wtorek, 22 marca 2016

Podsumowanie konsultacji społecznych nowego rozkładu jazdy w PKP Intercity

Zmiana terminów, godzin czy tras kursowania pociągów to tylko niektóre z propozycji, które zostały zgłoszone w czasie konsultacji społecznych nowego rozkładu jazdy pociągów PKP Intercity na sezon 2016/2017. Przez ponad tydzień, od 24 lutego do 5 marca z interaktywnego formularza umieszczonego na stronie internetowej PKP Intercity skorzystano 5 730 razy. Najchętniej swoje opinie wyrażali mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Wynik ten pokazuje rosnące zainteresowanie pasażerów udziałem w tworzeniu siatki połączeń. Teraz czas na analizę zgłoszonych propozycji. W miarę możliwości wybrane pomysły trafią do nowego rozkładu jazdy.

Ze względu na wiek, najliczniej pomysły zgłaszały osoby do 26 roku życia (42,2%). Drugą pod względem liczebności grupą były osoby powyżej 35 roku życia (30,6%). Natomiast ankietowani
w przedziale od 27 do 35 lat stanowili w sumie 28,2% wszystkich uczestników konsultacji.

Najwięcej, bo prawie ¼ ankietowanych (24,1%) to osoby mieszkające w dużych miastach powyżej
500 tys. mieszkańców. Kolejną znaczącą grupą stanowili mieszkańcy miast liczących od 21 do 50 tys. mieszkańców (16,7%).

Największą aktywnością wykazali się mieszkańcy województwa mazowieckiego (16,3%), wielkopolskiego (14,9%) i łódzkiego (10,9%). Najmniejsza liczba ankiet wpłynęła z regionu opolskiego i świętokrzyskiego - odpowiednio: 1,5% i 1,4%.

W konsultacjach społecznych chętnie brali udział studenci (30,7%) oraz pasażerowie korzystający
z biletów okresowych (19,2%).

fot. PKP Intercity

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane