sobota, 2 kwietnia 2016

KRAKÓW: co z linią kolejową Sucha Beskidzka - Żywiec?

Czy istnieje szansa na rewitalizację linii kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec? To całkiem możliwe, przy czym najpierw powstać musi Studium Wykonalności dla tej inwestycji, którego wykonanie zostało już uzgodnione między zainteresowanymi podmiotami. Koszty opracowania dokumentu pokryją wspólnie z PKP PLK lokalne samorządy, przez teren których linia przebiega.

W marcu operator infrastruktury kolejowej podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Kolej Beskidzka i z siedmioma samorządami, przez teren których przebiega linia kolejowa Sucha Beskidzka – Żywiec. Są to: powiat suski, powiat żywiecki, miasto Żywiec, miasto Sucha Beskidzka, gmina Jeleśnia, gmina Stryszawa oraz gmina Świnna. Szacowany koszt netto przygotowania dokumentu ma wynieść 1,2 miliona złotych. Studium ma zostać przygotowane do końca listopada 2017 roku. Każdy z partycypujących samorządów zobowiązał się do przekazania na ten cel kwoty 30 tysięcy złotych (w sumie 210 tysięcy), natomiast pozostałą kwotę wygospodaruje PKP PLK.

Studium Wykonalności stanowi podstawę przy inwestycjach współfinansowanych ze środków wspólnotowych. Określa wymagane wsparcie dla osiągnięcia zakładanych wskaźników opłacalności inwestycji, mocne strony danego przedsięwzięcia oraz ryzyka czyhające przy jego realizacji. Prace będzie teraz koordynowało Stowarzyszenie Kolej Beskidzka, które również opiniować będzie wszelkie dokumenty przetargowe oraz będzie reprezentować samorządy w pracach komisji przetargowej PKP PLK. Ponadto siedem samorządów, które podpisały porozumienie, będzie regularnie odbywać spotkania robocze, podczas których zostaną ustalone kierunki wspólnych przedsięwzięć.

Studium Wykonalności ma na celu wykazać zasadność modernizacji trasy, a w konsekwencji wykonana inwestycja musi pozwolić na skonstruowanie konkurencyjnej czasowo i cenowo oferty skierowanej zarówno do mieszkańców regionu, jak i turystów.

fot. Ryszard Kumorek (fotopolska.eu)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane