czwartek, 21 stycznia 2016

POZNAŃ: nie żyje wybitny inżynier kolejowy, Ryszard Suwalski

Dziś, o godzinie 12:45, na poznańskim cmentarzu na Miłostowie odbył się pogrzeb wybitnego polskiego inżyniera kolejnictwa, specjalizującego się w wózkach kołowych. Ryszard Maria Suwalski zmarł w Poznaniu po ciężkiej chorobie w wieku 77 lat.

Ryszard Maria Suwalski urodził się w 1938 roku. Ukończył Wydział Budowy Maszyn na Politechnice Poznańskiej, tam też obronił tytuł doktora. W ciągu swojego życia opracował 52 wynalazki i był autorem 48 patentów, głównie w dziedzinie wózków kołowych. Od 1958 był związany z kolejnictwem. Pracę zawodową rozpoczął jako konstruktor w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski, a następnie pełnił funkcję głównego specjalisty w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa i Centralnym Biurze Konstrukcyjnym PKP Poznań. Był rzeczoznawcą z zakresu lokomotyw spalinowych i wagonów. Od 1969 opracował i wdrożył do produkcji 60 kluczowych dla polskiego transportu szynowego projektów dotyczących pojazdów szynowych. Opatentował 60 wynalazków zarówno w Urzędzie Patentowym RP, jak i urzędach zagranicznych. Opublikował 42 prace w czasopismach branżowych.

Wózki jego projektu zostały zastosowane w większości pojazdów szynowych wyprodukowanych m.in. w zakładach HCP i Pesa. Były one także wykorzystywane w czasie przygotowań do uruchomienia połączeń na Centralnej Magistrali Kolejowej. Pod koniec lat 80. zaprojektował wagony kolejki linowo-terenowej na Gubałówkę, a w latach 1992–1998 opracował system SUW 2000 umożliwiający szybką zmianę rozstawu wózków w pojeździe szynowym w miejscu zmiany rozstawu torów (Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP w 2003 roku). Ostatnio zatrudniony był na stanowisku kierownika projektu w Biurze Strategii, Inwestycji i Rozwoju oraz Biurze Wsparcia Technicznego PKP Cargo.

Suwalski był autorem konstrukcji autobusu szynowego 207M/207Mr (SA101), za który otrzymał w roku 1992 srebrny medal na 41. Światowej Wystawie Wynalazków i Innowacji Brussels Eureka. Rok później otrzymał to odznaczenie za segmentową tarczę hamulcową typu 141BK, W roku 1999 uhonorowany został nagrodą im. Ernesta Malinowskiego na targach Trako za skonstruowanie wózka typu 25ANa przystosowanego do prędkości teoretycznej 300 km/h. W roku 2004 został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ryszard Maria Suwalski (1938-2016), fot. Gazeta Wyborcza

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane