niedziela, 14 lutego 2016

KRAKÓW: w Małopolsce jednak Newag - sąd oddalił skargę Pesy

Faktem stała się porażka Pesy w przetargu na 12 nowych pociągów dla Małopolski. W piątek, 12 lutego, Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił w całości skargę Pesy skierowaną do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie przetargu na dostawę pojazdów dla województwa małopolskiego. Jak podkreśla Newag, oznacza to pewny kontrakt dla nowosądeckiej firmy. Chodzi o dostawę 12 składów elektrycznych z opcją rozszerzenia na 4 kolejne.

Województwo pierwotnie wybrało ofertę Pesy w wysokości 292,5 mln zł brutto. Producent ten chciał za tę kwotę dostarczyć pociągi Acatus Plus, ale była to oferta niższa o 29,9% od ceny rynkowej, ustalonej przez urzędników na podstawie oświadczeń producentów. Z tego względu rozstrzygnięcie zostało oprotestowane przez nowosądecki Newag. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do opinii Newagu i stwierdziła, że oferta Pesy była rażąco niska. Bydgoski producent podkreślał, że prawidłowo wyliczył cenę. Dlatego też złożył skargę przed Sąd Okręgowy w Krakowie. Szczegółowo opisaliśmy tę sprawę w tym miejscu. Sąd oddalił skargę w całości, co otwiera województwu i Newagowi drogę do podpisania umowy. Oferta Newagu opiewała na 374 mln brutto. 

fot. Newag

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane