środa, 24 lutego 2016

KATOWICE: tramwaj w Jaworznie w 2020 roku?

Koncepcja budowy nowej sieci tramwajowej w Jaworznie jest cały czas aktualna. Miasto cały czas kompletuje niezbędne dokumenty i analizy. Jaworzno jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które realnie i konsekwentnie zmierza do wprowadzenia na swoje ulice tramwajów. Z całą pewnością jest także najmniejszym miastem w naszym kraju, które zamierza zbudować sieć od zera.

W Jaworznie mają już koncepcję projektową opracowanie dotyczące optymalizacji lokalizacji przystanków tramwajowych w związku dążeniem do maksymalnego ułatwienia dostępności. Projekt tramwajowy jest wpisany do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i uwzględniany w planach zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującą koncepcją miałyby powstać dwie linie o łącznej długości minimum 11 km. Pierwsza z nich przebiegałaby na trasie Skałka – Centrum – Gigant – Osiedle Stałe o długości 6 km, z możliwością dobudowania kolejnego 2,5 km. Linia druga w relacji Gigant – Szczakowa PKP miałaby 5 km długości. Obecnie trwa postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy „Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia” dla uzyskania decyzji środowiskowej oraz kolejnego uszczegółowienia prognoz ruchowych.

Realizacja projektu tramwajów w Jaworznie jest dziś uzależniona od sytuacji budżetowej samorządów. Jeśli nie zostaną zachwiane podstawy dochodów własnych, np. wskutek zmian polityki fiskalnej państwa, to realne będzie sfinansowanie w latach 2019-2020 wkładu własnego. Byłby to precedens na skalę kraju, gdzie od lat nie wybudowano żadnej nowej trasy tramwajowej bez unijnego wsparcia. Oczywiście o środki z UE miasto też może się ubiegać. Trwa wszakże nabór projektów do Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Szanse na powstanie tramwaju w Jaworznie w ciągu najbliższych kilku lat systematycznie więc rosną, co pozwala z nadzieją patrzeć na rozwój niskoemisyjnego transportu w naszych miastach.

Wizualizacja dworca w Szczakowej (fot. UM Jaworzno)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane