czwartek, 28 kwietnia 2016

JAWORZNO: tramwaju nie będzie - przebiły go autobusy elektryczne

Władze Jaworzna podjęły decyzję o rezygnacji z projektu budowy linii tramwajowych. Jak argumentuje prezydent miasta, Paweł Silbert, inwestycja ta byłaby zbyt kosztowna i wiązałaby się z dużą ingerencją w zabudowę miasta.

Koncepcja budowy dwóch linii w tym mieście pojawiła się już kilka lat temu. Projekt  miał kosztować szacunkowo 325 milionów złotych. Władze Jaworzna zleciły wykonanie koncepcji przebiegu linii i analizy wykonalności takiej inwestycji. Po przedstawieniu wyników uznano, że budowa sieci tramwajowej w Jaworznie jest nieopłacalna.

Poza czysto technicznymi względami, na przeszkodzie w realizacji inwestycji tramwajowej stoi też trudna sytuacja budżetowa tego miasta. Dlatego właśnie, na chwilę obecną, prace zakończyły się na etapie koncepcji. To nie oznacza jednak, że nie może on powstać w przyszłości. Zabezpieczone rezerwy terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powinny zostać utrzymane.

Istotnie, biorąc pod uwagę samo funkcjonowanie Jaworzna jako miasta budowa tramwaju nie miałaby sensu. Inaczej byłoby, gdyby sieć miała mieć połączenie z największą w Polsce strukturą tramwajową, jaką tworzą Tramwaje Śląskie. 

fot. www.jaworzno.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane