niedziela, 3 stycznia 2016

KRAKÓW: przetarg na modernizację stacji Libiąż

PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację stacji kolejowej Libiąż w ciągu linii kolejowej 93 Trzebinia – Zebrzydowice. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z modernizacją stacji. Inwestycja znalazła swoje miejsce w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych, przyjętym przez Radę Ministrów.

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia, jednocześnie z zachowaniem wszelkich restrykcji danych prawem budowlanym. Stacja w Libiążu nie wygląda dobrze. Mimo względnie dobrego stanu infrastruktury peronowej mamy tam torowisko w katastrofalnym stanie, a i pozostałe elementy wyposażenia tego miejsca nie domagają.

Szacowany koszt modernizacji dworca wynosi to 26 mln złotych. Linia kolejowa przechodząca przez stację jest zdegradowana z powodu częstych przejazdów ciężkich pociągów towarowych wożących węgiel z pobliskiej kopalni Janina, jak i szkód górniczych. Obowiązuje tu ograniczenie prędkości do 15 km/h. Dzięki pracom modernizacyjnym warunki korzystania ze stacji poprawią się, co będzie miało także wpływ na czas przejazdu pociągów. Dzięki zwiększeniu prędkości szlakowej szybciej będzie można dostać się do Oświęcimia, Trzebini czy Krakowa, co z pewnością wpłynie na wzrost atrakcyjności połączeń kolejowych na tej trasie.
Stacja w Libiążu dziś

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane