niedziela, 3 stycznia 2016

WARSZAWA: pół miliarda z Unii dla Tramwajów Warszawskich

Temat może nie nowy, ale liczby, jakimi się w tej sprawie operuje, przyprawiają o zawrót głowy. Rok 2016 może być dla spółki Tramwaje Warszawskie wyjątkowym. Wszystko za sprawą złożonego jesienią wniosku o unijne dofinansowanie projektu „Modernizacja trasy tramwajowej W-Z w Warszawie na odcinku Cm. Wolski – Dw. Wileński”. Przewidywana wartość dofinansowania wynosi ok. 83,7 mln zł. Jeżeli dojdzie do realizacji tej inwestycji, będzie to największa od lat przebudowa na sieci w stolicy.

Ponadto w październiku 2015 roku Tramwaje Warszawskie podpisały 6 aneksów do umów o dofinansowanie zwiększających kwotę łączną o około 426,5 mln zł. Łącznie z pieniędzmi na modernizację trasy W-Z daje to ponad pół miliarda złotych dodatkowego dofinansowania, jakie wpadną miejskiej spółce w ręce.

Projekt dotyczący trasy W-Z to poważna i skomplikowana inwestycja, której przebieg z pewnością znacznie wpłynie na poruszanie się po Warszawie. Uwzględnia on następujące prace:
  • modernizację torowiska na odcinku: od al. Prymasa Tysiąclecia do skrzyżowania z ul. Jagiellońską;
  • przebudowę przystanków (w tym dostosowanie do niskopodłogowych składów tramwajowych) i wprowadzenie elektronicznego Systemu Informacji Pasażerskiej;
  • modernizację sieci trakcyjnej oraz wymianę słupów trakcyjnych i montaż słupów trakcyjno-oświetleniowych;
  • modernizację węzłów rozjazdowych na skrzyżowaniach z ul. Młynarską, ul. Okopową, al. Jana Pawła II oraz przy placu Bankowym.
Projekt jest zgodny ze "Strategią Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze" (projekt) — Cel szczegółowy II.1 Poprawa standardów podróży w transporcie publicznym. Wpisuje się w główny cel Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 tj.: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”, a przez to wpisuje się w cel horyzontalny wymieniony w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia, tj. „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”.

Dodatkowe pieniądze z unijnej kasy, których dotyczą podpisane w październiku aneksy, dotyczą sześciu projektów istotnych dla Warszawy:

1. "Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński - Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych";

2. "Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją miejską w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru";

3. "Dofinansowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych";

4. "Zakup tramwajów niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie";

5. "Dostosowanie infrastruktury tramwajowej w Warszawie do potrzeb związanych z eksploatacją tramwajów niskopodłogowych";

6. "Budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Powstańców Śląskich oraz modernizacja zaplecza wraz z wymianą sprzętu".


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane