środa, 6 stycznia 2016

KRAKÓW: oferta Solarisa lepsza w przetargu na 60 autobusów

W przetargu na dostawę 60 nowych autobusów z silnikami spełniającymi normę Euro 6 została wybrana oferta złożona przez firmę Solaris Bus&Coach SA. Oferta spełniała wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach określonych w przetargu przez MPK SA w Krakowie.

Przypomnijmy, że Solaris Bus&Coach SA za dostarczenie 60 autobusów zaproponował kwotę 58 319 900 złotych netto (drugi producent firma EvoBus Polska Sp. z o.o. w ofercie wpisał cenę 63 083 000 złotych netto).

Jeżeli przez 10 dni od wyboru oferty złożonej przez firmę Solaris, czyli do 10 stycznia, nie pojawi się odwołanie, wówczas MPK zwróci się o sprawdzenie całej procedury przetargowej do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu kontroli z firmą Solaris będzie można podpisać umowę. Od tego momentu producent będzie miał 30 tygodni na dostarczenie autobusów do Krakowa. Nowe niskopodłogowe pojazdy będą wyposażone w klimatyzację, automat biletowy i nowoczesny system informacji pasażerskiej.

Krakowski przewoźnik w ciągu dwóch najbliższych lat zamierza kupić 107 autobusów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, korzystając z instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Oprócz 60 autobusów 12-metrowych, MPK SA zamierza zamówić 20 autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania, 12 autobusów hybrydowych przegubowych i 15 autobusów typu midi o długości ok. 8,5 m.

fot. MPK Kraków

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane