wtorek, 26 kwietnia 2016

LUBLIN: przetarg na modernizację i elektryfikację linii Lublin - Stalowa Wola Rozwadów

Stało się! PKP PLK ogłosiły właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji linii kolejowe 68 między Lublinem a stacją Stalowa Wola Rozwadów, wraz z elektryfikacją. To świetne posunięcie zważywszy, że trasa ta stanowi podstawowy i najkrótszy korytarz kolejowy z Przemyśla do Warszawy i dalej, w głąb Polski.

Inwestycja sfinansowana zostanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Na podstawie umowy realizowanej w ramach systemu „Projektuj i buduj” wykonane zostaną następujące roboty budowlane: przygotowanie terenu, budowa sieci trakcyjnej od stacji Zemborzyce do stacji Stalowa Wola Rozwadów linii 68 oraz na linii 565 (łącznica omijająca Rozwadów w relacji Tarnobrzeg – Lublin), wraz z modernizacją istniejących odcinków sieci trakcyjnej, roboty odtworzeniowe na torach wraz z optymalizacją układu geometrycznego, remont istniejącego i wykonanie nowego systemu odwodnienia oraz odcinkowe wzmocnienie podtorza, dostosowanie istniejących obiektów inżynieryjnych do parametrów linii, przebudowa istniejących oraz budowa nowych peronów, przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym w wybranych lokalizacjach oraz budowa telekomunikacyjnych sieci kablowych. Dzięki pracom podniesiona zostanie prędkość szlakowa do 100-120 km/h, w zależności od odcinka (będą punktowe ograniczenia do 70 km/h), co zwiększy przepustowość linii i uczyni przejazdy o wiele bardziej atrakcyjnymi.

Modernizacja trasy Lublin – Stalowa Wola jest jednym z 9 projektów, które PLK planuje sfinansować w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Pozwoli to na uruchomienie wschodniej magistrali kolejowej Rzeszów – Stalowa Wola – Lublin – Białystok/Olsztyn.

fot. stalowka.net

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane