środa, 3 lutego 2016

KRAKÓW: punktualne tramwaje i autobusy

Każdego dnia inspektorzy ZIKiT Kraków prowadzą monitoring punktualności krakowskich linii komunikacji miejskiej. W autobusach, które wyposażone są w moduły GPS do kontroli punktualności, wykorzystywane są specjalne programy komputerowe, umożliwiające również analizę danych historycznych dla danej linii. Wciąż jednak podstawową metodą oceny punktualności jest pomiar wykonywany przez inspektorów ZIKiT podczas kursu.

Zebrane dane pokazują, że punktualność pojazdów na krakowskich ulicach rośnie. Punktualność tramwajów kształtuje się na poziomie prawie 90% (średnie opóźnienie jest niższe niż 5 minut), natomiast w przypadku autobusów, o wiele bardziej narażonych na korki i inne niezależne zdarzenia, powodujące opóźnienia, punktualność utrzymuje się na poziomie 80% - zwykle opóźnienie jest nie większe niż 10 minut.

ZIKiT dąży do takiej optymalizacji tras linii, by współczynniki punktualności były jak najwyższe. Uzyskiwane obecnie wartości przez krakowską komunikację miejską są bardzo dobrym wynikiem. Nie jest przecież możliwe doprowadzenie do 100% punktualności kursowania, bo zawsze może zdarzyć się coś, co choćby na krótką chwilę zatrzyma tramwaj czy autobus (stłuczka, zasłabnięcie pasażera, wzmożona wymiana pasażerów bądź trudne warunki pogodowe.

Jakkolwiek przyjemnie widzieć takie analizy, tak pasażerowie krakowskiej komunikacji miejskiej chyba mają odmienne zdanie. A może to jednak tylko pojedyncze opóźnienia rzutują na całościowy odbiór?

fot. MPK Kraków

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane