pociągi dalekobieżne zastąpione później normalnymi pociągami osobowymi. W 1995 roku, ze względu na nieopłacalność eksploatacji spowodowany przede wszystkim brakiem zainteresowania podróżnych przez bardzo długi czas przejazdu (dojazd do Śremu samochodem zajmował wiele mniej czasu), zawieszono ruch pasażerski na całej długości linii. W 2005 roku właściciele prywatnej fabryki mebli w Psarskiem wybudowali bocznicę przy zakładzie, spowodowało to wznowienie ruchu towarowego na odcinku Czempiń – Śrem. Wymieniono punktowo podkłady będące w najgorszym stanie i poprawiono łącznia szyn. Obecnie prowadzone są przewozy do odlewni żeliwa i elektrociepłowni w Śremie. Pociąg jeździ z częstotliwością raz na 1-2 miesięcy. Mimo wszystko brak konserwacji torowiska powoduje że linia jest w coraz gorszym stanie. Odcinek Śrem – Mieszków jest nieczynny i nieprzejezdny.

Od 2010 roku o przejęcie odcinka linii kolejowej 369 Śrem – Czempiń ubiegają się władze samorządowe miasta Śrem. Planują one do roku 2017 zrewitalizować infrastrukturę i wznowić regularne przewozy pasażerskie.

W Śremie znajdują się dwa nieczynne przystanki na okoliczność dawnej linii kolejowej. Stacja Śrem, początkowo nazwana Schrimm, uruchomiona została 15 października 1885 wraz z otwarciem pierwszej części linii 369 do Czempinia. Składa się ona z 2 peronów i kilku torów dodatkowych. Istniejący budynek dworca powstał na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Przystanek Śrem Odlewnia, posiadający jeden tylko, za to bardzo długi, peron, powstał przypuszczalnie już po II wojnie światowej. Brak jednak dokładnych danych. To w jego okolicach kończy się możliwość przejazdu linią, która w kierunku Mieszkowa została w większości rozkradziona i popadła w ruinę.

Pociąg specjalny na dworcu Śrem - fot. Michał Żarnowski (bazakolejowa.pl)
Dawny przystanek Śrem Odlewnia - fot. Michal_TG (bazakolejowa.pl)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane