poniedziałek, 7 marca 2016

"Katastrofy komunikacyjne w Polsce" - Część 17: zderzenie pociągów towarowych w Białymstoku

Nad ranem w dniu 8 listopada 2010 roku na stacji Białystok, w rejonie zakładu PKP Energetyka i nastawni wykonawczej Bł1, wydarzył się bardzo poważny wypadek kolejowy. Nikt nie zginął w nim tylko dlatego, że doszło do zderzenia pociągów towarowych.

Do wypadku doszło około godziny 5:30. Zderzyły się ze sobą pociąg towarowy Orlen KolTrans 112861 relacji Płock Trzepowo – Sokółka, złożony z dwóch lokomotywch M62 i TEM2 oraz 32 cystern z paliwem, i pociąg towarowy PKP Cargo 55272 relacji Białystok – Warszawa Praga, składający się z dwóch lokomotyw ET22 i 7 wagonów (2 z gazem propan-butan).

Na skutek zderzenia doszło do wykolejenia pociągu spółki Orlen KolTrans, a następnie zapalenia się lokomotywy TEM2, rozszczelnienia i wybuchu jednego z wagonów cystern z paliwem (BLEVE). Eksplozja wywołała pożar, który objął lokomotywę M62 i siedemnaście z trzydziestu dwóch wagonów składu. Około godziny 7:20 eksplodował drugi z wagonów cystern. Pożar rozprzestrzenił się na infrastrukturę kolejową, nastawnię wykonawczą i zagroził sąsiadującym z linią kolejową budynkom Zakładu Wschodniego PKP Energetyka. Na skutek kilkugodzinnego pożaru, którego dogaszanie zostało zakończone około godziny 1:00 następnego dnia, nastąpiły liczne uszkodzenia infrastruktury kolejowej stacji Białystok – torów, sieci trakcyjnej i nastawni wykonawczej Bł1. Ponadto zniszczeniu uległo siedemnaście wagonów z olejem napędowym i benzyną oraz obydwie lokomotywy spółki Orlen KolTrans (M62 i TEM2).

Rozmiar wypadku można by porównać ze zderzeniem pociągów szlaku Otłoczyn – Brzoza Toruńska w roku 1980 z tą różnicą, że brały w nim udział tylko składy towarowe, więc udało się uniknąć ofiar w ludziach. Rannych zostało 2 pracowników kolei i 1 ratownik. W związku ze zdarzeniem ruch pociągów na białostockim węźle kolejowym został wstrzymany całkowicie na kilka dni.

W dniu 7 grudnia 2011 roku Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych opublikowała raport z badania wypadku. Stwierdzono, że bezpośrednią przyczyną wypadku na stacji w Białymstoku było niezatrzymanie się pociągu nr 112861 przed semaforem drogowskazowym B1/2 wskazującym sygnał Sr1 „Stój”.


fot. Youtube

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane