sobota, 16 kwietnia 2016

KATOWICE: przetargi na kolejne remonty torów tramwajowych w GOP

Kolejne przetargi Tramwajów Śląskich na wykonanie dokumentacji projektowych! Prace obejmą remonty torów w ciągu Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu oraz Łagiewnickiej w Świętochłowicach. W formule projektuj i buduj będzie natomiast zrealizowana modernizacja torowiska wzdłuż Chorzowskiej w Katowicach.

Ruszyły już przetargi na dokumentację dla remontu torowisk w centrum Bytomia od skrzyżowania Powstańców Warszawskich z Sądową do Zajezdni Stroszek, wzdłuż ulicy Karola Goduli w Rudzie Śląskiej oraz modernizacji trasy linii 14 na terenie Mysłowic. Spółka prowadzi także postępowanie na projekt budowy dwutorowej linii tramwajowej wzdłuż Grundmana w Katowicach, stanowiącej połączenie linii tramwajowych biegnących Chorzowską i Gliwicką.

Jednym z zadań jest przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ulicy Frycza Modrzewskiego w Bytomiu o długości 1,3 km. Torowisko na odcinku od skrzyżowania Modrzewskiego i Zabrzańskiej do granicy miasta Ruda Śląska z Bytomiem jest torowiskiem pojedynczym wydzielonym, w rejonie skrzyżowania z Zabrzańską znajduje się rozwidlenie w kierunku Zabrza. Docelowym rozwiązaniem jest torowisko dwutorowe. Wykonawca będzie musiał przygotować nowe rozgałęzienie w rejonie Zabrzańskiej jako dwutorowe z dobudową relacji skrętnej z Modrzewskiego w Zabrzańską. Dokumentacja powinna być gotowa do końca marca 2017 roku.
 
Kolejny przetarg dotyczy przebudowy 2,1 km trasy wzdłuż Łagiewnickiej w Świętochłowicach. W ramach przedsięwzięcia planuje się torowisko dwutorowe, a w miejscach uniemożliwiających prowadzenie linii dwutorowej – jednotorowe dwukierunkowe. Przewidywana jest budowa nowych peronów w rejonie Wiechaczka. Rozgałęzienie w rejonie ulicy Św. Piotra i Bytomskiej zostanie przeprojektowane jako dwutorowe. Dokumentacja powinna być gotowa do końca marca 2017 roku.

Ostatnie postępowanie dotyczy modernizacji 440 m torowiska tramwajowego wzdłuż Chorzowskiej w Katowicach od skrzyżowania z Dębową do Wesołego Miasteczka, realizowane w formule projektuj i buduj. W tym miejscu torowisko jest dwutorowe. Prace te mają zostać przeprowadzone do końca marca 2017 roku.

fot. TVS

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane